Skip to main content
Skip table of contents

ideCAD Statik Komut Listesi

ideCAD Statik paket programında bulunan komutların listesi aşağıda alfabetik sırayla verilmiştir (Baz alınan sürüm: 11.02)

 

Komut

Ribbon Menüde veya Toolbarda Yeri

Açıklama

1

1.4G+1.6Q

Betonarme/Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Modal

1.4G+1.6Q yüklemesi için yapının deformasyonunu gösterir.

 

 

Çelik/Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Modal

 

 

 

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Deformasyon

 

2

2-2 Perde Kesme Kuvveti

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Perde/Eksenel Kuvvet

2-2 ekseninde perdelerin kesme kuvveti diyagramını gösterir.

3

2-2 Perde Momenti

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Perde/Eksenel Kuvvet

2-2 ekseninde perdelerin moment diyagramını gösterir.

4

2B Mimari Proje Oku

Araçlar/Oluştur

İki boyutlu olarak çizilmiş mimari proje datasını kullanarak proje oluşturmanızı sağlar.

5

2B Çizim Oluştur

Araçlar/Oluştur

Çalışılan pencerenin iki boyutlu bir kopyasını çıkarır.

6

3 Noktadan Yay Aks

Betonarme/Aks

3-Noktadan yay tekniği ile yay aks çizer.

 

 

Çelik/Aks

 

7

3 Noktadan Yay Kubbe

Objeler/Çatı/Kubbe

3-Noktadan yay tekniği ile yay kubbe çizer.

8

3 Noktadan Çalışma Düzlemi

Görüntü/Çalışma Düzlemi/Hedef Çalışma Düzlemi

3 nokta ile çalışma düzlemi oluşturur.

9

3-3 Perde Kesme Kuvveti

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Perde/Eksenel Kuvvet

3-3 ekseninde perdelerin kesme kuvveti diyagramını gösterir.

10

3-3 Perde Momenti

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Perde/Eksenel Kuvvet

3-3 ekseninde perdelerin moment diyagramını gösterir.

11

3B İzometrik Görünüş Çizimleri

Betonarme/Çizim Oluştur/Çelik

3B izometrik görünüş çizimlerini hazırlar.

 

 

Çelik/Çizim Oluştur/Çelik

 

 

 

Çizimler/Çizim Oluştur/Çelik

 

12

3D Yazıcı (.OBJ)

Araçlar/Import-Export/Export

OBJ dosya formatında eksport yapar.

 

 

ideCAD logosu/Export

 

13

ideCAD logosu

Mevcut projeleri açar.

14

Açı

Araçlar/Referans

Çizim üzerinde iki nesne arasındaki açıyı anlık
olarak belirlemeye yarar

 

 

Çizimler/Referans

 

15

Açı (Koordinat kutusu)

Koordinat Kutusu

A koordinat kutusuna girer. Açı girilir.

16

Açı Ölçülendirme

Çizimler/Ölçüler

İki obje arasındaki açıyı ölçülendirir.

17

Açı Ölçülendirme Ayarları

Çizimler/Ölçüler/Kot

Açı ölçülendirme ayarlarını açar.

18

Açılı Kütüphane Yerleşimi

Kütüphane toolbarında bulunur.

Altta kalan geometriyi kullanara, kütüphanenin düşey açısını ayarlar.

19

Aks

Betonarme/Aks

Aks çizer.

 

 

Çelik/Aks

 

20

Aks Ayarları

Betonarme/Aks/Aks

Aks ayarları diyalogunu açar.

 

 

Çelik/Aks/Aks

 

21

Aks Çizim Tipini Değiştir

Betonarme/Aks

Aksı yatay-dikey veya serbest açıda çizilmesini sağlar.

 

 

Çelik/Aks

 

22

Aks Etiketini Taşı

Betonarme/Aks/Aks

Aks dairesini taşır.

 

 

Çelik/Aks/Aks

 

 

 

Değiştir/Obje Edit

 

23

Aks Ofset

Aks toolbarında bulunur.

Mevcut bir akstan belli bir mesafede aks çizer.

24

Aks Sınırı

Değiştir/Obje Edit

Aksların kontur çizgisinden ne kadar mesafeye uzatılacağını belirler.

25

Aks ve Cephe Çizimleri

Betonarme/Çizim Oluştur/Çelik

Aks ve cephe çizimlerini hazırlar.

 

 

Çelik/Çizim Oluştur/Çelik

 

 

 

Çizimler/Çizim Oluştur/Çelik

 

26

Aksonometrik

Görüntü/Perspektif

Görüntüyü aksonometrik olarak değiştirir.

27

Aksonometrik/Perspektif Görünüşe Geçiş

Sağ tuş menü

Görüntüyü aksonometrik görünüşten perspektif görünüşe, perspektif görünüşten aksonometrik görünüşe geçiş yapar.

28

Alan

Araçlar/Referans

Alan ve çevre ölçer.

 

 

Çizimler/Referans

 

29

Alt

Görüntü/Perspektif

Perspektifte alttan görünüşe geçer.

30

Alt Bölge

Objeler/Arazi

Arazi içerisinde alt bölge oluşturur.

31

Altta Hizala

Hizala toolbarında bulunur.

Seçilen objeleri altta hizalar.

32

Alın Guse Birleşimi

Birleşim/Konstrüktif Birleşimler/Guse Birleşimi

Alın guse birleşimi yapar.

33

Alın Levhalı Kayma Birleşimi

Birleşim/Birleşim/Tek Kayma Levhalı Birleşim

Alın levhalı kayma birleşimi yapar.

34

Alın Levhalı Kiriş Eki

Birleşim/Birleşim

Alın levhalı kiriş eki yapar.

35

Alın Levhalı Kolon Ekleri

Birleşim/Konstrüktif Birleşimler

Alın levhalı kolon eki yapar.

36

Alın Levhalı Makas Birleşimi

Birleşim/Konstrüktif Birleşimler/Mesnet Bölgesi Birleşimi

Alın levhalı makas birleşimi oluşturur.

37

Analiz Ayarları

Betonarme/Proje Ayarları

Yönetmelik ve diğer analiz ayarlarının yapılacağı diyaloğu açar.

 

 

Çelik/Proje Ayarları

 

 

 

Analiz ve Tasarım/Analiz Modeli

 

38

Analiz Ayarları Raporu

Betonarme/Raporlar/Betonarme/Yapı Özet Bilgileri

Analizde esas alınan ayarları raporlar.

 

 

Çelik

 

39

Analiz Modeli

Betonarme/Analiz ve Tasarım Görüntüleme

Analiz sonrasında yapının analiz ve tasarım sonuçlarını görsel olarak incelenmesini sağlar.

 

 

Çelik/Analiz ve Tasarım Görüntüleme

 

 

 

Görüntü/Analiz ve Tasarım Görüntüleme

 

 

 

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Görüntü

 

40

Analiz Parçalarını Seç

Çelik/Çelik/Aşık

Seçilen aşıkları analiz modeline ekler.

41

Analiz Sistemi Oluştur

Betonarme/Analiz/Analiz Tasarım

Yapının taşıyıcı sistem modelini elle olurak oluşturur.

 

 

Çelik/Analiz/Analiz Tasarım

 

 

 

Analiz ve Tasarım/Analiz/Analiz Tasarım

 

42

Analiz Tasarım

Betonarme/Analiz

Yapının analizini ve tasarımını yapar.

 

 

Çelik/Analiz

 

 

 

Analiz ve Tasarım/Analiz

 

 

 

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Analiz

 

43

Aplikasyon Planı Çizimleri

Betonarme/Çizim Oluştur/Çelik

Çelik aplikasyon planı hazırlar.

 

 

Çelik/Çizim Oluştur/Çelik

 

 

 

Çizimler/Çizim Oluştur/Çelik

 

44

Ara Levhası

Birleşim/Konstrüktif Birleşimler/Rijitleştirme Levhaları (Berkitmeler)

Ara Levhası ekler.

45

Arazi Ayarları

Objeler/Arazi/Arazi Poligonu

Arazi ayarlarını düzenleyebileceğiniz diyalogu açar.

46

Arazi Poligonu

Objeler/Arazi

Arazi poligonu çizer

47

Araziden Kot Al

Arazi toolbarında bulunur.

Araziden kot değerini alır.

48

Araziyi ve Alt Objeleri Seç

Arazi toolbarında bulunur.

Araziyi ve ona bağlı alt objeleri seçer.

49

Arka

Görüntü/Perspektif

Perspektifte arka görünüşe geçer.

50

Arka Plana Gönder

Sağ tuş menü/Çizim sırası

Seçilen objeyi arka plana gönderir.

51

As1 Alt

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Kabuk Elemanlar/As1 Görünen

Kabuk sonuçlarında 1 ekseninde alt tarafın donatı değerlerini gösterir.

52

As1 Görünen

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Kabuk Elemanlar

Kabuk sonuçlarında 1 ekseninde görünen tarafın donatı değerlerini gösterir.

53

As1 Üst

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Kabuk Elemanlar/As1 Görünen

Kabuk sonuçlarında 1 ekseninde üst tarafın donatı değerlerini gösterir.

54

As2 Alt

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Kabuk Elemanlar/As2 Görünen

Kabuk sonuçlarında 2 ekseninde alt tarafın donatı değerlerini gösterir.

55

As2 Görünen

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Kabuk Elemanlar

Kabuk sonuçlarında 2 ekseninde görünen tarafın donatı değerlerini gösterir.

56

As2 Üst

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Kabuk Elemanlar/As2 Görünen

Kabuk sonuçlarında 2 ekseninde üst tarafın donatı değerlerini gösterir.

57

Asimetrik Eğimli Trapez

Çelik/Makro/Makas

Trapez eğimli asimetrik makas çizer.

58

Ayarları İlk Haline Getir

Ayarlar/Ayarlar

Ayarları program default ayarlarına getirir.

59

Ayarları Kaydet

Ayarlar/Ayarlar

Ayarları kaydeder.

60

Ayarları Yükle

Ayarlar/Ayarlar

Kaydedilmiş ayarları yükler.

61

Aşık (Çelik)

Çelik/Çelik

Çelik aşık çizer.

62

Aşık

Objeler/Çatı

Aşık çizer.

63

Aşık (Çelik Tasarım)

Betonarme/Tasarım/Çelik

Çelik aşık tasarım sonuçlarını gösterir.

 

 

Çelik/Tasarım/Çelik

 

 

 

Analiz ve Tasarım/Çelik Tasarım

 

64

Aşık Birleşimi

Birleşim/Konstrüktif Birleşim

Aşık birleşimi yapar.

65

Bant Kiriş

Betonarme/Betonarme/Döşeme

Bant kiriş çizer.

66

Bağ Kiriş Parametreleri

Analiz ve Tasarım/Tasarım Parametreleri/Betonarme

Bağ kiriş parametrelerini açar.

67

Bağ Kirişi

Betonarme/Temel-Zemin

Bağ kirişi çizer.

68

Bağ Kirişi (Betonarme Tasarım)

Betonarme/Tasarım/Betonarme

Bağ kirişlerinin hesap sonuçlarını ve seçilen donatılarını gösterir.

 

 

Çelik/Tasarım/Betonarme

 

 

 

Analiz ve Tasarım/Betonarme Tasarım

 

69

Bağ Kirişi (Rapor)

Betonarme/Raporlar/Betonarme

Bağ kirişi  analiz ve tasarım sonuçlarını gösteren rapor oluşturur.

 

 

Çelik/Raporlar/Betonarme

 

 

 

Raporlar/Temel-Zemin

 

70

Bağ Kirişi Ayarları

Betonarme/Temel-Zemin/Bağ Kiriş

Bağ kirişi ayarları diyalogunu açar.

71

Bağ Kirişi Açılımları

Betonarme/Çizim Oluştur/Betonarme

Bağ kirişi açılımlarını çizer.

 

 

Çelik/Çizim Oluştur/Betonarme

 

 

 

Çizimler/Çizim Oluştur/Betonarme

 

72

Başlık Levhalı Birleşim

Birleşim/Konstrüktif Birleşim/Rijitleştirilmiş Kayma Levhalı Birleşim

Başlık levhalı birleşim yapar.

73

Başlık Levhalı Bulonlu Birleşim

Birleşim/Birleşim

Başlık levhalı bulonlu birleşim yapar.

74

Başlık Levhalı Kaynaklı Birleşim

Birleşim/Birleşim/Başlık Levhalı Bulonlu Birleşim

Başlık levhalı kaynaklı birleşim yapar.

75

Benzer Obje Çiz

Sağ tuş menü

Seçilen objeye benzer bir obje çizer.

76

Benzerleri Seç

Sağ tuş menü

Seçilen objenin belirtilen özelliklerine uyan benzer objeleri tek seferde seçer.

77

Beton Döşeme

Çelik/Çelik/Döşeme

Çelik kirişlerin üzerine beton döşeme tanımlar.

78

Beton Kesit Yetersizliği

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Sonuç/Betonarme Yetersizlikler

Betonarme tasarıma yönelik kesiti yetersiz olan elemanları gösterir

79

Betonarme Hesap Aksı Çiz (Döşeme)

Betonarme/Betonarme

Döşemeye betonarme hesap aksı çizer.

80

Betonarme Hesap Aksı Çiz (Radye)

Betonarme/Temel-Zemin

Radyeye betonarme hesap aksı çizer.

81

Betonarme Hesap Aksı Edit (Döşeme)

Değiştir/Obje Edit/Döşeme

Betonarme aksı tipi diyalogunu açar. Donatı tipi ve çalışma şekli değiştirilebilir.

 

 

Betonarme/Betonarme

 

82

Betonarme Hesap Aksı Edit (Radye)

Betonarme/Temel-Zemin

Betonarme aksı tipi diyalogunu açar. Donatı tipi ve çalışma şekli değiştirilebilir.

83

Betonarme Hesap Aksı Sil (Döşeme)

Betonarme/Betonarme

Betonarme hesap aksını siler.

84

Betonarme Hesap Aksı Sil (Radye)

Betonarme/Temel-Zemin/Radye

Betonarme hesap aksı siler.

85

Betonarme Kapasite Oranı

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Sonuç/Betonarme Yetersizlikler

Betonarme kapasite oranını görselleştirme diyaloğunda gösterir.

86

Betonarme Tasarım Raporu

Betonarme/Raporlar/Betonarme/Yapı Özet Bilgileri

Betonarme tasarım ayarları raporunu hazırlar.

 

 

Çelik/Raporlar/Betonarme/Yapı Özet Bilgileri

 

 

 

Raporlar/Özet

 

87

Betonarme Yetersizlikler

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Sonuç

Betonarme tasarıma yönelik yetersizlikler gösterilir.

88

Bezier

Çizimler/İlkel Objeler

Bezier eğrisi çizer.

89

Biçimli Yazı

Çizimler/Yazılar

Biçimli yazı yazar.

90

Bindirme Levhalı Kolon/ Kiriş Eki

Birleşim/Birleşim/Alın Levhalı Kiriş Eki

Bindirme levhalı kolon/ kiriş ek birleşimi yapar.

91

Birleşim (Çelik Tasarım)

Betonarme/Tasarım/Çelik

Birleşim tasarım sonuçlarını gösterir.

 

 

Çelik/Tasarım/Çelik

 

 

 

Analiz ve Tasarım/Çelik Tasarım

 

92

Birleşim (Rapor)

Betonarme/Raporlar/Çelik

Birleşim tasarım özet bilgileri raporunu hazırlar.

 

 

Raporlar/Çelik

 

 

 

Çelik/Raporlar/Çelik

 

93

Birleşim D/K oranları

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Tasarım/Çelik

Birleşim D/K oranlarını gösterir.

94

Birleşim kaynak elektrotları

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Veri/Çelik

Birleşim kaynak elektrotlarını gösterir.

95

Birleşim levhası malzemeleri

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Veri/Çelik

Birleşim levhalarının malzemelerini gösterir.n

96

Birleşim yetersizlikleri

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Sonuç/Çelik Yetersizlikler

Birleşim yetersizlikleri olan elemanları gösterir.

97

Birleştir

Çizimler/Değiştir

Bölünen elemanları birleştirir.

98

Bitmap Tarama

Çizimler/Tarama

Bitmap tarama yapar.

99

Blok Yap

Çizimler/Değiştir

Seçilen ilkel objeleri bloklar.

100

Boru/Kutu Profiller için Alın Levhalı Birleşim

Birleşim/Konstrüktif Birleşim/Kutu/Boru Profiller için Bindirme Levhalı Ek

Boru/kutu profiller için alın levhalı birleşim yapar.

101

Boyuna donatı pursantajı (%-Kiriş açıklıkları)

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Tasarım/Betonarme

Kirişlerin açıklıktaki donatının pursantaj değerlerini gösterir.

102

Boyuna donatı pursantajı (%-Kiriş mesnetleri)

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Tasarım/Betonarme

Kirişlerin mesnetlerindeki donatının pursantaj değerlerini gösterir.

103

Boyuna donatı pursantajı (%-Kolonlar)

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Tasarım/Betonarme

Kolonların boyuna donatı pursantaj değerlerini gösterir.

