Skip to main content
Skip table of contents

ideCAD Statik Komut Listesi

ideCAD Statik paket programında bulunan komutların listesi aşağıda alfabetik sırayla verilmiştir (Baz alınan sürüm: 10.82).

Komut

Ribbon Menüde veya Toolbarda Yeri

Açıklama

1

1.4G+1.6Q

Betonarme/Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Modal

1.4G+1.6Q yüklemesi için yapının deformasyonunu gösterir.

 

Çelik/Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Modal

 

 

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Deformasyon

 

2

2-2 Perde Kesme Kuvveti

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Perde/Eksenel Kuvvet

2-2 ekseninde perdelerin kesme kuvveti diyagramını gösterir.

3

2-2 Perde Momenti

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Perde/Eksenel Kuvvet

2-2 ekseninde perdelerin moment diyagramını gösterir.

4

2B Mimari Proje Oku

Araçlar/Oluştur

İki boyutlu olarak çizilmiş mimari proje datasını kullanarak proje oluşturmanızı sağlar.

5

2B Çizim Oluştur

Araçlar/Oluştur

Çalışılan pencerenin iki boyutlu bir kopyasını çıkarır.

6

3 Noktadan Yay Aks

Betonarme/Aks

3-Noktadan yay tekniği ile yay aks çizer.

 

Çelik/Aks

 

7

3 Noktadan Yay Kubbe

Objeler/Çatı/Kubbe

3-Noktadan yay tekniği ile yay kubbe çizer.

8

3 Noktadan Çalışma Düzlemi

Görüntü/Çalışma Düzlemi/Hedef Çalışma Düzlemi

3 nokta ile çalışma düzlemi oluşturur.

9

3-3 Perde Kesme Kuvveti

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Perde/Eksenel Kuvvet

3-3 ekseninde perdelerin kesme kuvveti diyagramını gösterir.

10

3-3 Perde Momenti

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Perde/Eksenel Kuvvet

3-3 ekseninde perdelerin moment diyagramını gösterir.

11

3B İzometrik Görünüş Çizimleri

Betonarme/Çizim Oluştur/Çelik

3B izometrik görünüş çizimlerini hazırlar.

 

Çelik/Çizim Oluştur/Çelik

 

 

Çizimler/Çizim Oluştur/Çelik

 

12

3D Yazıcı (.OBJ)

Araçlar/Import-Export/Export

OBJ dosya formatında eksport yapar.

 

ideCAD logosu/Export

 

13

A2 - A3 Düzensizliği Kontrolü

Betonarme/Raporlar/Betonarme

A2 - A3 düzensizliği kontrolü yapar.

 

Çelik/Raporlar/Betonarme

 

 

Raporlar/Deprem Yönetmeliği

 

14

ideCAD logosu

Mevcut projeleri açar.

15

Açı

Araçlar/Referans

Çizim üzerinde iki nesne arasındaki açıyı anlık
olarak belirlemeye yarar

 

Çizimler/Referans

 

16

Açı (Koordinat kutusu)

Koordinat Kutusu

A koordinat kutusuna girer. Açı girilir.

17

Açı Ölçülendirme

Çizimler/Ölçüler

İki obje arasındaki açıyı ölçülendirir.

18

Açılı Kütüphane Yerleşimi

Kütüphane toolbarında bulunur.

Altta kalan geometriyi kullanara, kütüphanenin düşey açısını ayarlar.

19

Aks

Betonarme/Aks

Aks çizer.

 

Çelik/Aks

 

20

Aks Ayarları

Betonarme/Aks/Aks

Aks ayarları diyalogunu açar.

 

Çelik/Aks/Aks

 

21

Aks Çizim Tipini Değiştir

Betonarme/Aks

Aksı yatay-dikey veya serbest açıda çizilmesini sağlar.

 

Çelik/Aks

 

22

Aks Etiketini Taşı

Betonarme/Aks/Aks

Aks dairesini taşır.