104

Boyuna donatı pursantajı (%-Perdeler)

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Tasarım/Betonarme

Perdelerin boyuna donatı pursantaj değerlerini gösterir.

105

Boşluk

Objeler/Arazi

Boşluk açar.

106

Boyutları Ters Çevir

Tekil temel toolbarında bulunur.

Tekil temel boyutlarını ters çevirir.

107

Böl

Çizimler/Değiştir

İlkel objeleri istenilen sayıda böler.

108

Break

Çizimler/Değiştir

İlkel objelerin belli bir parçasını koparır.

109

Bul & Değiştir

Araçlar/Araçlar

 

110

Çakışma Kontrolü

Betonarme/Tasarım/Çelik

3B'de çakışma kontrolü sonuçlarını gösterir.

 

 

Çelik/Tasarım/Çelik

 

 

 

Analiz ve Tasarım/Çelik Tasarım

 

111

Çalışma Düzlemini Düzenle

Sağ tuş menü

Çalışma düzlemi diyaloğu açılır, düzenleme yapılır.

112

Çap Ölçülendirme

Çizimler/Ölçüler

Çap ya da yarı çap ölçülendirir.

113

Çap Ölçülendirme Ayarları

Çizimler/Ölçüler/Kot

Çap ölçülendirme ayarlarını açar.

114

Çapraz (Çelik)

Çelik/Çelik

Çelik çapraz çizer.

115

Çapraz (Çelik Tasarım)

Betonarme/Tasarım/Çelik

Çelik çapraz tasarım sonuçları gösterir.

 

 

Çelik/Tasarım/Çelik

 

 

 

Analiz ve Tasarım/Çelik Tasarım

 

116

Çapraz Ek Birleşimi

Birleşim/Birleşim

Çapraz ek birleşimi yapar.

117

Çapraz Uç Birleşimi

Birleşim/Birleşim

Çapraz uç birleşimi yapar.

118

Çatlak sınırı aşılması

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Sonuç/Betonarme Yetersizlikler

Çatlak sınırı aşan elemanları gösterir.

119

Çatı

Objeler/Çatı

Çatı çizer.

120

Çatı Aşıkları İçin Gergi Çubuğu

Çelik/Çelik/Gergi

İki çatı aşığı arasına gergi çubuğu birleşimi çizer.

121

Çatı Boşluğu

Objeler/Çatı

Çatıya boşluk açar.

122

Çatı Detayları

Çatı toolbarında bulunur.

Çatı detayları toolbarını açar.

123

Çatı Elemanı Sil

Çatı detayları toolbarında bulunur.

Çatı elemanlarını siler.

124

Çatı Penceresi

ODT Kapı/Pencere toolbarında bulunur.

Çatı penceresi çizer.

125

Çatı Plan Çizimleri

Çelik/Çizim Oluştur/Çelik

 

 

 

Çizimler/Çizim Oluştur/Çelik

 

126

Çatı Saçak Özellikleri Değiştir

ODT Kapı/Pencere toolbarında bulunur.

Saçak özelliklerini değiştirir.

127

Çatı Yüzeyi

Objeler/Çatı

Çatı yüzeyi çizer.

128

Çelik (Genel konstrüksiyon çizimleri - tekil eleman ve montajlar dahil)

Betonarme/Çizim Oluştur

Genel konstrüksiyon çizimlerini - tekil eleman ve montajlar dahil- hazırlar.

 

 

Çelik/Çizim Oluştur

 

 

 

Çizimler/Çizim Oluştur

 

129

Çelik Aşık Raporu

Betonarme/Raporlar/Çelik

Çelik aşıkların raporunu hazırlar.

 

 

Çelik/Raporlar/Çelik

 

 

 

Raporlar/Çelik

 

130

Çelik Kaçıklığını Belirle

Çelik kolon toolbarında bulunur.

Çelik elemanın kaçıklığını ayarlar.

 

 

Çelik kiriş toolbarında bulunur.

 

131

Çelik Kiriş Raporu

Betonarme/Raporlar/Çelik

Çelik kirişlerin raporunu hazırlar.

 

 

Çelik/Raporlar/Çelik

 

 

 

Raporlar/Çelik

 

132

Çelik Kolon Raporu

Betonarme/Raporlar/Çelik

Çelik kolonların raporunu hazırlar.

 

 

Çelik/Raporlar/Çelik

 

 

 

Raporlar/Çelik

 

133

Çelik Kolon 2 Nokta

Çelik/Çelik/Çelik Kolon

Çelik kolon çizer.

134

Çelik Kuşak

Çelik/Çelik/Aşık

Çelik kuşak çizer.

135

Çelik Pozlandırma Ayarları

Çizimler/Araçlar

Çelik poz numaralarını düzenler.

136

Çelik Pozlandırması yap

Çizimler/Araçlar

Çelik elemanların pozlarını düzenler.

137

Çelik Yetersizlikler

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Sonuç

Çelik tasarımına yönelik tüm yetersizlikleri gösterir.

138

Çelik Çizimleri

Betonarme/Çizim Oluştur/Çelik

Çelik çizimlerini hazırlar.

 

 

Çelik/Çizim Oluştur/Çelik

 

 

 

Çizimler/Çizim Oluştur/Çelik

 

139

Çelik çapraz (Çoklu eleman)

Çelik/Çelik/Çapraz

Çoklu seçim ile çelik elemanlar arası çelik çapraz çizer.

140

Çember

Çizimler/İlkel Objeler

Çember çizer.

141

Chamfer

Çizimler/Değiştir

İki çizgiyi üçüncü bir çizgi ile birleştirir.

142

Çıkış

ideCAD logosu

Programdan çıkar.

143

Çift Gergi

Objeler/Çatı

Çift gergi çizer.

144

Çift Köşebentli Birleşim

Birleşim/Birleşim/Tek Kayma Levhalı Birleşim

Çift köşebentli birleşim oluşturur.

145

Çift Levhalı Çerçeve Köşesi Birleşimi

Birleşim/Konstrüktif Birleşimler/Kaynaklı Birleşim

Çift levhalı çerçeve köşesi birleşimi yapar.

146

Çift Tonoz

Çelik/Makro/Makas

Çift tonoz makas çizer.

147

Çiroz

Objeler/Donatı

Seçilen iki donatı çubuğu arasına çiroz çizer.

 

 

Çizimler/Donatı

 

148

Çizdir

ideCAD logosu

Paftayı çizime gönderir.

149

Çizgi kalınlıklarını göster

Görüntü/Görüntü

Çizgi kalınlıklarını gösterir.

150

Çizgi Üzerinde Özel Yakalama Noktaları Oluştur

Perspetif görüntüde sağ tuş menü

Perspetif görüntüde bir hat üzerinde yakalama noktaları oluşturur.

151

Çizgisel Döşeme Yükü

Betonarme/Betonarme

Döşeme üzerine çizgisel yük tanımlar.

152

Çizgisel Radye Yükü

Betonarme/Temel-Zemin/Radye

Radye döşeme üzerine çizgisel yük tanımlar.

153

Çizilen Bir Yola Göre Dağıt

Dağıt toolbarında bulunur.

Seçilen objeleri, çizilen bir yola göre dağıtır.

154

Çizilen Bir Yola Göre Hizala

Hizala toolbarında bulunur.

Seçilen objeleri, çizilen bir yola göre hizalar.

155

Çizim Listesi

Görüntü/Pencere

Çizim listesini ekrana getirir.

 

 

Çizimler/Pencere

 

156

Çizimler

Görüntü/Pencere

Kat planları, aplikasyon vb. tüm pencerelerin listesini ekrana getirir.

157

Çoklu Yatay Rijitleştirme Levhaları ( Berkitmeler)

Birleşim/Konstrüktif Birleşimler/Rijitleştirme Levhaları (Berkitmeler)

Yatay berkitme oluşturur.

158

CSICOL

Araçlar/Import-Export/Export

Seçilen kolon ve perdeleri CSICOL yazılımına aktarır.

 

 

ideCAD logosu/Export

 

159

DWG/DXF (Yapı olarak)

Araçlar/Import-Export/Import

DWG/DXF dosyasını yapı elemanları olarak import eder.

 

 

ideCAD logosu/Import

 

160

DWG/DXF-2B

Araçlar/Import-Export/Import

DWG/DXF dosyasını iki boyutlu olarak olarak import eder.

 

 

ideCAD logosu/Import

 

161

DWG/DXF/DWF

Araçlar/Import-Export/Export

Projede bulunan tüm pencereleri veya seçilen pencerelerdeki çizimlerin tek seferde DWG/DXF/DWF olarak eksport eder.

 

 

ideCAD logosu/Export

 

162

DWG/DXF/DWF tek

Araçlar/Import-Export/Export

Aktif çalışma penceresini  DWG/DXF/DWF olarak eksport eder.

 

 

ideCAD logosu/Export

 

163

D.N. Çiz

Görüntü/Görüntü

D.N. gösterir, kapatır.

164

D.N. Kilitlen

Çizimler/Yakalama

Elemanların uçlarında bulunan düğüm noktalarını yakalamayı aktif hale getirir.

165

Daire Kolon

Betonarme/Betonarme

Daire kolon çizer.

166

Dairesel Döşeme Kenarı

Betonarme/Betonarme/Döşeme Kenarı

Dairesel döşeme kenarı çizer.

167

Dairesel Duvar

Duvar toolbarında bulunur.

Dairesel duvar çizer.

168

Dairesel Kiriş

Betonarme/Betonarme/Kiriş

Dairsel kiriş çizer.

169

Dairesel Levhalı Boru Profiller İçin Kolon Ayağı

Birleşim/Konstrüktif Birleşim/Kolon Ayağı

Dairesel levhalı boru profiller için kolon ayağı oluşturur.

170

Deprem Yer Hareketi Kayıtları

Betonarme/Analiz/Analiz Tasarım

Mod toplama yöntemi için yer hareketi kayıtlarını tanımlar.

 

 

Çelik/Analiz/Analiz Tasarım

 

 

 

Analiz ve Tasarım/Analiz/Analiz Tasarım

 

171

Deprem Yönetmeliği Genel Raporu

Betonarme/Raporlar

Deprem yönetmeliği genel raporunu hazırlar.

 

 

Çelik/Raporlar

 

 

 

Raporlar/Deprem Yönetmeliği

 

172

Deprem İzolatörleri

Ayarlar/Ayarlar

Deprem izolatörü ayarlarını açar.

173

Deprem İzolatörleri (Rapor)

Betonarme/Raporlar/Betonarme

Deprem İzolatörleri raporunu hazırlar.

 

 

Çelik/Raporlar/Betonarme

 

 

 

Raporlar/Dinamik Analiz

 

174

Desen Hattı

Çizimler/İlkel Objeler

Desen hattı çizer.

175

Detaylı Çelik Metrajı

Betonarme/Raporlar/Çelik

Detaylı çelik metrajı hazırlar.

 

 

Çelik/Raporlar/Çelik

 

 

 

Raporlar/Metraj

 

176

Dışmerkez Çapraz (Rapor)

Betonarme/Raporlar/Çelik

Dışmerkez çaprazların raporunu hazırlar.

 

 

Çelik/Raporlar/Çelik

 

 

 

Raporlar/Çelik

 

177

Dış Ölçülendirme

Çizimler/Ölçüler

Dış ölçülendirme çizer.

 

Dış Ölçülendirme Ayarları

Çizimler/Ölçüler/Serbest Ölçü

Dış ölçülendirme ayarlarını açar.

178

Dik

Çizimler/Yakalama

Dik modunu açar.

179

Dik Referans

Çizimler/Yakalama

Dik referans belirler.

180

Dikdörtgen

Çizimler/İlkel Objeler/Sürekli Çizgi

Dörtgen çizer.

181

Dikdörtgen Levhalı Boru Profiller İçin Kolon Ayağı

Birleşim/Konstrüktif Birleşim/Kolon Ayağı

Dikdörtgen levhalı boru profiller için kolon ayağı oluşturur.

182

Dikey Çalışma Düzlemi

Görüntü/Çalışma Düzlemi/Hedef Çalışma Düzlemi

Dikey çalışma düzlemi oluşturur.

183

Dikey Dağıt

Dağıt toolbarında bulunur.

Seçilen objeleri dikey olarak dağıtır.

184

Dikme

Objeler/Çatı

Dikme çizer.

185

Dinamik Analiz (Rapor)

Betonarme/Raporlar

Dinamik analiz raporu hazırlar.

 

 

Çelik/Raporlar

 

 

 

Raporlar/Dinamik Analiz

 

186

Donatı Alanı Hesabı

Araçlar/Referans

Donatı alanı hesaplar.

 

 

Çizimler/Referans

 

187

Donatı Hesap Aksı Geometrisi Değiştir (Döşeme)

Betonarme/Betonarme

Donatı aksını taşır ve/veya geçerlilik mesafelerini değiştirir.

 

 

Değiştir/Obje Edit/Döşeme

 

 188

 Donatı Hesap Aksı Geometrisi Değiştir (Radye)

Betonarme/Temel-Zemin

 Donatı aksını taşır ve/veya geçerlilik mesafelerini değiştirir.

189

Donatı Poz Ayarları

Çizimler/Araçlar

Donatı pozlama seçeneklerini gösterir.

190

Donatı Pursantajı Sınır Aşımı

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Sonuç/Betonarme Yetersizlikler

Betonarme tasarıma yönelik pursantajı yetersiz olan elemanları gösterir.

191

Donatı Seçimi

Analiz ve Tasarım/Donatı

Programın hesap sonrasında kullanabileceği donatıları eleman bazında işaretleyin.

192

Donatı alanı yetersizliği

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Sonuç/Betonarme Yetersizlikler

Betonarme tasarım sonrasında donatısı yetersiz olan elemanları gösterir.

193

Dosyadan Yapıştır

Araçlar/Dosya Paylaşımı

.blk dosyasından yapıştırır.

 

 

ideCAD logosu

 

194

Dosyaya Kopyala

Araçlar/Dosya Paylaşımı

.blk dosyasına kopyalar.

 

 

ideCAD logosu

 

195

Doğrusal Olmayan Analiz

Analiz ve Tasarım/Tanımla/Yükleme

Doğrusal olmayan analiz durumu ekler.

196

Doğrusal Performans Analizi

Betonarme/Analiz/Analiz Tasarım

Yapıların bina performansını doğrusal elastik yöntem ile belirler.

 

 

Çelik/Analiz/Analiz Tasarım

 

 

 

Analiz ve Tasarım/Analiz/Analiz Tasarım

 

 

 

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Analiz/Analiz Tasarım

 

197

Doğrusal Statik Analiz Durumu

Analiz ve Tasarım/Tanımla/Yükleme

Yeni bir yükleme durumu ekler.

198

Doğrusal Performans analiz sonuçları

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Tasarım/Performans

Doğrusal performans analizi yüklemesi sonuçlarını gösterir.

199

Döndür

Çizimler/Değiştir

Elemanları belirtilen açı kadar döndürür.

200

Dörtgen Duvar

Duvar toolbarında bulunur.

Dörtgen duvar çizer.

201

Dörtlü Berkitme Levhası

Birleşim/Konstrüktif Birleşimler/Rijitleştirme Levhaları

Dörtlü berkitme levhası oluşturur.

202

Döşeme (Betonarme)

Betonarme/Betonarme

Döşeme çizer.

203

Döşeme (Çelik)

Çelik/Çelik

Kompozit döşeme çizer.

204

Döşeme (Betonarme Tasarım)

Betonarme/Tasarım/Betonarme

Döşemelerin hesap sonuçlarını ve seçilen donatılarını gösterir.

 

 

Çelik/Tasarım/Betonarme

 

 

 

Analiz ve Tasarım/Betonarme Tasarım

 

205

Döşeme (Rapor)

Betonarme/Raporlar/Betonarme

Döşeme genel raporunu hazırlar.

 

 

Çelik/Raporlar/Betonarme

 

 

 

Raporlar/Döşeme

 

206

Döşeme Analizi

Betonarme/Analiz/Analiz Tasarım

Döşeme analizi yapar.

 

 

Çelik/Analiz/Analiz Tasarım

 

 

 

Analiz ve Tasarım/Analiz/Analiz Tasarım

 

 

 

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Analiz/Analiz Tasarım

 

207

Döşeme Ayarları

Betonarme/Betonarme/Döşeme

Döşeme ayarları diyalogunu açar.

208

Döşeme Boşluğu

Betonarme/Betonarme/Döşeme

Döşeme boşluğu çizer.

209

Döşeme Boşluğu Çiz

Çelik için döşeme toolbarında bulunur.

Çelik sistemlerde döşeme boşluğu çizer.

210

Döşeme Boşluğunu Sil

Çelik için döşeme toolbarında bulunur.

Döşemede tanımlanmış boşluğu siler.

211

Döşeme Detaylı (Rapor)

Betonarme/Raporlar/Betonarme/Döşeme

Döşeme raporunu detaylı hazırlar.

 

 

Çelik/Raporlar/Betonarme/Döşeme

 

 

 

Raporlar/Döşeme/Döşeme

 

212

Döşeme Hareketli Yükleri (Betonarme)

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Veri

Döşemelerin hareketli yüklerini gösterir.

213

Döşeme Hareketli Yükleri (Çelik)

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Veri

Döşemelerin hareketli yüklerini gösterir.

214

Döşeme Kaplama Yükleri (Betonarme)

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Veri/Betonarme

Görselleştirmede betonarme döşeme kaplama yüklerini gösterir.

215

Döşeme kaplama yükleri (Çelik)

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Veri/Çelik

Görselleştirmede döşeme kaplama yüklerini gösterir.

216

Döşeme Kenarı (Betonarme)

Betonarme/Betonarme

Döşeme kenarı çizer.

217

Döşeme Kenarı (Çelik)

Çelik için döşeme toolbarı.

Çelik döşeme için döşeme kenarı çizer.

218

Döşeme Kenarı Ayarları

Betonarme/Betonarme/Döşeme Kenarı

Döşeme kenarı ayarları yapılır.

219

Döşeme Kenarı Değiştir

Çelik için döşeme toolbarında bulunur.

Döşeme kenarı özelliklerini değiştirir.

220

Döşeme Parametreleri

Analiz ve Tasarım/Tasarım Parametreleri/Betonarme

Döşeme parametreni açar.

221

Döşeme Sabit Yükleri (Betonarme)

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Veri

Döşemelerin sabit yüklerini gösterir.

222

Döşeme Sabit Yükleri (Çelik)

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Veri

Döşemelerin sabit yüklerini gösterir.

223

Döşeme Sonuçları

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Kabuk Elemanlar/Kabuk Sonuçları

Döşeme sonuçlarını gösterir.

224

Döşeme Yazısı Taşı

Değiştir/Obje Edit/Döşeme

Döşeme yazısı taşır.

225

Döşeme Yükleri (G)

Betonarme/Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Duvar

Döşeme G sabit yükler için görselleştirme diyalgounu açar.

 

 

Çelik/Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Duvar

 

 

 

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Yükler/Duvar

 

226

Döşeme Yükleri (Q)

Betonarme/Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Duvar

Döşeme Q hareketli yükler için görselleştirme diyalgounu açar.

 

 

Çelik/Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Duvar

 

 

 

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Yükler/Duvar

 

227

Döşeme kalınlıkları (Betonarme)

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Veri

Döşemelerin kalınlıklarını gösterir.

228

Döşeme kalınlıkları (Çelik)

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Veri/Çelik

Döşemelerin kalınlıklarını gösterir.

229

Duvar

Betonarme/Duvar

Duvar çizer.

230

Duvar (Yükler)

Betonarme/Analiz ve Görüntüleme

Görselleştirmede duvar yüklerini gösterir.

 

 

Çelik/Analiz ve Görüntüleme

 

 

 

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Yükler

 

231

Duvar Ayarları

Betonarme/Duvar/Duvar

Duvar ayarlarını açar.

232

Duvar Yükleri (Betonarme)

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Veri

Görselleştirmede duvar yüklerini gösterir.

233

Duvar Yükleri (Çelik)

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Veri/Çelik

Elemanların duvar yüklerini gösterir.

234

Düğüm Noktası Döndür

Çizimler/Değiştir

Düğüm noktalarını ve bunlara bağlı objeleri döndürür.

235

Düğüm Noktası Taşı

Çizimler/Değiştir

Düğüm noktalarını ve bunlara bağlı objeleri taşır.

236

Düz

Çelik/Makro/Makas

Düz makas çizer.

237

Düz Çelik Korkuluk

Çelik/Makro/Korkuluk

Hat boyunca çelik korkuluk oluşturur.

238

Düzgün Alan Yükü

Değiştir/Yük Ekle

Düzgün alan yükü tanımlar.

239

Düzgün Yayılı Yük

Değiştir/Yük Ekle

Düzgün yayılı yük ekler.

240

Düşey Çerçeve Olarak Göster

Görüntü/Çalışma Düzlemi

Düşey çerçeveyi gösterir.

241

Eğilme Kapasitesi - Major Eksen

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Tasarım/Çelik

Çelik elemanların major eksendeki eğilme kapasitelerini gösterir.

242

Eğilme kapasitesi - Minor eksen

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Tasarım/Çelik

Çelik elemanların minor eksendeki kesme kapasitelerini gösterir.

243

Eğimli Düz

Çelik/Makro/Makas

Eğimli düz makas çizer.

244

Eğimli Objeler

Değiştir/Obje Edit

Seçilen objeleri verilen eğim değerlerine göre eğimli hale getirir.

245

Eğimli Tonoz

Çelik/Makro/Makas

Eğimli tonoz makas çizer.

246

Eğrisel Döşeme Kenarı

Betonarme/Betonarme/Döşeme Kenarı

Eğrisel döşeme kenarı çizer.

247

Eğrisel Objeyi Kirişe

Değiştir/Dönüştür/Kirişi Perdeye

Daire, yay, elips objelerini kirişe dönüştürür.

248

Eğrisel Objeyi Perdeye

Değiştir/Dönüştür/Kirişi Perdeye

Daire, yay, elips objelerini perdeye dönüştürür.

249

Eğrisel Duvar

Betonarme/Duvar

Eğrisel duvar çizer

250

Eğrisel Kiriş

Betonarme/Betonarme

Eğrisel kiriş çizer.

251

Ekran Görüntüsü Kaydet

Araçlar/Import-Export/Export

Ekran görüntüsünü resim dosyası olarak saklar.

 

 

ideCAD logosu/Export

 

252

Eksenel Kuvvet

Betonarme/Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Moment 3-3

Eksenel kuvvet diyagramını gösterir.

 

 

Çelik/Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Moment 3-3

 

 

 

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Kesit Tesirleri

 

253

Eksenel Kuvvet (Perde)

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Perde

Perde eksenel kuvvet diyagramını gösterir.

254

Eksenel kapasite oranları

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Tasarım/Çelik

Eksenel kapasite oranlarını gösterir.

255

Eksenel kapasite yetersizliği (Betonarme)

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Sonuç/Betonarme Yetersizlikler

Eksenel kapasite yetersizliği olan elemanları gösterir.

256

Eksenel kapasite yetersizliği (Çelik)

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Sonuç/Çelik Yetersizlikler

Eksenel kapasite yetersizliğini alan elemanları gösterir.

257

Eleman Boyları (Betonarme)

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Veri/Betonarme

Betonarme elemanların boylarını gösterir.

258

Eleman Boyları (Çelik)

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Veri

Çelik elemanların eleman boylarını gösterir.

259

Eleman Kesitleri (Betonarme)

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Veri

Betonarme elemanların kesitlerini gösterir.

260

Eleman Kesitleri (Çelik)

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Veri

Çelik elemanların kesittlerini gösterir.

261

Eleman Malzemeleri (Betonarme)

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Veri/Betonarme

Betonarme elemanların malzeme listesini gösterir.

262

Eleman Malzemeleri (Çelik)

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Veri/Çelik

Çelik elemanların malzeme listesini gösterir.

263

Eleman Yükü Değiştir

Değiştir/Yük Ekle

Yükleri değiştirir.

264

Elemanlar Arası Kaplama

Çelik/Kaplama

İki eleman arasına kaplama çizer.

265

Elips Köşeler

Çizimler/İlkel Objeler

Köşeleri kullanarak elips çizer.

266

Elips Merkez-Köşe

Çizimler/İlkel Objeler/Elips Köşeler

Merkez ve köşe kullanarak elips çizer.

267

Elips Orta-Eksen

Çizimler/İlkel Objeler/Elips Köşeler

Orta nokta ve eksen kullanarak elips çizer.

268

Eliptik Yay Köşeler

Çizimler/İlkel Objeler/Elips Köşeler

Köşeleri kullanarak eliptik yay çizer.

269

Eliptik Yay Merkez-Köşe

Çizimler/İlkel Objeler/Elips Köşeler

Merkez ve köşe kullanarak eliptik yay çizer.

270

Eliptik Yay Orta-Eksen-Açılar

Çizimler/İlkel Objeler/Elips Köşeler

Orta nokta ve eksen kullanarak eliptik yay çizer.

271

En Yakın Nokta

Çizimler/Yakalama

Objeleri en yakın noktasından yakalar ve düğüm noktası oluşturur.

272

En Yakın Noktaya Dağıt

Dağıt toolbarında bulunur.

Seçilen objeleri en yakın noktaya göre dağıtır.

273

En Yakın Noktaya Hizala

Hizala toolbarında bulunur.

Seçilen objeleri en yakın noktaya göre hizalar.

274

Enter

 

Komut çalıştırır. Çeşitli komut aşamalarında işlevleri vardır.

275

Esc

 

Bulunulan komuttan çıkar.

276

Eski Versiyon Olarak Kaydet

ideCAD logosu

Projenizi daha eski versiyon dosyası olarak kayıt eder.

277

Eskiz Modu

Araçlar/Araçlar

Eskiz modunu açar-kapar.

278

Etiket

Çizimler/Ölçüler

Etiket yazar.

279

Etiket Simetri

ODT Kapı/Pencere toolbarında bulunur.

Kapı/pencere etiketinin simetrisini alır.

280

Etiket Yazısı Değiştir

Değiştir/Obje Edit/Ölçülendirme

Etiket yazısını değiştirir.

281

Etriye

Objeler/Donatı

Etriye çizer.

 

 

Çizimler/Donatı

 

282

Euler Burkulma Durumu

Analiz ve Tasarım/Tanımla/Yükleme

Yeni euler burkulma durumu ekler.

283

Excell.xml

ideCAD logosu/Export

Excel XLSX dosyası olarak ver aktarır.

 

 

Araçlar/Import-Export/Export

 

284

Farklı Kaydet

ideCAD logosu

Projeyi farklı bir dosya adıyla kayıt eder.

285

Fillet

Çizimler/Değiştir

İki çizgiyi yay ile birleştirir.

286

Gelişmiş Obje Çoğalt

Çizimler/Düzenle

Bir objeyi tanımlanan yol boyunca belirli sayıda ve aralıkta çoğaltır.

287

Gelişmiş Yakalama

Çizimler/Yakalama

Objelerin düğüm noktası bulunmayan köşelerini de yakalamak için kullanılır.

288

Genel Ayarlar

Ayarlar/Ayarlar

Genel ayarlar diyalogunu açar.

289

Genel Betonarme Parametreleri

Analiz ve Tasarım/Tasarım Parametreleri/Betonarme

Genel betonarme parametreleri diyalogunu açar.

290

Genel Konstrüksiyon Çizimleri

Betonarme/Çizim Oluştur/Çelik

Genel konstrüksiyon çizimlerini hazırlar.

 

 

Çelik/Çizim Oluştur/Çelik

 

 

 

Çizimler/Çizim Oluştur/Çelik

 

291

Genel Konstrüksiyon Çizimleri - Tekil Eleman ve Montajlar Dahil

Betonarme/Çizim Oluştur/Çelik

Genel konstrüksiyon çizimlerini - tekil eleman ve montajlar dahil- hazırlar.

 

 

Çelik/Çizim Oluştur/Çelik

 

 

 

Çizimler/Çizim Oluştur/Çelik

 

292

Geometri Kontrolü

Araçlar/Araçlar

Herhangi bir katta geometrik olarak problemli ve yönetmeliğe göre minimum boyut koşullarını sağlamayan objelerin varlığını kontrol eder ve listeler. Programın gösterdiği hataları analizden önce mutlaka düzeltiniz.

 

 

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Sonuç

 

293

Geoteknik Raporu

Raporlar/Temel-Zemin

Geoteknik raporu hazırlanması için yapının ön tasarım sonuçlarını raporlar.

294

Gergi

Çelik/Çelik

Grup aşıkta gergi çubuğu çizer.

295

Geri Al

Araçlar/Düzenle

Yapılan bir işlemi geri alarak iptal eder.

296

Grup Listesi

Araçlar/Seçim Grupları

Seçilen objeleri gruplandırır ve objeleri bu gruplara göre seçer.

297

Guse Birleşimi

Birleşim/Konstrüktif Birleşimler

Guse birleşimi yapar.

298

Görüntü

Ayarlar/Ayarlar

Görüntü ayarlarını ekrana getirir.

299

Görüntü Ayarları

Perspetif görüntüde sağ tuş menü

Perspektif görüntü özelliklerinin ayarlandığı diyalogu açar.

300

Görüntü Konfigürasyonu

Görüntü/Pencere

Görüntü konfigürasyonu seçenekleri görüntülenir.

301

Göğüsleme

Objeler/Çatı

Göğüsleme çizer.

302

Görünüş Hattı

Kesit toolbarında bulunur.

Görünüş hattı çizer.

303

Güçlendirme Perdesi

Betonarme/Betonarme/Perde

Güçlendirme perdesi çizer.

304

Güncelleme var mı?

ideCAD logosu/Yardım

Güncelleme olup olmadığını kontrol eder.

305

Hareketli Yükler

Betonarme/Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Duvar

Görselleştirmede hareketli yüklerini gösterir.

 

 

Çelik/Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Duvar

 

 

 

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Yükler/Duvar

 

306

Hasır Donatı Ayarları

Analiz ve Tasarım/Donatı/Donatı Seçimi

Hasır donatı ayarlarını ekrana getirir.

307

Hasır Donatılı Döşeme

Betonarme/Tasarım/Betonarme

Hasır donatılı döşemelerin hesap sonuçlarını ve seçilen donatılarını gösterir.

 

 

Çelik/Tasarım/Betonarme

 

 

 

Analiz ve Tasarım/Betonarme Tasarım

 

308

Havuz

Objeler/Objeler

Havuz çizer.

309

Havuz Analizi

Betonarme/Analiz/Analiz Tasarım

Havuz analizi yapar.

 

 

Çelik/Analiz/Analiz Tasarım

 

 

 

Analiz ve Tasarım/Analiz/Analiz Tasarım

 

 

 

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Analiz/Analiz Tasarım

 

310

Havuz Ayarları

Objeler/Objeler/Havuz

Havuz ayarları diyalogunu açar.

311

Havuz Duvar Özelliklerini Ayarla

Değiştir/Obje Edit/Havuz

Havuz duvar özelliklerini açar.

312

Havuz Konsol Döşeme Özelliklerini Ayarla

Değiştir/Obje Edit/Havuz

Havuz konsol döşeme özelliklerini ayarlar.

313

Havuz Sonuçları

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Kabuk Elemanlar/Kabuk Sonuçları

Havuz sonuçlarını gösterir.

314

Havuz Yüzey Eğimini Ayarla

Değiştir/Obje Edit/Havuz

Havuz yüzeyinin eğimini ayarlar.

315

Havuz Yüzeyi Özellikleri

Değiştir/Obje Edit/Havuz

Havuz yüzey özelliklerini ayarlar.

316

Hedef Çalışma Düzlemi

Görüntü/Çalışma Düzlemi

Mevcut objeleri kullanarak serbest çalışma düzlemi oluşturur.

317

Her İki Eksende Rijit Kolon Ayağı

Birleşim/Konstrüktif Birleşimler/Kolon Ayağı

Her iki eksende de rijit kolon ayağı oluşturur.

318

Hepsini Genişlet

Yapı Ağacında sağ tuş menü.

Tüm ağaç yapısını gösterir.

319

Hepsini Seç

Çizimler/Düzen

Çizim alanındaki bütün objeleri seçer.

320

Hepsini Topla

Yapı Ağacında sağ tuş menü.

Tüm ağaç yapısını toplar.

321

Hızlı Çizim Modu

Birleşim/Mod

Hızlı modda birleşim çizer.

322

Hızlı Taşıma

Çizimler/Değiştir

Blok halindeki obje alt parçalarını patlatmadan taşır.

323

Hiçbirini Seçme

Çizimler/Düzen

Seçilmiş objelerin seçimini iptal eder.

324

Hol

Çelik/Makro

Hol tarzı yapılar oluşturur.

325

Home

Klavye

Uçuş modunda görüntüyü ortalar.

326

IFC (Import)

Araçlar/Import-Export/Import

IFC dosyası import eder. İmport edilen içeriği mevcut proje ile birleştirir.

 

 

ideCAD logosu/Import

 

327

IFC (Export)

Araçlar/Import-Export/Export

IFC olarak eksport eder.

 

 

ideCAD logosu/Export

 

328

Izgaraya Kilitlen

Çizimler/Yakalama

Izgara çizgilerinin kesişimlerini yakalamayı aktif hale getirir.

329

ideCAD Başlangıç

ideCAD logosu

Başlangıç sayfasını açar.

330

İç Ölçülendirme

Çizimler/Ölçüler

İç ölçülendirme çizer.

331

İç Ölçülendirme Ayarları

Çizimler/Ölçü/Serbest Ölçü

İç ölçülendirme ayarlarını açar.

332

İçerik

ideCAD logosu/Yardım

Programın yardım dokümanını açar.

333

ideCAD Statik Hakkında

ideCAD logosu/Yardım

Program sürümünü ve kullanım lisansı bilgisini verir.

334

İkincil Merdiven Deformasyonu

Değiştir/Obje Edit/Merdiven

Merdiven korkulukları ve çıkış hattı üzerinde düzenleme yapar.

335

İkincil Merdiven Deformasyonunu İptal Et

Değiştir/Obje Edit/Merdiven

İkincil merdiven deformasyonunu iptal eder.

336

İleri Al

Araçlar/Düzenle

Geri al komutuyla iptal edilen bir işlemi yeniden uygular.

337

İlkel Objeleri Sil

Havuz toolbarında bulunur.

Havuz oluşturmada kullanılan ilkel objeleri havuz oluşturduktan sonra siler.

338

İstinat Duvarı

Betonarme/Temel-Zemin

İstinat duvarı çizer

339

İpucu

ideCAD logosu/Yardım

Program hakkındaki ipuçlarını gösterir.

340

İskele Makrosu

Betonarme/İskele Ayarları

İskele oluşturur.

341

İskele Çizimleri

Betonarme/Çizim Oluştur/Çelik

İskele çizimlerini oluşturur. 

 

 

Çelik/Çizim Oluştur/Çelik

 

 

 

Çizimler/Çizim Oluştur/Çelik

 

342

İstinat Duvarı (Betonarme Tasarım)

Betonarme/Tasarım/Betonarme

İstinat duvarlarının hesap sonuçlarını ve seçilen donatılarını gösterir..

 

 

Çelik/Tasarım Betonarme

 

 

 

Analiz ve Tasarım/Betonarme Tasarım

 

343

İstinat Duvarı (Rapor)

Betonarme/Raporlar/Betonarme

İstinat duvarı raporlarını hazırlar

 

 

Çelik/Rapor/Betonarme

 

 

 

Raporlar/Temel-Zemin

 

344

İstinat Duvarı Analizi

Betonarme/Analiz/Analiz Tasarım

İstinat duvarı analizini yapar.

 

 

Çelik/Analiz/Analiz Tasarım

 

 

 

Analiz ve Tasarım/Analiz/Analiz Tasarım

 

 

 

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Analiz/Analiz Tasarım

 

345

İstinat Duvarı Açılımları

Betonarme/Çizim Oluştur/Betonarme

İstinat duvarı çizimlerini hazırlar.

 

 

Çelik/Çizim Oluştur/Betonarme

 

 

 

Çizimler/Çizim Oluştur/Betonarme

 

346

İstinat Duvarı Parametreleri

Analiz ve Tasarım/Tasarım Parametreleri/Betonarme

İstinat duvarı betonarmesi için ayarlar diyalogunu açar.

347

İzolatör Tanımla

Değiştir/Obje Edit/Kolon

Deprem izolatörü tanımlar.

 

 

Kolon toolbarı

 

 

 

Perde toolbarı

 

348

Kabuk Sonuçları

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Kabuk Elemanlar

Yapı ile birlikte çözülen kabuk elemanları gösterir.

349

Kaçıklık

Duvar toolbarında bulunur.

Kaçıklığı değiştirir.

 

 

Kiriş toolbarında bulunur.

 

 

 

Sürekli temel toolbarında bulunur.

 

 

 

İstinat duvarı toolbarında bulunur.

 

 

 

Perde toolbarında bulunur.

 

350

Kalem ve Renk Ayarları

Ayarlar/Ayarlar

Kalem ve renk ayarları diyaloğu açılır.

 

Kalıp İskelesi Çizimleri

Çizimler/Çizim Oluştur

Kalıp iskelesi çizimlerini oluşturur.

 

Kalıp İskelesi Raporu

Raporlar/Kalıp Planı

Kalıp iskelesi raporunu oluşturur.

351

Kalıp / Temel Planı Kesiti

Çizimler/Araçlar/Kesit

Kalıp ve temel aplikasyonu için kesit alır.

352

Kalıp Planı

Betonarme/Çizim Oluştur/Betonarme

Kalıp planını oluşturur.

 

 

Çelik/Çizim Oluştur/Betonarme

 

 

 

Çizimler/Çizim Oluştur/Betonarme

 

353

Kapalı Bezier

Çizimler/İlkel Objeler/NURBS Eğrisi

Kapalı bezier eğrisi çizer. 

354

Kapalı NURBS

Çizimler/İlkel Objeler/NURBS Eğrisi

Kapalı NURBS eğrisi çizer 

355

Kapalı Poligonu Poligon Kesite

Değiştir/Dönüştür/Kirişi Perdeye

İlkel çizgileri poligon kesite dönüştürür.

356

Kapalı Poligonu Poligon Kolona

Değiştir/Dönüştür/Kirişi Perdeye

İlkel çizgileri poligon kolona dönüştürür.

357

Kapat

ideCAD logosu

Projeyi kapatır.

358

Kapı/Pencere

Betonarme/Duvar

Kapı/Pencere çizer.

359

Kaplama

Çelik/Çelik

Aşıkların üzerine kaplama çizer.

360

Kaplama Kar Yükleri

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Veri

Çelik tasarıma ait kaplama kar yüklerini gösterir.

361

Kaplama Zati  Yükleri

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Veri

Çelik tasarıma ait kaplama zati yüklerini gösterir.

362

Kar Yükleri

Betonarme/Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Yükler

Görselleştirmede kar yüklerini gösterir.

 

 

Çelik/Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Yükler

 

 

 

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Yükler/Duvar

 

363

Kaset (Betonarme Tasarım)

Betonarme/Tasarım/Betonarme

Kaset döşemelerin hesap sonuçlarını ve seçilen donatılarını gösterir.

 

 

Çelik/Tasarım/Betonarme

 

 

 

Analiz ve Tasarım/Betonarme Tasarım

 

364

Kaset (Rapor)

Betonarme/Raporlar/Betonarme

Kasetli döşemelerin raporlarını hazırlar.

 

 

Çelik/Raporlar/Betonarme

 

 

 

Raporlar/Döşeme/Döşeme

 

365

Kaset Açılımları

Betonarme/Çizim Oluştur/Betonarme

Kaset açılımlarını oluşturur.

 

 

Çelik/Çizim Oluştur/Betonarme

 

 

 

Çizimler/Çizim Oluştur/Betonarme

 

366

Kasete Dönüştür

Betonarme/Betonarme

Döşemeleri kasede dönüştürür.

 

 

Değiştir/Obje Edit/Döşeme

 

367

Kasnak Kirişi

Objeler/Çatı

Kasnak çizer.

368

Kat

Ayarlar/Proje Ayarları

Projedeki katları düzenler.

369

Kat Genel Ayarları

Betonarme/Proje Ayarları

 

 

 

Çelik/Proje Ayarları

Projedeki katları düzenler.

370

Kat Kopyala

Betonarme/Proje Ayarları

Tüm objeleri bir kattan başka bir kata kopyalar.

 

 

Çelik/Proje Ayarları

 

 

 

Araçlar/Düzenle

 

371

Kat Kuvvetleri (Rapor)

Betonarme/Raporlar

Kat kuvvetleri raporunu hazırlar.

 

 

Çelik/Raporlar

 

 

 

Raporlar/Dinamik Analiz

 

372

Kat Parametreleri

Analiz ve Tasarım/Analiz Modeli

Katlara etkiyen yatay kuvvetler

373

Kat listesi

Betonarme/Proje Ayarları

Kat listesini ekrana getirir.

 

 

Çelik/Proje Ayarları

 

 

 

Görüntü/Pencere

 

 

 

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Görüntü

 

 

 

Çizimler/Pencere

 

374

Katman

Ayarlar/Ayarlar

Katman ayarları diyalogunu açar.

375

Katman Ayarları

Plan Penceresi/Sağ tuş menü

Katman ayarları diyalogunu açar.

376

Katmanları Değiştir

Plan Penceresi/Sağ tuş menü

Seçili objelerin katmanlarını değiştirir.

377

Katmanları Göster/Sakla

Değiştir/Katmanlar

Obje katmanlarını gösterir ve/veya saklar.

378

Katmanları Kilitle/Çöz

Değiştir/Katmanlar

Obje katmanlarını kilitler ve/veya çözer.

379

Katı Model

Betonarme/Analiz ve Tasarım Görüntüleme

Perspektif görüntüyü kenar çizgili katı model olarak gösterir.

 

 

Çelik/Analiz ve Tasarım Görüntüleme

 

 

 

Görüntü/Görüntü/Kenar Çizgili Katı Model

 

 

 

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Görüntü

 

380

Kaydet

ideCAD logosu

Projeyi kaydeder.

381

Kaydır

Görüntü/Zoom

Görüntüyü kaydırır.

382

Kaynak Elektrotları

Betonarme/Tasarım/Çelik

Kaynak elektrotlarını tanımlar.

 

 

Çelik/Tasarım/Çelik

 

 

 

Analiz ve Tasarım/Tasarım Parametreleri/Çelik

 

383

Kaynaklı Birleşim

Birleşim/Konstrüktif Birleşimler

Kaynaklı birleşim yapar.

384

Kaynaklı Çerçeve Köşesi ve Mahya Birleşimi

Birleşim/Konstrüktif Birleşimler/Kaynaklı Birleşim

Kaynaklı  çerçeve köşesi ve mahya birleşimi oluşturur.

385

Kazık 

Betonarme/Temel-Zemin

Kazık çizer.

386

Kazık (Betonarme Tasarım)

Betonarme/Tasarım/Betonarme

Kazıkların hesap sonuçlarını ve seçilen donatılarını gösterir.

 

 

Çelik/Tasarım/Betonarme

 

 

 

Analiz ve Tasarım/Betonarme Tasarım

 

387

Kazık (Rapor)

Betonarme/Raporlar/Betonarme

Kazık temel raporu hazırlar.

 

 

Çelik/Raporlar/Betonarme

 

388

Kazık Ayarları

Betonarme/Temel-Zemin

Kazık ayarlarını açar.

389

Kazık Genel Raporu

Raporlar/Temel-Zemin/Radye Temel

Kazık temel raporu hazırlar.

390

Kazık Parametreleri

Analiz ve Tasarım/Tasarım Parametreleri/Betonarme

Kazık temel parametreleri diyalogunu açar.

391

Kazık Temel Çizimleri

Betonarme/Çizim Oluştur/Betonarme

Kazık temel çizimlerini oluşturur.

 

 

Çelik/Çizim Oluştur/Betonarme

 

 

 

Çizimler/Çizim Oluştur/Betonarme

 

392

Kenar Çizgili Katı Model

Görüntü/Görüntü

Perspektif görüntüyü kenar çizgili katı model olarak gösterir.

393

Kenara Ortadan Yanaşık Kolon

Kolon toolbarında bulunur.

Kolonu ortalayarak kenara yanaşık çizer.

394

Kenara Yanaşık Tekil Temel

Tekil temel toolbarında bulunur.

Tekil temeli kenara yanaşık çizer.

395

Kenarlarda Çizgi Çiz

Tarama toolbarında bulunur

Tarama kenarlarında çizgi çizer.

396

Kertme Kiriş Birleşimi

Birleşim/Konstrüktif Birleşimler/Sürekli Kiriş Birleşimi

Kertme kiriş birleşimi yapar.

 

Kesin Çerçeveyi Göster

Perspektif pencere/Sağ tuş menü

Render almadan önce render sınırlarını gösterir.

397

Kesit / Görünüş Listesi

Objeler/Kesit

Kesit ve görünüşler özelliklerini değiştirir veya oluşturur.

 

 

Araçlar/Oluştur

 

398

Kesişim Ölçülendirme

Çizimler/Ölçüler

Kesişim ölçülendirme yapar.

399

Kesit

Analiz ve Tasarım/Tanımla

Kesit kütüphanesinden önceden tanımlanmış bir kesit yükler.

400

Kesit Hattı

Objeler/Kesit

Kesit hattı çizer.

 

 

Çizimler/Araçlar

 

404

Kesit Kot

Çizimler/Ölçüler

Kesit kot çizer.

402

Kesit Kot Ayarları

Çizimler/Ölçüler/Kesit Kot

Kesit kot ayarlarını açar.

403

Kesiti Kullanarak Obje Seç

Yapı ağacı kesitler bölümünde sağ tuş menü.

Projedeki aynı kesit özelliğindeki objeleri seçer.

404

Kesme Düzlemi Oluştur

Görüntü/Çalışma Düzlemi

Kesme düzlemi oluşturur.

405

Kesme Kapasiteleri - Minor eksen

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Tasarım/Çelik

Çelik elemanların minor eksendeki kesme kapasitelerini gösterir.

406

Kesme kapasiteleri - Major eksen

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Tasarım/Çelik

Çelik elemanların major eksendeki kesme kapasitelerini gösterir.

407

Kesme kapasitesi oranları - Major eksen

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Tasarım/Çelik

Major eksende kesme kapasitesi oranlarını gösterir.

408

Kesme kapasitesi oranları - Minor eksen

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Tasarım/Çelik

Minor eksende kesme kapasitesi oranlarını gösterir.

409

Kesme kapasitesi yetersizliği (Betonarme)

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Sonuç/Betonarme Yetersizlikler

Betonarme tasarıma yönelik kesme kapasitesi yetersiz olan elemanları gösterir

410

Kesme kapasitesi yetersizliği (Çelik)

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Sonuç/Çelik Yetersizlikler

Kesme kapasitesi yetersizlikleri olan elemanları gösterir.

411

Kesme kuvveti 2-2

Betonarme/Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Moment 3-3

2-2 ekseninde kesme kuvveti diyagramını gösterir.

 

 

Çelik/Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Moment 3-3

 

 

 

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Kesit Tesirleri

 

412

Kısa Kolonlar

Değiştir/Obje Edit/Kolon

TBDY'de tanımlanan kısa kolonları belirler.

413

Kiriş (Betonarme)

Betonarme/Betonarme

Sürekli kiriş çizer.

414

Kiriş (Çelik)

Çelik/Çelik

Çelik kiriş çizer.

415

Kiriş (Betonarme Tasarım)

Betonarme/Tasarım/Betonarme

Kirişlerin hesap sonuçlarını ve seçilen donatılarını gösterir.

 

 

Çelik/Tasarım/Betonarme

 

 

 

Analiz ve Tasarım/Betonarme Tasarım

 

416

Kiriş (Çelik Tasarım)

Betonarme/Tasarım/Çelik

Çelik kiriş tasarım sonuçlarını gösterir.

 

 

Çelik/Tasarım/Çelik

 

 

 

Analiz ve Tasarım/Çelik Tasarım

 

417

Kiriş (Rapor)

Betonarme/Raporlar/Betonarme

Kiriş genel raporunu hazırlar.

 

 

Çelik/Raporlar/Betonarme

 

 

 

Raporlar/Betonarme

 

418

Kiriş Ayarları

Betonarme/Betonarme/Kiriş

Kiriş ayarlarını açar.

419

Kiriş Açılımları

Betonarme/Çizim Oluştur/Betonarme

Kiriş detaylarını hazırlar.

 

 

Çelik/Çizim Oluştur/Betonarme

 

 

 

Çizimler/Çizim Oluştur/Betonarme

 

420

Kiriş Hareketli Yükleri (Betonarme)

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Veri

Kiriş hareketli yüklerini gösterir.

421

Kiriş Parametreleri

Analiz ve Tasarım/Tasarım Parametreleri/Betonarme

Kiriş Parametrelerini açar.

422

Kiriş hareketli yükleri (Çelik)

Analiz ve Tasarım GörüntülemeVeri/Çelik

Kirişlerin hareketli yüklerini gösterir.

423

Kirişi Perdeye Dönüştür

Değiştir/Dönüştür/Kirişi Perdeye

Kirişleri perde objesine dönüştürür.

424

Klonla

Çizimler/Düzenle

Seçilen objeleri çoğaltır.

425

Kolon (Betonarme)

Betonarme/Betonarme

Dikdörtgen kolon çizer.

426

Kolon (Çelik)

Çelik/Çelik

Çelik kolon çizer.

427

Kolon (Betonarme Tasarım)

Betonarme/Tasarım/Betonarme

Kolonların hesap sonuçlarını ve seçilen donatılarını gösterir.

 

 

Çelik/Tasarım/Betonarme

 

 

 

Analiz ve Tasarım/Betonarme Tasarım

 

428

Kolon (Çelik Tasarım)

Betonarme/Tasarım/Çelik

Çelik kolon tasarım sonuçlarını gösterir.

 

 

Çelik/Tasarım/Çelik

 

 

 

Analiz ve Tasarım/Çelik Tasarım

 

429

Kolon (Rapor)

Betonarme/Raporlar/Betonarme

Kolon genel raporunu hazırlar.

 

 

Çelik/Raporlar/Betonarme

 

 

 

Raporlar/Betonarme

 

430

Kolon -Temel Birleşimi (Mafsallı/ Ankastre Kolon Ayağı)

Birleşim/Birleşim

Kolon-temel birleşimi (mafsallı/ ankastre Kolon Ayağı) yapar.

431

Kolon Ankraj Çizimleri

Betonarme/Çizim Oluştur/Çelik

Kolon ankraj çzimlerini hazırlar.

 

 

Çelik/Çizim Oluştur/Çelik

 

 

 

Çizimler/Çizim Oluştur/Çelik

 

432

Kolon Aplikasyon Planı

Betonarme/Çizim Oluştur/Betonarme

Kolon aplikasyon planını hazırlar.

 

 

Çelik/Çizim Oluştur/Betonarme

 

 

 

Çizimler/Çizim Oluştur/Betonarme

 

433

Kolon Ayarları

Betonarme/Betonarme/Kolon

Kolon ayarlarını açar.

434

Kolon Ayağı

Birleşim/Konstrüktif Birleşimler

Kolon ayağı oluşturur.

435

Kolon Başlığı

Betonarme/Betonarme

Kolon başlığı çizer.

436

Kolon Boyutları

Değiştir/Obje Edit/Kolon

Kolon boyutlarını veya kaçıklığını seçilen katlar için tek seferde değiştirir. Ayrıca kolon boyutlarını ters çevirir.

437

Kolon Düşey Açılımları

Betonarme/Çizim Oluştur/Betonarme

Kolon düşey açılımını oluşturur.

 

 

Çelik/Çizim Oluştur/Betonarme

 

 

 

Çizimler/Çizim Oluştur/Betonarme

 

438

Kolon Parametreleri

Analiz ve Tasarım/Tasarım Parametreleri/Betonarme

Kolon Parametrelerini açar.

439

Kolon Trimle

Değiştir/Obje Edit/Kolon

Seçilen bir kolonun seçilen bir kenarını, referans alınan bşr aksa veya kirişe göre şekillendirir.

440

Kolon-Kiriş Birleşim Bölgesi

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Sonuç/Betonarme Yetersizlikler

Kolon-Kiriş Birleşim kesme güvenliği kontrolünü sağlamayan elemanları gösterir.

441

Kolon-Kiriş Birleşim Bölgesi Kesiti

Betonarme/Çizim Oluştur/Betonarme

Kolon-Kiriş birleşim yatay kesitini alır.

 

 

Çelik/Çizim Oluştur/Betonarme

 

 

 

Çizimler/Çizim Oluştur/Betonarme

 

442

Kolon-Kiriş Birleşim Güvenliği (Rapor)

Betonarme/Raporlar/Betonarme

Kolon-kiriş birleşim kesme güvenliği raporunu hazırlar.

 

 

Çelik/Raporlar/Betonarme

 

 

 

Raporlar/Deprem Yönetmeliği

 

443

Kolon-Kiriş Rijitleştirilmiş Alın Levhası

Birleşim/Konstrüktif Birleşimler

Kolon-kiriş rijitleştirilmiş alın levhalı birleşim yapar.

444

Kolon-Kolon Birleşimi (Yapma Kolon)

Birleşim/Konstrüktif Birleşimler/Alın Levhalı Kolon Ekleri

Yapma kolon oluşturur.

445

Kolon/Perde Zımbalama (Betonarme)

Betonarme/Tasarım/Betonarme

Kolon/Perde zımbalama diyaloğunu açar.

 

 

Çelik/Tasarım/Betonarme

 

 

 

Analiz ve Tasarım/Betonarme Tasarım

 

446

Kombinasyon

Analiz ve Tasarım/Tanımla

Yeni kombinasyon ekler.

447

Kompozit Kiriş (Çelik Tasarım)

Analiz ve Tasarım/Çelik Tasarım

Kompozit kiriş tasarım sonuçlarını gösterir.

 

 

Betonarme/Tasarım/Çelik

 

 

 

Çelik/Tasarım/Çelik

 

448

Kompozit Kiriş (Rapor)

Betonarme/Raporlar/Çelik

Kompozit kiriş tasarım raporunu hazırlar.

 

 

Çelik/Raporlar/Çelik

 

 

 

Raporlar/Çelik

 

449

Kompozit Olmayan Petek Kiriş (Çelik Tasarım)

Betonarme/Tasarım/Çelik

Kompozit olmayan petek kirişlerinin sonuçlarını gösterir.

 

 

Çelik/Tasarım/Çelik

 

 

 

Analiz ve Tasarım/Çelik Tasarım

 

450

Kompozit Petek Kiriş (Çelik Tasarım)

Betonarme/Tasarım/Çelik

Kompozit petek kiriş sonuçlarını gösterir.

 

 

Çelik/Tasarım/Çelik

 

 

 

Analiz ve Tasarım/Çelik Tasarım

 

451

Kompozit Petek Kiriş (Rapor)

Betonarme/Raporlar/Çelik

Kompozit petek kiriş tasarım raporunu hazırlar.

 

 

Çelik/Raporlar/Çelik

 

 

 

Raporlar/Çelik

 

452

Kompozit Yekpare Döşeme

Çelik/Çelik/Döşeme

Kompozit yekpare döşeme çizer.

453

Kompozit kiriş tasarım oranları

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Tasarım/Çelik

Kompozit kiriş oranlarını gösterir.

454

Komut Satırı Editörü

Ayarlar/Ayarlar

Komut satırında kullanılan komutları düzenler.

455

Konsol Elemanı

Birleşim/Konstrüktif Birleşimler

Konsol elemanı oluşturur.

456

Konsollar

Değiştir/Obje Edit/Kiriş-Temel

Kiriş ve temel konsol durumunu belirler.

457

Kontur Hesapla

Betonarme/Aks/Aks

Kontur hesaplar.

 

 

Çelik/Aks/Aks

 

 

 

Değiştir/Obje Edit/Aks Etiketini Taşı

 

458

Kontur Kopyala

Araçlar/Düzenle

Aksları sınırlayan kontur çizgisini hafızaya alır.

459

Kontur Seçerek Döşeme Oluştur

Betonarme/Betonarme/Döşeme

Sınır elemanları seçerek döşeme oluşturur.

460

Kontur Yapıştır

Araçlar/Düzenle

Kontur kopyala ile hafızaya alınan kontur çizgisini çalışılan kata yapıştırır.

461

Kontur Çizgileri

Betonarme/Aks/Aks

Çizimin konturunu belirler.

 

 

Çelik/Aks/Aks

 

462

Koordinat Kutusunu Göster

Görüntü/Pencere

Koordinat kutusunu görünür yapar.

463

Kopyala

Çizimler/Düzen

Seçilen objeleri hafızaya kopyalar.

464

Korkuluk (Çelik)

Çelik/Makro

Çelik korkuluk oluşturur.

465

Korkuluk Sakla/Göster

Betonarme/Betonarme/Merdiven

Merdiven korkuluklarını saklar/gösterir.

 

 

Değiştir/Obje Edit/Merdiven

 

466

Korkuluk Sayısı Değiştir

Betonarme/Betonarme/Merdiven

Korkuluk sayısını değiştirir.

 

 

Değiştir/Obje Edit/Merdiven

 

467

Kot

Çizimler/Ölçüler

Kot ölçülendirmesi çizer.

468

Kot Ayarları

Çizimler/Ölçüler/Kot

Kot ayarlarını açar.

469

Kot Noktası

Objeler/Arazi

Kot noktası çizer.

470

Kot Çizgisi

Objeler/Arazi

Kot .izgisi çizer.

471

Köşeye Yanaşık Kolon

Kolon toolbarında bulunur.

Kolonu köşeye yanaşık çizer.

472

Köşeye Yanaşık Tekil Temel

Tekil temel toolbarında bulunur.

Tekil temeli köşeye yanaşık çizer.

473

Kren

Çelik/Makro

Kren çizer.

474

Kren Birleşimi

Birleşim/Konstrüktif Birleşim

Kren birleşimi yapar.

475

Kren Kirişi

Betonarme/Tasarım/Çelik

Kren kirişi tasarım sonuçlarını gösterir.

 

 

Çelik/Tasarım/Çelik

 

 

 

Analiz ve Tasarım/Çelik Tasarım

 

476

Kren Tasarım (Rapor)

Betonarme/Raporlar/Çelik

Kren tasarım raporunu hazırlar.

 

 

Çelik/Raporlar/Çelik

 

 

 

Raporlar/Çelik

 

477

Kritik Perde Yüksekliği

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Tasarım/Betonarme

Perdelerin kritik perde yüksekliklerini gösterir.

478

Kubbe

Objeler/Çatı

Kubbe çizer.

479

Kubbe (Betonarme Tasarım)

Betonarme/Tasarım/Betonarme

Kubbelerin hesap sonuçlarını gösterir.

 

 

Çelik/Tasarım/Betonarme

 

 

 

Analiz ve Tasarım/Betonarme Tasarım

 

480

Kubbe Mesnetlerini Tanımla

Kubbe toolbarında bulunur.

Kubbe - tonoz mesnetleme durumunu ayarlar.

481

Kubbe - Tonoz Sonuçları (Rapor)

Betonarme/Raporlar/Betonarme

Kubbe - tonoz sonuçlarını raporlar.

 

 

Çelik/Raporlar/Betonarme

 

482

Kubbe Ayarları

Objeler/Çatı/Kubbe

Kubbe ayarlarını açar.

483

Kubbe ve Tonoz Analizi

Betonarme

Kubbelerin ve tonozların analizini yapar.

 

 

Çelik/Analiz/Analiz Tasarım

 

 

 

Analiz ve Tasarım/Analiz/Analiz Tasarım

 

 

 

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Analiz/Analiz Tasarım

 

484

Kubbe ve Tonoz Parametreleri

Analiz ve Tasarım/Analiz/Analiz Tasarım

Kubbe - tonoz parametrelerini açar.

485

Kubbe Çizimleri

Betonarme/Çizim Oluştır/Betonarme

Kubbe detay çizimlerini hazırlar.

 

 

Çelik/Çizim Oluştır/Betonarme

 

 

 

Çizimler/Çizim Oluştır/Betonarme

 

486

Kullanıcı Tanımlı Elemanlar (Betonarme)

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Veri/Betonarme

Statik ve geomerik özellikleri değiştirilmiş elemanları gösterir.

487

 Kullanıcı Tanımlı Elemenalar (Çelik)

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Veri/Çelik

 Statik ve geomerik özellikleri değiştirilmiş elemanları gösterir.

488

Kullanıcı Tanımlı Tarama Oluştur

Tarama toolbarında bulunur

Bloklu objelerden kullanıcı tanımlı tarama oluşturur.

489

Kullanıcı Tanımlı Yükler

Betonarme/Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Duvar

Görselleştirmede kullanıcı yüklerini gösterir.

 

 

Çelik/Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Duvar

 

 

 

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Yükler/Duvar

 

490

Kullanılmayan Kesitleri Sil

Yapı ağacı kesitler bölümünde sağ tuş menü.

Kullanılmayan kesitleri siler.

491

Kutu ve Boru Profiller İçin Alın Levhalı Makas Birleşimi

Birleşim/Konstrüktif Birleşimler/Mesnet Bölgesi Birleşimi

Kutu ve boru profiller için alın levhalı makas birleşimi yapar.

492

Kutu/ Boru Profiller için Bindirme Levhalı Ek

Birleşim/Konstrüktif Birleşimler

Kutu/ boru profiller için bindirme levhalı ek yapar.

493

Kutu/ Boru Profiller için Kaynaklı Birleşim

Birleşim/Konstrüktif Birleşimler/Kaynaklı Birleşim

Kutu/boru profiller için kaynaklı birleşim yapar.

494

Kutu/ Boru Profiller için Çerçeve Köşesi Birleşimi

Birleşim/Konstrüktif Birleşimler/Kaynaklı Birleşim

Kutu/ boru profiller için çerçeve köşesi birleşimi yapar.

495

Kutu/Boru Tepe Levhası

Birleşim/Konstrüktif Birleşimler/Rijitleştirme Levhaları (Berkitmeler)

Kutu ve borular için tepe levhası oluşturur.

496

Kutupsal Çoğaltma

Çizimler/Düzenle

Objeleri döndürerek verilen bir hat üzerinde çoğaltır.

497

Kuvvetli Eksende Rijit Kolon Ayağı

Birleşim/Konstrüktif Birleşimler/Kolon Ayağı

Kuvvetli eksende rijit kolon ayağı oluşturur.

498

Kuyu Temel

Betonarme/Temel-Zemin

Kuyu temel çizer.

499

Kuyu Temel (Betonarme Tasarım)

Betonarme/Tasarım/Betonarme

Kuyu temel betonarme ekranını açar.

 

 

Çelik/Çelik Tasarım/Betonarme

 

 

 

Analiz ve Tasarım/Betonarme Tasarım

 

500

Kuyu Temel (Rapor)

Betonarme/Raporlar/Betonarme

Kuyu temellerin raporunu hazırlar.

 

 

Çelik/Raporlar/Betonarme

 

 

 

Raporlar/Temel-Zemin

 

501

Kuyu Temel Analizi

Betonarme/Analiz/Analiz Tasarım

Kuyu temel analizini yapar.

 

 

Çelik/Analiz/Analiz Tasarım

 

 

 

Analiz ve Tasarım/Analiz/Analiz Tasarım

 

 

 

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Analiz/Analiz Tasarım

 

502

Kuyu Temel Parametreleri

Analiz ve Tasarım/Tasarım Parametreleri/Betonarme

Kuyu temel betonarme ayarlarını yapar.

503

Kuyu Temel Çizimleri

Betonarme/Çizim Oluştur/Betonarme

Kuyu temel çizimlerini hazırlar.

 

 

Çelik/Çizim Oluştur/Betonarme

 

 

 

Çizimler/Çizim Oluştur/Betonarme

 

504

Kuşak Birleşimi

Birleşim/Konstrüktif Birleşimler/Aşık Birleşimi

Kuşak birleşimi yapar.

505

Köşebentli Kayma Birleşimi

Birleşim/Konstrüktif Birleşimler/Rijitleştirilmiş Kayma Levhalı Birleşim

Köşebentli kayma birleşimi oluşturur.

506

Köşebentli Kayma Birleşimi (Tali Kirişler İçin)

Birleşim/Konstrüktif Birleşimler/Rijitleştirilmiş Kayma Levhalı Birleşim

Tali kirişler için köşebentli klayma Birleşimi yapar.

507

Kütüphane

Objeler/Objeler

Kütüphane listesinden seçilen bir tefriş elemanını çizim alanına yerleştirir.

 

 

Çizimler/İlkel Objeler

 

508

Kütüphane Ayarları

Çizimler/İlkel Objeler/Kütüphane

Kütüphane ayarlarını açar.

509

Kütüphaneden Kesit Yükle

Yağı ağacı kesitler bölümünde sağ tuş menü

Kesit kütüphanesinden önceden tanımlanmış bir kesit yükler.

510

Kütüphane Kotunu Güncelle

Kütüphane toolbarında bulunur.

Kütüphane kotunu günceller.

511

L (Koordinat kutusu)

Koordinat Kutusu

L koordinat kutusuna girer. Obje uzunluğu girilir.

512

Lata

Objeler/Çatı

Lata çizer.

513

Lifli Polimer Güçlendirme Kütüphanesi

Ayarlar/Ayarlar

Güçlendirilmiş lifli polimer malzemesi oluşturur veya değiştirir.

514

Lokal Koordinat Sistemi Tanımla

Çizimler/Yakalama

Yeni lokal koordinat sistemi tanımlar.

515

Lokal Koordinat Sistemini Etkinleştir

Çizimler/Yakalama

Tanımlanmış lokal koordinat sistemini kullanır.

516

Lokal Nokta Tanımla

Çizimler/Yakalama

Projenin herhangi bir noktasının orijin olarak kullanılmasını sağlar.

517

Lokal Undo

Araçlar/Düzenle

Sadece ilgili komutta yapılan son işlemi iptal eder.

518

Mahya

Objeler/Çatı

Mahya kirişi çizer.

519

Mahya Birleşimi

Birleşim/Konstrüktif Birleşimler/Guse Birleşimi

Mahya birleşimi yapar.

520

Makas

Çelik/Makro

Makas çizer.

521

Makas (Çelik Tasarım)

Betonarme/Tasarım/Çelik

Makas tasarım sonuçlarını gösterir.

 

 

Çelik/Tasarım/Çelik

 

 

 

Analiz ve Tasarım/Çelik Tasarım

 

522

Makas (Rapor)

Betonarme/Raporlar/Çelik

Makasların raporunu hazırlar.

 

 

Raporlar/Çelik

 

 

 

Çelik/Raporlar/Çelik

 

523

Makas Birleşimi

Birleşim/Konstrüktif Birleşimler/Mesnet Bölgesi Birleşimi

Makas birleşimi yapar.

524

Makas Elemanlarını Değiştir

Makaslar toolbarında bulunur.

Makasın alt elemanlarını değiştirmeyi sağlar.

525

Makas Mesnet Birleşimi

Birleşim/Konstrüktif Birleşimler/Mesnet Bölgesi Birleşimi

Makas mesnet birleşimi yapar.

526

Makas Çizimi

Betonarme/Çizim Oluştur/Çelik

Makas çizimini hazırlar.

 

 

Çelik/Çizim Oluştur/Çelik

 

 

 

Çizimler/Çizim Oluştur/Çelik

 

527

Malzemeyi kullanarak Obje Seç

Yapı ağacı malzemeler bölümünde sağ tuş menü.

Projedeki aynı malzeme özelliğindeki objeleri seçer.

528

Manto Kenarını Değiştir

Değiştir/Obje Edit/Kolon

Kolon manto kenar kalınlığını değiştirir.

529

Manto Kenarını Kaldır

Değiştir/Obje Edit/Kolon

Kolon mantosunu iptal eder.

530

Materyaller

Ayarlar/Ayarlar

Materyaller listelenir, düzenlenir, oluşturulur.

531

Merdiven (Betonarme)

Betonarme/Betonarme

Plana merdiven yerleştirir.

532

Merdiven (Çelik)

Çelik/Makro

Çelik merdiven oluşturur.

533

Merdiven (Betonarme Tasarımı)

Betonarme/Tasarım/Betonarme

Merdiven donatılarını gösterir.

 

 

Çelik/Tasarım/Betonarme

 

 

 

Analiz ve Tasarım/Betonarme Tasarım

 

534

Merdiven Alanı Ekle

Betonarme/Betonarme/Merdiven

Mevcut merdiven merdiven alanı ekler.

535

Merdiven Analizi

Betonarme/Analiz/Analiz Tasarım

Mediven analizini yapar.

 

 

Çelik/Analiz/Analiz Tasarım

 

 

 

Analiz ve Tasarım//Analiz/Analiz Tasarım

 

 

 

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Analiz/Analiz Tasarım

 

536

Merdiven Ayarları

Betonarme/Betonarme/Merdiven

Merdiven ayarlarını açar.

537

Merdiven Betonarme Hesap Aksı Çiz

Betonarme/Betonarme/Merdiven

 

538

Merdiven Betonarme Hesap Aksını Değiştir

Betonarme/Betonarme/Merdiven

Merdivenlerin betonarme hesap aksını değiştirir.

539

Merdiven Betonarme Hesap Aksını Sil

Betonarme/Betonarme/Merdiven

Merdivenlerin betonarme hesap aksını siler.

540

Merdiven Deformasyonu

Betonarme/Betonarme/Merdiven

Merdiven geometrisini değiştirir.

 

 

Değiştir/Obje Edit/Merdiven

 

541

Merdiven Deformasyonunu İptal Et

Değiştir/Obje Edit/Merdiven

Deformasyonu iptal eder.

542

Merdiven Edit

Değiştir/Obje Edit/Merdiven

Merdiven geometrik özelliklerini değiştirir.

543

Merdiven Genel Raporu

Betonarme/Raporlar/Betonarme

Merdiven genel raporunu hazırlar.

 

 

Çelik/Raporlar/Betonarme

 

544

Merdiven Kaydet

Betonarme/Betonarme/Merdiven

Merdiveni diske kayıt eder.

 

 

Değiştir/Obje Edit/Merdiven

 

545

Merdiven Mesnetlenme Koşullarını Belirle

Betonarme/Betonarme/Merdiven

Merdiven mesnet koşullarını belirler.

 

 

Değiştir/Obje Edit/Merdiven

 

546

Merdiven Parametreleri

Analiz ve Tasarım/Tasarım Parametreleri/Betonarme

Merdiven parametrelerini ekrana getirir.

547

Merdiven Sonuçları

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Kabuk Elemanlar/Kabuk

Merdiven sonuçlarını gösterir.

548

Merdiven Çizimleri

Betonarme/Çizim Oluştur/Betonarme

Merdiven çizimlerini hazırlar.

 

 

Çelik/Çizim Oluştur/Betonarme

 

 

 

Çizimler/Çizim Oluştur/Betonarme

 

549

Merdiven Yazısını Taşı

Betonarme/Betonarme/Merdiven

Merdiven yazısını taşır

 

 

Değiştir/Obje Edit/Merdiven

 

550

Merkezi Çapraz (Rapor)

Betonarme/Raporlar/Çelik

Merkezi çaprazların raporunu hazırlar.

 

 

Çelik/Raporlar/Çelik

 

 

 

Raporlar/Çelik

 

551

Merkezi Çaprazlı Çelik Çerçeve

Betonarme/Tasarım/Çelik

Merkezi çaprazlı komutu ile yapı sisteminde merkezi çaprazlı çelik çerçeveler belirlenir.

 

 

Çelik/Tasarım/Çelik

 

 

 

Analiz ve Tasarım/Çelik Tasarım

 

552

Mertek

Objeler/Çatı

Mertek çizer.

553

Mertek Boyutlarını Değiştir

Çatı detayları toolbarında bulunur.

Mertek boyutlarını değiştirir.

554

Mesnet Bölgesi Birleşimi

Birleşim/Konstrüktif Birleşimler

Mesnet bölgesi birleşimi yapar.

555

Mesnet Köşebentli Birleşim

Birleşim/Birleşim/Tek Kayma Levhalı Birleşim

Mesnet köşebentli birleşim yapar.

556

Metal Döşeme

Çelik/Çelik/Döşeme

Metal döşeme çizer.

557

Metraj (Donatı, Kalıp ve Beton metrajı)

Betonarme/Raporlar/Betonarme

Yapının kalıp, donatı ve beton metrajlarını verir.

 

 

Çelik/Raporlar/Betonarme

 

 

 

Raporlar/Metraj

 

558

Mimari Plan/Kalıp Planı

Görüntü/Mod

Kalıp planı moduna geçer.

559

Modal

Betonarme/Analiz ve Tasarım Görüntüleme

Modal analiz sonucunda hesaplanan mod şekillerinin deformasyonunu gösterir.

 

 

Çelik/Analiz ve Tasarım Görüntüleme

 

 

 

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Deformasyon

 

560

Modal Analiz

Analiz ve Tasarım/Tanımla/Yükleme

Modal analiz durumu ekler.

561

Moment 3-3

Betonarme/Analiz ve Tasarım Görüntüleme

3-3 ekseninde moment diyagramını gösterir.

 

 

Çelik/Analiz ve Tasarım Görüntüleme

 

 

 

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Kesit Tesirleri

 

562

Moment 3-3 (Aşık Sonuçları)

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Aşık

3-3 ekseninde aşıkların moment diyagramını gösterir.

563

Moment Aktaran Çelik Çerçeve

Betonarme/Tasarım/Çelik

Yapı sisteminde moment aktaran çerçeveler belirlenir.

 

 

Çelik/Tasarım/Çelik

 

 

 

Analiz ve Tasarım/Çelik Tasarım

 

564

Montaj Çizimleri

Betonarme/Çizim Oluştur/Çelik

Montaj çizimleri hazırlar.

 

 

Çelik/Çizim Oluştur/Çelik

 

 

 

Çizimler/Çizim Oluştur/Çelik

 

565

Nervür (Betonarme Tasarım)

Betonarme/Tasarım/Betonarme

Nervürlü döşemelerin hesap sonuçlarını ve seçilen donatılarını gösterir.

 

 

Çelik/Tasarım/Betonarme

 

 

 

Analiz ve Tasarım/Betonarme Tasarım

 

566

Nervür (Rapor)

Betonarme/Raporlar/Betonarme

Nervürlü döşemelerin raporlarını hazırlar.

 

 

Çelik/Raporlar/Betonarme

 

 

 

Raporlar/Döşeme/Döşeme

 

567

Nervür Açılımları

Betonarme/Çizim Oluştur/Betonarme

Nervür açılımlarını oluşturur.

 

 

Çelik/Çizim Oluştur/Betonarme

 

 

 

Çizimler/Çizim Oluştur/Betonarme

 

568

Nervür-Kaset Parametreleri

Analiz ve Tasarım/Tasarım Parametreleri/Betonarme

Nervür-kaset parametrelerini açar.

569

Nervüre Dönüştür

Betonarme/Betonarme

Döşemeleri nervüre dönüştürür.

 

 

Değiştir/Obje Edit/Döşeme

 

570

Nokta Ekle

Tarama toolbarında bulunur

Tarama için yeni bir nokta ekler.

571

Nokta Sil (Uzay Kafes)

Uzay kafes toolbarında bulunur.

Uzay kafesten düğüm noktası siler.

572

Nokta Sil (Tarama)

Tarama toolbarında bulunur

Taramada mevcut bir noktayı siler.

573

Noktasal Döşeme Yükü

Betonarme/Betonarme

Döşeme üzerine noktasal yük tanımlar.

574

Noktasal Radye Yükü

Betonarme/Temel-Zemin/Radye

Radye döşeme üzerine noktasal yük tanımlar.

575

Noktasal Yük

Değiştir/Yük Ekle

Noktasal yük ekler.

576

Nonlineer İtme (Rapor)

Raporlar/ŞGDT

Nonlineer itme analizi raporu hazırlar.

577

Nonlineer İtme Analizi

Betonarme/Analiz/Analiz Tasarım

Pushover (non-lineer) analizi yapar.

 

 

Çelik/Analiz/Analiz Tasarım

 

 

 

Analiz ve Tasarım/Analiz/Analiz Tasarım

 

 

 

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Analiz/Analiz Tasarım

 

578

NURBS Eğrisi

Çizimler/İlkel Objeler

NURBS eğrisi çizer.

579

Obje Adlandır

Değiştir/Obje Edit

Objeleri adlandırır.

580

Obje Çoğalt

Çizimler/Düzenle

Seçilen objeyi istenilen sayıda çoğaltır.

581

Obje Katmanı Değiştir

Değiştir/Katmanlar

Seçili objelerin katmanlarını değiştirir.

582

Obje Merkezine Dağıt

Dağıt toolbarında bulunur.

Seçilen objeleri obje merkezine göre dağıtır.

583

Obje Merkezine Hizala

Hizala toolbarında bulunur.

Seçilen objeleri obje merkezine göre hizalar.

584

Obje Özellikleri

Değiştir/Obje Özellikleri

Obje özelliklerini değiştirir.

 

 

Çizimler/Değiştir

 

585

Obje Parçala

Çizimler/Değiştir

Blok halindeki objeleri alt bloklarına ayırır.

586

Obje Trim Yöntemi

Değiştir/Obje Edit

Trim yöntemini değiştirir.

587

Obje Yönü Belirle

Değiştir/Obje Edit/Kiriş-Temel

Kiriş, perde ve temel yönü belirler.

588

Objeden Ayarları Al

Değiştir/Obje Özellikleri

Seçilen bir objenin özelliklerini belleğe alır.

589

Objelere Eğim Ver

Kiriş toolbarında bulunur.

Seçilen objelere eğim vermenizi sağlar.

 

 

Döşeme toolbarında bulunur.

 

590

Objeleri Dağıt

Çizimler/Değiştir

Objeleri seçilen dağıtma yöntemine göre eşit olarak dağıtır.

591

Obje Filtresini İptal Et

Sağ tuş menü

Yapılan görünüm filtrelerini iptal ederek saklanan objeleri görünür hale getirir.

592

Obje Grubunu Seç

Sağ tuş menü

Oluşturulan obje grubunu seçer.

593

Objeleri Hizala

Çizimler/Değiştir

Seçilen bir elemanı,belirli bir objeyi referans alarak, o elemanın doğrultusuna göre dizer.

594

Obje Katmanını Kapat

Sağ tuş menü

Üzerinde açılan objenin katmanını kapatır.

595

Obje Katmanını Kilitle

Sağ tuş menü

Üzerinde açılan objenin katmanını kilitler.

596

Objeleri Otomatik Adlandır

Araçlar/Araçlar

Tüm yapı tek seferde veya sadece seçilen eleman veya eleman grupları için otomatik isimlendirme yapar.

 

 

Değiştir/Obje Edit

 

597

Objeleri Tüm Katlarda Seç

Çizimler/Düzen

İlgili katta seçili objenin tüm katlarda seçilmesini sağlar.

598

Objelerin Katlardaki Görünürlüğü

Ayarlar/Ayarlar

Objelerin katlardaki görünürlüğünü ayarlayan diyalogu açar.

599

Objenin Arkasına Gönder

Sağ tuş menü

Seçilen objeyi belli bir objenin arkasına gönderir.

600

Objenin Önüne Gönder

Sağ tuş menü

Seçilen objeyi belli bir objenin önüne gönderir.

601

Objeye Ayarları Ver

Değiştir/Obje Özellikleri

Mevcut ayarları seçilen objelere uygular.

602

Objeyi Sakla/Filtrele

Sağ tuş menü

Seçili olan tüm objeleri 3B görünümde kapatır.

603

Ofset

Çizimler/Değiştir

Çizgi, çember, yay vb. 2 boyutlu çizim elemanlarının verilen bir değer kadar belli bir mesafede paralel kopyasını oluşturur.

604

OK

Kesit toolbarında bulunur.

Kesit ve görünüş hattı çizim aşamasının tamamlanmasını sağlar.

605

Orta Nokta

Çizimler/Yakalama

Objeleri orta noktalarından yakalar.

606

Ortalanmış Kolon

Kolon toolbarında bulunur.

Kolonu ortalayarak yerleştirir.

607

Ortalanmış Tekil Temel

Tekil temel toolbarında bulunur.

Tekil temeli ortalayarak yerleştirir.

608

Otomatik Analiz Sistemi Oluşturulması

Betonarme/Analiz/Analiz Tasarım

Analiz sisteminin otomatik oluşturulması işlemini açar/kapatır.

 

 

Çelik/Analiz/Analiz Tasarım

 

 

 

Analiz ve Tasarım/Analiz/Analiz Tasarım

 

609

Otomatik Kot Ayarla

Kütüphane toolbarında bulunur.

Kütüphane kotunu otomatik ayarlar.

610

Otomatik Tarama

Tarama toolbarında bulunur

Kapalı poligona otomatik tarama yapar.

611

Ölçek

Çizimler/Değiştir/Ölçekler (Referans)

İlkel objelerin ölçeğini büyütüp küçültür.

612

Ölçekle (Referans)

Çizimler/Değiştir

İlkel objelerin ölçeğini büyütüp küçültür.

613

Ölçülendirme Yazılarını Taşı

Değiştir/Obje Edit/Ölçülendirme

Ölçülendirme yazılarını taşır.

614

Ölçülendirme Yazılarını İlk Haline Getir

Değiştir/Obje Edit/Ölçülendirme

Ölçülendirme yazılarını ilk oluşturulduğu konuma getirir.

615

Ölçülendirme Yazısını Göster/Kapat

Değiştir/Obje Edit/Ölçülendirme

Ölçülendirme yazısını gösterir ya da kapatır.

616

Ölçülendirmeye Parça Ekle/Çıkar

Değiştir/Obje Edit/Ölçülendirme

Ölçülendirmeye parça ekler ya da çıkartır.

617

Ön

Görüntü/Perpektif

Perspektifte önden görünüşe geçer.

618

Önceki Pencere

Görüntü/Pencere

Bir önceki pencereyi açar.

619

Ön Plana Gönder

Sağ tuş menü/Çizim Sırası

Seçilen objeyi ön plana gönderir.

620

Özelleştir

Düşey toolbarda sağ tuş menü.

Düşey toolbarı ve hızlı erişim toolbarını özelleştirir.

621

Özellikler

Plan penceresinde obje üzerinde sağ tuş menü

Obje ayarları diyaloğunu açar.

622

PDF

Araçlar/Import-Export/Export

Çizimi PDF olarak oluşturur.

 

 

ideCAD logosu/Export

 

623

PMM Oranları

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Tasarım/Çelik

PMM oranlarını gösterir.

624

PMM yetersizliği

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Sonuç/Çelik Yetersizlikler

PMM yetersizliklerini gösterir.

625

Pafta Ayarları

Çizimler/Pafta Dizaynı/Yeni Pafta Oluştur

Çalışılan paftanın ayarlarını değiştirir.

626

Pafta Bloğu Ekle

Çizimler/Pafta Dizaynı/Yeni Pafta Oluştur

Bir pafta bloğu ekler.

627

Pafta Bloğu Güncelle

Çizimler/Pafta Dizaynı/Yeni Pafta Oluştur

Pafta blok bağlantısını günceller.

628

Page Down

Klavye

Raporlarda sayfayı aşağıya kaydırır. Perspektif görüntüde uçuş modunda bakış açısını aşağıya kaydırır.

629

Page Up

Klavye

Raporlarda sayfayı yukarıya kaydırır. Perspektif görüntüde uçuş modunda bakış açısını yukarıya kaydırır.

630

Paralel Referans

Çizimler/Yakalama

Paralel referans atar.

631

Parametrik Tarama

Çizimler/Tarama

Parametrik tarama yapar.

632

Pencere Değiştir

Çizimler/Pencere

En son çalışan pencereye geçiş yapar.

633

Perde (Betonarme)

Betonarme/Betonarme

Perde çizer.

634

Perde (Betonarme Tasarım)

Betonarme/Tasarım/Betonarme

Perdelerin hesap sonuçlarını ve seçilen donatılarını gösterir.

 

 

Çelik/Tasarım/Betonarme

 

 

 

Analiz ve Tasarım/Betonarme Tasarım

 

635

Perde (Rapor)

Betonarme/Raporlar/Betonarme

Perde genel raporunu hazırlar.

 

 

Çelik/Raporlar/Betonarme

 

 

 

Raporlar/Betonarme

 

636

Perde Ayarları

Betonarme/Betonarme/Perde

Perde ayarlarını açar.

637

Perde Detayları

Betonarme/Çizim Oluştur/Betonarme

Perde detaylarını hazırlar.

 

 

Çelik/Çizim Oluştur/Betonarme

 

 

 

Çizimler/Çizim Oluştur/Betonarme

 

638

Perde Düşey Yükü Ekle

Değiştir/Yük Ekle

Perdeye düşey yük tanımlar.

639

Perde Grubu Betonarme (Betonarme Tasarım)

Betonarme/Tasarım/Betonarme

Perde grubu betonarmesini ekrana getirir.

 

 

Çelik/Tasarım/Betonarme

 

 

 

Analiz ve Tasarım/Betonarme Tasarım

 

640

Perde Grubu (Rapor)

Betonarme/Raporlar/Betonarme

Perde grubu raporunu hazırlar.

 

 

Çelik/Raporlar/Betonarme

 

 

 

Raporlar/Betonarme

 

641

Perde Kalınlığı

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Veri/Betonarme

Perde kalınlıklarını gösterir.

642

Perde Parametreleri

Analiz ve Tasarım/Tasarım Parametreleri/Betonarme

Perde parametrelerini açar.

643

Perde Uzunluğunu Değiştir

Betonarme/Betonarme/Perde

Perde uzunluğu verilen seçeneklere göre değiştirir.

644

Perde Su Yükü

Değiştir/Yük Ekle

Perdelere su yükü ekler.

645

Perde Toprak Yükü

Değiştir/Yük Ekle

Perdelere su basınçlı toprak yükü ekler.

646

Perde Yatay Yükü Ekle

Değiştir/Yük Ekle

Perdeye yatay yük tanımlar.

647

Perdeyi Kirişe Dönüştür

Değiştir/Dönüştür/Kirişi Perdeye

Perdeleri kiriş objesine dönüştürür.

648

Performans analizi - gevrek elemanlar

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Tasarım/Performans

Performans analizi sonrası gevrek çıkan elemanları listeler.

649

Perspektif

Görüntü/Perspektif

Perspektif görüntüye geçer.

650

Perspektifte Bul

Sağ tuş menü

Plan düzleminde seçilen bir objeyi perspektif ekranına getirir.

651

Petek Kiriş (Rapor)

Betonarme/Raporlar/Çelik

Petek kiriş tasarım raporunu hazırlar.

 

 

Çelik/Raporlar/Çelik

 

 

 

Raporlar/Çelik

 

652

Petek kiriş tasarım oranları

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Tasarım/Çelik

Petek kiriş oranlarını gösterir.

653

Planda Bul

Sağ tuş menü

Perspektif görünüşteki bir elemanı plan görünüşünde gösterir.

654

Plato

Objeler/Arazi

Plato çizer.

655

Poligon Kolon

Betonarme/Betonarme

Poligon kolon çizer.

656

Poligonal Kaplama

Çelik/Çelik/Kaplama

Poligonal kaplama çizer.

657

Poligonu Levha Kesitine

Değiştir/Dönüştür/Kirişi Perdeye

İlkel objeleri levha kesitine dönüştürür.

658

Proje Ayarları

Ayarlar/Proje Ayarları

Proje ayar diyolugunu ekrana getirir.

659

R Aşık

Çelik/Çelik/Aşık

R aşık çizer.

660

Radye

Betonarme/Temel-Zemin

Radye döşeme çizer.

661

Radye Ayarları

Betonarme/Temel-Zemin/Radye

Radye döşeme ayarlarını ekrana getirir.

662

Radye Boşluğu

Betonarme/Temel-Zemin/Radye

Radye döşemede boşluk açar.

663

Radye Döşeme Yazısı Taşı

Radye temel toolbarı

Radye döşeme yazısını taşır.

664

Radye Kenarı

Betonarme/Temel-Zemin

Radye döşeme kenarı çizer.

665

Radye Kenarı Ayarları

Betonarme/Temel-Zemin/Radye Kenarı

Radye döşeme kenarı özelliklerini ekrana getirir.

666

Radye Parametreleri

Analiz ve Tasarım/Tasarım Parametreleri/Betonarme

Radye döşemesine ilişkin parametreleri ekrana getirir.

667

Radye Sonuçları

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Kabuk Elemanlar/Kabuk Sonuçları

Radye temel sonuçlarını gösterir.

668

Radye Temel (Betonarme Tasarım)

Betonarme/Tasarım/Betonarme

Radye döşemelerin hesap sonuçlarını ve seçilen donatılarını gösterir.

 

 

Çelik/Tasarım/Betonarme

 

 

 

Analiz ve Tasarım/Betonarme Tasarım

 

669

Radye Temel (Rapor)

Betonarme/Raporlar/Betonarme

Radye temel genel raporunu hazırlar.

 

 

Çelik/Raporlar/Betonarme

 

 

 

Raporlar/Temel-Zemin

 

670

Radye Temel Detaylı (Rapor)

Betonarme/Raporlar/Betonarme/Radye Temel

Detaylı radye döşeme raporu hazırlar.

 

 

Çelik/Raporlar/Betonarme/Radye Temel

 

 

 

Raporlar/Temel-Zemin/Radye Temel

 

671

Referans Kapı-Pencere Kullan

ODT Kapı/Pencere toolbarında bulunur.

Dio yerleştirilirken mevcut kapı/pencerler referans olarak dikkate alınır.

672

Render

Araçlar/Görüntü

Seçili görüntüyü render yapar.

 

 

Görüntü/Görüntü

 

673

Resim

Çizimler/İlkel Objeler

Çizime bir resim yerleştirir.

674

Revizyon Bulutu

Çizimler/İlkel Objeler

Revizyon bulutu çizer.

675

Rijitleştirilmemiş Alın Levhalı 4 Bulonlu Birleşim

Birleşim/Birleşim

Rijitleştirilmemiş alın levhalı 4 bulonlu birleşim yapar.

676

Rijitleştirilmiş Alın Levhalı Birleşim

Birleşim/Konstrüktif Birleşimler/Rijitleştirilmiş Kayma Levhalı Birleşim

Rijitleştirilmiş alın levhalı birleşim yapar.

677

Rijitleştirilmiş Alın Levhalı 4 Bulonlu Birleşim

Birleşim/Birleşim/Rijitleştirilmemiş Alın Levhalı 4 Bulonlu Birleşim

Rijitleştirilmiş alın levhalı 4 bulonlu birleşim yapar.

678

Rijitleştirilmiş Alın Levhalı 8 Bulonlu Birleşim

Birleşim/Birleşim/Rijitleştirilmemiş Alın Levhalı 4 Bulonlu Birleşim

Rijitleştirilmiş alın levhalı 8 bulonlu birleşim yapar.

679

Rijitleştirilmiş Kayma Levhalı Birleşim

Birleşim/Konstrüktif Birleşimler

Rijitleştirilmiş kayma levhalı birleşim yapar.

680

Rijitleştirme Levhaları (Berkitmeler)

Birleşim/Konstrüktif Birleşimler

Rijitleştirme levhaları oluşturur.

681

Rijitlik Azaltmaları

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Veri/Betonarme

Rijitlik azaltması uygulanmış elemanları gösterir.

682

Riskli Bina Analizi

Betonarme/Analiz/Analiz Tasarım

Riskli Bina Tespit Yönetmeliği esaslarına göre yapının risk değerlendirmesini yapar.

 

 

Çelik/Analiz/Analiz Tasarım

 

 

 

Analiz ve Tasarım/Analiz/Analiz Tasarım

 

 

 

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Analiz/Analiz Tasarım

 

683

Rota

Çizimler/İlkel Objeler

İlkel objeleri belirtilen bir doğrultuda çizer.

684

Rüzgar Birleşimi

Birleşim/Konstrüktif Birleşimler

Rüzgar birleşimi oluşturur.

685

Rüzgar Yükleri

Betonarme/Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Duvar

Görselleştirmede rüzgar yüklerini gösterir.

 

 

Çelik/Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Duvar

 

 

 

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Yükler/Duvar

 

686

SAP2000.s2k

Araçlar/Import-Export/Export

Dataları SAP2000 veri tabanı olarak aktarır.

 

 

ideCAD logosu/Export

 

687

Saklı Çizgi

Görüntü/Görüntü/Kenar Çizgili Katı Model

Perspektif görüntüyü saklı çizgi olarak gösterir.

688

Saçak pervazı

Objeler/Çatı

Çatı saçak pervazı çizer.

689

Sağ

Görüntü/Perspektif

Perspektifte sağdan görünüşe geçer.

690

Sağa Hizala

Hizala toolbarında bulunur.

Seçilen objeyi sağa hizalar.

691

Sağdan Trapez Eğimli

Çelik/Makro/Makas

Sağdan eğimli trapez makas çizer.

692

Sağdan Üçgen Eğimli

Çelik/Makro/Makas

Sağdan eğimli üçgen makas çizer.

693

Seçilen Objenin Kenarına Göre Dağıt

Dağıt toolbarında bulunur.

Seçilen objeleri, seçilen objenin kenarına göre dağıtır.

694

Seçilen Objenin Kenarına Göre Hizala

Hizala toolbarında bulunur.

Seçilen objeleri, seçilen objenin kenarına göre hizalar.

695

Seçim Grubuna Ekle

Sağ tuş menü

Daha önce oluşturulan gruplara yeni objeler ekler.

696

Seçim Grubundan Çıkar

Sağ tuş menü

Daha önce oluşturulan gruplardan objeleri çıkartır.

697

Seçimi Hatırla

Araçlar/Seçim Grupları

Bellekteki objeleri seçer.

698

Seçimi Kaydet

Araçlar/Seçim Grupları

Seçili objeleri belleğe alır.

699

Seçimi Ters Çevir

Çizimler/Düzen

Seçili objelerin seçimini iptal eder,
seçilmemişleri seçer.

700

Seçmeli Raporlar

Betonarme/Raporlar

Hangi raporların hazırlanacağını seçebileceğiniz seçmeli raporlar ekranını açar.

 

 

Çelik/Raporlar

 

 

 

Raporlar/Özet

 

701

Sehim sınırı aşılması (Betonarme)

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Sonuç/Betonarme Yetersizlikler

Sehim sınırını aşan elemanları gösterir.

702

Sehim sınırı aşılması (Çelik)

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Sonuç/Çelik Yetersizlikler

Çelik tasarımıında sehim sınrını aşan elemanları gösterir.

703

Serbest Çizgi

Çizimler/İlkel Objeler

Serbest çizgi çizer.

704

Serbest Ölçü

Çizimler/Ölçüler

Serbest ölçülendirme yapar.

705

Serbest Ölçülendirme Ayarları

Çizimler/Ölçüler/Serbest Ölçü

Serbest ölçülendirme ayarlarını açar.

706

Sınır Tonoz

Objeler/Çatı/Tonoz

Sınır tonoz çizer.

707

Sıkıştırarak Kaydet

ideCAD logosu

Verilerinizin boyutunu sıkıştırarak dosyalarınızı kaydeder.

708

Sil

Çizimler/Düzen

Seçilen objeyi siler.

709

Simetri

Çizimler/Değiştir

Simetri alır.

710

Simetri Alırken Eski Objeleri Sil

Simetri toolbarında bulunur.

Eski objeleri siler.

711

Simetri X

ODT Kapı/Pencere toolbarında bulunur.

X eksenine göre simetri alır.

 

 

Kolon toolbarında bulunur.

 

 

 

Sürekli temel toolbarında bulunur.

 

 

 

İstinat duvarı toolbarında bulunur.

 

712

Simetri Y

Betonarme/Betonarme/Merdiven

Y eksenine göre simetri alır.

 

 

ODT Kapı/Pencere toolbarında bulunur.

 

713

Simetrik Eğimli Trapez

Çelik/Makro/Makas

Trapez eğilmli simetrik makas çizer.

714

Siyah Beyaz Saklı Çizgi

Görüntü/Görüntü

Perspektif görüntüyü siyah beyaz modunda saklı çizgi olarak gösterir.

715

Sol

Görüntü/Perspektif

Perspektifte soldan görünüşe geçer.

716

Sola Hizala

Hizala toolbarında bulunur.

Seçilen objeyi sola hizalar.

717

Soldan Trapez Eğimli

Çelik/Makro/Makas

Soldan eğimli trazpez makas çizer.

718

Soldan Üçgen Eğimli

Çelik/Makro/Makas

Soldan eğimli üçgen makas çizer.

719

Son Seçim

Çizimler/Düzen

En son seçilmiş objeleri yeniden seçer.

720

Sonraki Pencere

Görüntü/Pencere

Bir sonraki pencereyi açar.

721

Space (klavye)

Klavye

Akslarda imleci yatay, düşey, serbest aks çizim konumlarına getirir. Duvar,  kolon, kiriş, perde gibi komutlarda kaçıklığı değiştirir. Obje adlandırmada isim atlatır. Kütüphane, merdiven gibi komutlarda yerleştirme noktasını değiştirir.

722

Statik metrajları AMP'ye Aktar

Araçlar/Metraj/Export

Statik metrajları AMP programına aktarır.

723

Statik metrajları OSKA'ya Aktar

Araçlar/Metraj/Export

Statik metrajları OSKA programına aktarır

724

Statik/Mimari İle Uyumlu Yap

Araçlar/Düzenle

Mimari dosyayı statik ile uyumlu yapar. Statik dosyayı mimari ile uyumlu yapar.

725

Statik Tasarım

Plan penceresinde taşıyıcı elemanlar üzerinde sağ tuş menü

Objelerin yapısal tasarım diyaloğunu açar.

726

Subasman Perdesi

Betonarme/Betonarme/Perde

Subasman perdesi çizer.

727

Sürekli Çizgi

Çizimler/İlkel Objeler

Sürekli çizgi çizer.

728

Sürekli Döşeme Kenarı

Betonarme/Betonarme/Döşeme Kenarı

Sürekli modda döşeme kenarı çizer.

729

Sürekli Kiriş Birleşimi

Birleşim/Konstrüktif Birleşimler

Sürekli kiriş birleşimi yapar.

730

Sürekli Temel (Betonarme)

Betonarme/Temel-Zemin

Sürekli temel çizer.

731

Sürekli Temel (Betonarme Tasarım)

Betonarme/Tasarım/Betonarme

Sürekli temellerin hesap sonuçlarını ve seçilen donatıları gösterir.

 

 

Çelik/Tasarım/Betonarme

 

 

 

Analiz ve Tasarım/Betonarme Tasarım

 

732

Sürekli Temel Ayarları

Betonarme/Betonarme/Sürekli Temel

Sürekli temel ayarlarını açar.

733

Sürekli Temel Parametreleri

Analiz ve Tasarım/Tasarım Parametreleri/Betonarme

Sürekli temel parametrelerini ekrana getirir.

734

Sürekli Temel Raporu

Betonarme/Raporlar/Betonarme

Sürekli temel genel raporunu hazırlar.

 

 

Çelik/Raporlar/Betonarme

 

 

 

Raporlar/Betonarme

 

735

Sürekli Temel Çizimleri

Betonarme/Çizim Oluştur/Betonarme

Sürekli temel açılımlarını oluşturur.

 

 

Çelik/Çizim Oluştur/Betonarme

 

 

 

Çizimler/Çizim Oluştur/Betonarme

 

736

Sürekli Yay Duvar

Betonarme/Duvar

Sürekli yay duvarlar çizer.

737

Sürekli Yay Kiriş

Betonarme/Betonarme

Sürekli yay kirişler çizer.

738

Sürtünme Kesmesi Hatası

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Sonuç/Betonarme Yetersizlikler

Betonarme tasarım sonrasında sürtünme kesmesini sağlamayan elemanları gösterir.

739

T Levhalı Kayma Birleşimi

Birleşim/Birleşim

T levhalı kayma birleşimi yapar.

740

TBDY Deprem Derzi

Raporlar/Deprem Yönetmeliği

TBDY deprem derzi hesap raporunu hazırlar.

741

TBDY Yapısal Olmayan Elemanlara Etkiyen

Raporlar/Deprem Yönetmeliği

TBDY yapısal olmayan eleman kuvvetleri raporu oluşturur.

742

TBDY 2018 Deprem Parametreleri Raporu

Betonarme/Raporlar/Betonarme/Yapı Özet Bilgileri

TBDY 2018 deprem parametreleri raporunu hazırlar.

 

 

Çelik/Raporlar/Betonarme/Yapı Özet Bilgileri

 

743

TS EN 1991-1-4  Rüzgar Yükleri (Rapor)

Betonarme/Raporlar/Çelik

TS EN 1991-1-4 göre rüzgar yükleri oluşturur.

 

 

Çelik/Raporlar/Çelik

 

714

Tabla Genişlikleri

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Veri/Betonarme

Kiriş tabla genişliklerini gösterir.

744

Tali Kiriş (Çelik)

Çelik/Çelik

Tali çelik kiriş çizer.

745

Tali Kiriş (Çelik Tasarım)

Betonarme/Tasarım/Betonarme

Tali çelik kiriş tasarım sonuçlarını gösterir.

 

 

Çelik/Tasarım/Çelik

 

 

 

Analiz ve Tasarım/Çelik Tasarım

 

746

Tali Çelik Kiriş (Rapor)

Betonarme/Raporlar/Çelik

Çelik tali kirişlerin raporunu hazırlar.

 

 

Çelik/Raporlar/Çelik

 

 

 

Raporlar/Çelik

 

747

Tam Ekran

Görüntü/Pencere

Görünümü tam ekran boyutuna getirir.

748

Tam Penetrasyon Kaynaklı Birleşim

Birleşim/Birleşim/Başlık Levhalı Bulonlu Birleşim

Tam penetrasyon kaynaklı birleşim yapar.

 

Tanımlı Kesit Oluştur

Yapı ağacı kesitler bölümünde sağ tuş menü

Tanımlı kesit oluşturur.

749

Tanımlı Tarama

Çizimler/Tarama

Tanımlı tarama çizer.

750

Tarama Ayarları

Çizimler/Tarama/Tanımlı Tarama

Tarama ayarlarını açar.

751

Tarama Boşluğu

Çizimler/Tarama

Tarama boşluğu çizer.

752

Tarama Boşluğu Bul

Tarama toolbarında bulunur

Tarama boşluklarını bulur.

753

Tarama Referans Noktası Tanımla

Değiştir/Obje Edit

Tarama referans noktasını değiştirir .

754

Tasarım Spektrum Durumu

Analiz ve Tasarım/Tanımla/Yükleme

Yeni tasarım spektrum durumu ekler.

755

Tasarım Spektrumu

Analiz ve Tasarım/Tanımla/Yükleme

Tasarım spektrum fonksiyonu ekler.

756

Taşı

Çizimler/Değiştir

Seçilen bir elemanı verilen bir referans noktasından başka bir noktaya taşır. 

757

Teğet

Çizimler/Yakalama

Teğet çizer.

758

Tek Aşık

Çelik/Çelik/Aşık

Tek aşık çizer.

759

Tek Aşıkta Gergi Çubuğu

Çelik/Çelik/Gergi Çubuğu

Tek aşıkta gergi çubuğu izer.

760

Tek Çelik Çapraz

Çelik/Çelik/Çapraz

Çelik çapraz oluşturur.

761

Tek Elemanlara Dönüştür

Çelik kiriş toolbarında bulunur.

Grup veya çoklu elemanları tek elemanlara dönüştürür.

 

 

Çelik aşık toolbarında bulunur.

 

762

Tek Kayma Levhalı Birleşim

Birleşim/Birleşim

Tek kayma levhalı birleşim yapar.

763

Tek Keşisim Böl-Birleştir

Çelik/Çelik/Aşık

Seçilen kesişimleri böler ve birleştirir.

764

Tek Köşebentli Birleşim

Birleşim/Birleşim/Tek Kayma Levhalı Birleşim

Tek köşebentli birleşim yapar.

765

Tek Levhalı Çerçeve Köşesi Birleşimi

Birleşim/Konstrüktif Birleşim/Kaynaklı Birleşim

Tek levhalı çerçeve köşesi birleşimi yapar.

766

Tek Tali Çelik Kiriş

Çelik/Çelik/Tali Kiriş

Tali kiriş çizer.

767

Tekil Eleman Çizimi

Betonarme/Çizim Oluştur/Çelik

Tekil eleman çizimlerini hazırlar.

 

 

Çelik/Çizim Oluştur/Çelik

 

 

 

Çizimler/Çizim Oluştur/Çelik

 

768

Tekil Elemanlarla Montaj Çizimleri

Betonarme/Çizim Oluştur/Çelik

Tekil elemanlarla montaj çizimleri hazırlar.

 

 

Çelik/Çizim Oluştur/Çelik

 

 

 

Çizimler/Çizim Oluştur/Çelik

 

769

Tekil Temel (Betonarme)

Betonarme/Betonarme

Tekil temel çizer.

770

Tekil Temel (Betonarme Tasarım)

Betonarme/Tasarım/Betonarme

Tekil temellerin hesap sonuçlarını ve seçilen donatılarını gösterir.

 

 

Çelik/Tasarım/Betonarme

 

 

 

Analiz ve Tasarım/Betonarme Tasarım

 

771

Tekil Temel (Rapor)

Betonarme/Raporlar/Betonarme

Tekil temel raporunu hazırlar.

 

 

Çelik/Raporlar/Betonarme

 

772

Tekil Temel Ayarları

Betonarme/Temel-Zemin/Tekil Temel

Tekil temel ayarları açılır.

773

Tekil Temel Açılımları

Betonarme/Çizim Oluştur/Betonarme

Tekil temel detaylarını oluşturur.

 

 

Çelik/Çizim Oluştur/Betonarme

 

 

 

Çizimler/Çizim Oluştur/Betonarme

 

774

Tekil Temel Parametreleri

Analiz ve Tasarım/Tasarım Parametreleri/Betonarme

Tekil temel parametrelerini açar.

775

Tekil Temel Raporu

Raporlar/Temel-Zemin

Tekil temel raporunu hazırlar.

776

Tekla

Araçlar/Import-Export/Export

Projeyi tekla programına aktarır.

 

 

ideCAD logosu/Export

 

777

Temel Aplikasyon Planı

Betonarme/Çizim Oluştur/Betonarme

Temel aplikasyon planını oluşturur.

 

 

Çelik/Çizim Oluştur/Betonarme

 

 

 

Çizimler/Çizim Oluştur/Betonarme

 

778

Temel Taşıma Gücü kontrolü

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Sonuç/Betonarme Yetersizlikler

Betonarme tasarıma yönelik temel taşıma gücü yetersiz olan temelleri gösterir.

789

Tipik Diş Belirle

Betonarme/Betonarme

Nervür ve kaset döşemeler için tipik diş belirler.

 

 

Değiştir/Obje Edit/Döşeme

 

780

Tonoz (Çelik Makas)

Çelik/Makro/Makas

Tonoz makas çizer.

781

Tonoz (Betonarme)

Objeler/Çatı

Tonoz çizer.

782

Tonoz Ayarları

Objeler/Çatı/Tonoz

Tonoz ayarları açılır.

783

Tonoz Mesnetlerini Tanımla

Tonoz toolbarında bulunur.

Tonoz mesnetlenme durumlarını ayarlar.

784

Tonoz ve Kubbe Sonuçları

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Kabuk Elemanlar/Kabuk Sonuçları

Kubbe/tonoz sonuçlarını gösterir.

785

Toolbarları Göster

Görüntü/Pencere

Toolbarları gösterir.

786

Toprak Yükleri

Betonarme/Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Yükler

Görselleştirmede toprak yüklerini gösterir.

 

 

Çelik/Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Yükler

 

 

 

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Yükler/Duvar

 

787

Trapez Tip 1

Çelik/Makro/Makas

Tip 1 trapez makas çizer.

788

Trapez Tip 2

Çelik/Makro/Makas

Tip 2 trapez makas çizer.

789

Trapez Tonoz

Çelik/Makro/Makas

Trapez tonoz makas çizer.

790

Trapez Yük

Değiştir/Yük Ekle

Trapez yük ekler.

791

Trim

Çizimler/Değiştir

Çizgi, yay gibi ilkel objeleri başka çizgi veya yaya kadar keser.

792

Tüm Kesişimleri Birleştir-Böl

Çelik/Çelik/Aşık

Tüm kesişimleri birleştirir - böler.

793

Uçuş Modu

Perspektif görüntüde sağ tuş menü

Uçuş modunu açar.

794

Uzaklık

Araçlar/Referans

Seçilen iki nokta arasındaki doğrunun mesafesini ölçer.

 

 

Çizimler/Referans

 

795

Uzaklığı Değiştir

ODT Kapı/Pencere toolbarında bulunur.

Dio uzaklığını değiştirir.

796

Uzaklık Kullan

ODT Kapı/Pencere toolbarında bulunur.

Dio yerleştirilirken girilen duvardan uzaklık mesafesi kullanılır.

797

Uzat

Çizimler/Değiştir

Çizgi, yay gibi ilkel objeleri başka çizgi veya yaya kadar uzatır.

798

Uzay Aşık

Çelik/Çelik/Aşık

Uzay aşık çizer.

799

Uzay Kafes (Çelik)

Çelik/Makro

Uzay kafes çizer.

800

Uzay Kafes (Çelik Tasarım)

Betonarme/Tasarım/Çelik

Uzay kafes tasarım sonuçlarını gösterir.

 

 

Çelik/Tasarım/Çelik

 

 

 

Analiz ve Tasarım/Çelik Tasarım

 

801

Üçgen Asimetrik

Çelik/Makro/Makas

Üçgen asimerik makas çizer.

802

Üçgen Simetrik

Çelik/Makro/Makas

Simetrik üçgen makas çizer.

803

Üst

Görüntü/Pencere

Perspektif görüntüye geçer.

804

Üstte Hizala

Hizala toolbarında bulunur.

Seçilen objeleri üstte hizalar.

805

Varsayılan Kaçıklıklı Kolon

Kolon toolbarında bulunur.

Kolonu, verilen kaçıklık değerleriyle yerleştirir.

806

Varsayılan Tekil Temel

Tekil temel toolbarında bulunur.

Tekil temeli verilen kaçıklık değerleriyle yerleştirir.

807

Vektör Çizim Oluştur

Araçlar/Oluştur

Vektör çizim oluşturur.

808

X (Koordinat kutusu)

Koordinat Kutusu

X koordinat kutusuna girer. X koordinatı girilir.

809

Y (Koordinat kutusu)

Koordinat Kutusu

Y koordinat kutusuna girer. Y koordinatı girilir.

810

Yapı Ağacını Göster

Görüntü/Pencere

Yapı ağacını görünür yapar.

811

Yapı Bileşenleri Metrajı

Araçlar/Metraj

Yapı bileşenleri metrajı oluşturur.

812

Yapı Bileşenleri Veritabanını AMP'ye Aktar

Araçlar/Metraj/Export

Yapı bileşenlerini veri dosyası olarak aktarır.

813

Yapı Bileşenleri Veritabanını OSKA'ya Aktar

Araçlar/Metraj/Export

Yapı bileşeni veritabanını Oska'ya eksport eder.

814

Yapı Bileşenlerini Tasarla

Araçlar/Metraj

Yapı bileşenleri tasarlanır.

815

Yapı Özet Bilgileri (Rapor)

Betonarme/Raporlar/Betonarme

Yapı bilgilerini özetleyen raporu hazırlar.

 

 

Çelik/Raporlar/Betonarme

 

 

 

Raporlar/Özet

 

816

Yapıştır

Çizimler/Düzen

Belleğe kopyalanmış objeleri çizim alanına getirir.

817

Yapıyı Döndür

Araçlar/Araçlar

Yapıyı döndürür.

 

 

Çizimler/Değiştir

 

818

Yarı Rijit

Betonarme/Proje Ayarları

Döşemelerin kabuk sonlu elemanlar ile modellenerek düzlem içi ve düzlem dışı etkilere göre tasarlanmasını sağlar.

 

 

Çelik/Proje Ayarları

 

 

 

Analiz ve Tasarım/Analiz Modeli

 

819

Yatak Katsayısı

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Veri/Betonarme

Yatak katsayısını gösterir.

820

Yatay Çalışma Düzlemi

Görüntü/Çalışma Düzlemi/Hedef Çalışma Düzlemi

Yatay çalışma düzlemi oluşturur.

821

Yatay Dağıt

Dağıt toolbarında bulunur.

Seçilen objeleri yatay olarak dağıtır.

822

Yay 3 Noktadan

Çizimler/İlkel Objeler

3 noktadan geçen yay çizer.

823

Yay (Merkez- Yarı Çap - Açılar)

İlkel objeler toolbarında bulunur.

Merkez ve yarıçapı kullnarak yay çizer.

824

Yay Aks

Betonarme/Aks

Yay aks çizer.

 

 

Çelik/Aks

 

825

Yay Bant Kiriş

Betonarme/Betonarme/Döşeme

Yay bant kiriş çizer.

826

Yay Döşeme Kenarı

Betonarme/Betonarme/Döşeme Kenarı

Yay döşeme kenarı çizer.

827

Yay Duvar

Duvar toolbarında bulunur.

Yay duvar çizer.

828

Yay Kiriş

Betonarme/Betonarme

Yay kiriş çizer.

829

Yay Kubbe

Objeler/Çatı/Kubbe

Yay kubbe çizer.

830

Yay Çelik Korkuluk

Çelik/Makro/Korkuluk

Yay boyunca çelik korkuluk oluşturur.

831

Yay İskele Makrosu

Betonarme/İskele Ayarları/İskele Makrosu

Yay iskele oluşturur.

832

Yazı Ayarları

Çizimler/Yazılar/Yazılar

Yazı ayarlarını açar.

833

Yazı Değiştir

Değiştir/Obje Edit

Yazının içeriğini ve yazı yüksekliğini değiştirir.

 

 

Çizimler/Yazılar

 

834

Yazı Import

Çizimler/Yazılar

Yazı import eder.

835

Yazılar

Çizimler/Yazılar

Verilen bir doğrutuda ve yükseklikte yazı yazar.

836

Yeni

ideCAD logosu

Yeni proje açma diyalogunu açar.

837

Yeni 2B Penceresi

ideCAD logosu

Boş iki boyut penceresi açar.

838

Yeni Malzeme

Analiz ve Tasarım/Analiz Modeli

Yeni bir statik malzeme ekler.

839

Yeni Merdiven Oluştur

Betonarme/Betonarme/Merdiven

Yeni bir merdiven oluşturur.

840

Yeni Pafta Bloğu-Dörtgen

Çizimler/Pafta Dizaynı/Yeni Pafta Oluştur

Yeni bir blok oluşturur.

841

Yeni Pafta Bloğu-Poligon

Çizimler/Pafta Dizaynı/Yeni Pafta Oluştur

Yeni bir blok oluşturur.

842

Yeni Pafta Bloğu-Poligon Yolu

Çizimler/Pafta Dizaynı/Yeni Pafta Oluştur

Rota poligonu şekli ile yeni pafta bloğu oluşturur.

843

Yeni Pafta Bloğu-Tüm Çizimler

Çizimler/Pafta Dizaynı/Yeni Pafta Oluştur

Tüm çizimi kullanarak yeni bir pafta bloğu oluşturur.

844

Yeni Pafta Bloğu-Çember

Çizimler/Pafta Dizaynı/Yeni Pafta Oluştur

Yeni bir blok oluşturur.

845

Yeni Pafta Oluştur

Çizimler/Pafta Dizaynı

Yeni bir pafta penceresi oluşturur.

846

Yeni Seçim Grubu Oluştur

Sağ tuş menü

Seçilen objeleri yeni bir grup haline getirir.

847

Yer Hareketi Ölçekleme

Betonarme/Analiz/Analiz Tasarım

Zaman tanım alanında hesap için yer hareketi ivme kaydını ölçeklendirir.

 

 

Çelik/Analiz/Analiz Tasarım

 

 

 

Analiz ve Tasarım/Analiz/Analiz Tasarım

 

848

Yerleştirme Noktası

Betonarme/Betonarme/Merdiven

Yerleştirme noktasını değiştirir.

 

 

Kütüphane toolbarında bulunur.

 

849

Yetersiz burulma dayanımı

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Sonuç/Betonarme Yetersizlikler

Yetersiz burulma dayanımı olan elemanları gösterir.

850

Yetersiz donatı kenetlenme boyu

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Sonuç/Betonarme Yetersizlikler

Yetersiz donatı kenetlenme boyu olan elemanları gösterir.

851

Yük Kütüphanesi

Ayarlar/Ayarlar

Yük oluşturur veya değiştirir.

852

Zaman Tanım Alanı Durumu

Analiz ve Tasarım/Tanımla/Yükleme

Zaman tanım alanı durumu ekler.

853

Zaman Tanım Alanı Fonksiyonu

Analiz ve Tasarım/Tanımla/Yükleme

Yeni zaman tanım alanı fonksiyonu ekler.

854

Zati Yükler

Betonarme/Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Duvar

Zati yükler görselleştirme diyalogunu açar.

 

 

Çelik/Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Duvar

Zati yükler görselleştirme diyalogunu açar.

 

 

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Yükler/Duvar

Zati yükler görselleştirme diyalogunu açar.

855

Zemin Katmanları

Ayarlar/Ayarlar

Zemin katmanı oluşturur/değiştirir.

856

Zoom

Görüntü/Zoom

Çizimin herhangi bir noktasını merkez kabul ederek farenin sol tuşu ile o noktayı yakınlaştırır.

857

Zoom Pencere

Görüntü/Zoom

Pencere içine alınan bölgeye yakınlaştırır.

858

Zoom Seçim

Görüntü/Zoom

Seçilen objelere  yakınlaştırır.

859

Zoom Çizim

Görüntü/Zoom

Çizim sınırlarına zoom yapar.

860

Zoom Uzaklaş (-)

Klavye

Uzaklaştırır

861

Zoom Yaklaş (+)

Klavye

Yakınlaştırır.

862

Zımbalama Hatası (Kat Döşemeleri)

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Sonuç/Betonarme Yetersizlikler

Kat döşemeleri için zımbalama yetersizliklerini 3B görselleştirmede gösterir.

863

Zımbalama Hatası (Radye Döşemeleri)

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Sonuç/Betonarme Yetersizlikler

Radye döşemeleri için zımbalama yetersizliklerini 3B görselleştirmede gösterir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.