 

Çelik/Aks/Aks

 

 

Değiştir/Obje Edit

 

23

Aks Ofset

Aks toolbarında bulunur.

Mevcut bir akstan belli bir mesafede aks çizer.

24

Aks Sınırı

Değiştir/Obje Edit

Aksların kontur çizgisinden ne kadar mesafeye uzatılacağını belirler.

25

Aks ve Cephe Çizimleri

Betonarme/Çizim Oluştur/Çelik

Aks ve cephe çizimlerini hazırlar.

 

Çelik/Çizim Oluştur/Çelik

 

 

Çizimler/Çizim Oluştur/Çelik

 

26

Aksonometrik

Görüntü/Perspektif

Görüntüyü aksonometrik olarak değiştirir.

27

Alan

Araçlar/Referans

Alan ve çevre ölçer.

 

Çizimler/Referans

 

28

Alt

Görüntü/Perspektif

Perspektifte alttan görünüşe geçer.

29

Alt Bölge

Objeler/Arazi

Arazi içerisinde alt bölge oluşturur.

30

Altta Hizala

Hizala toolbarında bulunur.

Seçilen objeleri altta hizalar.

31

Alın Guse Birleşimi

Birleşim/Konstrüktif Birleşimler/Guse Birleşimi

Alın guse birleşimi yapar.

32

Alın Levhalı Kayma Birleşimi

Birleşim/Birleşim/Tek Kayma Levhalı Birleşim

Alın levhalı kayma birleşimi yapar.

33

Alın Levhalı Kiriş Eki

Birleşim/Birleşim

Alın levhalı kiriş eki yapar.

34

Alın Levhalı Kolon Ekleri

Birleşim/Konstrüktif Birleşimler

Alın levhalı kolon eki yapar.

35

Alın Levhalı Makas Birleşimi

Birleşim/Konstrüktif Birleşimler/Mesnet Bölgesi Birleşimi

Alın levhalı makas birleşimi oluşturur.

36

Analiz Ayarları

Betonarme/Proje Ayarları

Yönetmelik ve diğer analiz ayarlarının yapılacağı diyaloğu açar.

 

Çelik/Proje Ayarları

 

 

Analiz ve Tasarım/Analiz Modeli

 

37

Analiz Ayarları Raporu

Betonarme/Raporlar/Betonarme/Yapı Özet Bilgileri

Analizde esas alınan ayarları raporlar.

 

Çelik

 

38

Analiz Modeli

Betonarme/Analiz ve Tasarım Görüntüleme

Analiz sonrasında yapının analiz ve tasarım sonuçlarını görsel olarak incelenmesini sağlar.

 

Çelik/Analiz ve Tasarım Görüntüleme

 

 

Görüntü/Analiz ve Tasarım Görüntüleme

 

 

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Görüntü

 

39

Analiz Parçalarını Seç

Çelik/Çelik/Aşık

Seçilen aşıkları analiz modeline ekler.

40

Analiz Sistemi Oluştur

Betonarme/Analiz/Analiz Tasarım

Yapının taşıyıcı sistem modelini elle olurak oluşturur.

 

Çelik/Analiz/Analiz Tasarım

 

 

Analiz ve Tasarım/Analiz/Analiz Tasarım

 

41

Analiz Tasarım

Betonarme/Analiz

Yapının analizini ve tasarımını yapar.

 

Çelik/Analiz

 

 

Analiz ve Tasarım/Analiz

 

 

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Analiz

 

42

Aplikasyon Planı Çizimleri

Betonarme/Çizim Oluştur/Çelik

Çelik aplikasyon planı hazırlar.

 

Çelik/Çizim Oluştur/Çelik

 

 

Çizimler/Çizim Oluştur/Çelik

 

43

Ara Levhası

Birleşim/Konstrüktif Birleşimler/Rijitleştirme Levhaları (Berkitmeler)

Ara Levhası ekler.

44

Arazi Ayarları

Objeler/Arazi/Arazi Poligonu

Arazi ayarlarını düzenleyebileceğiniz diyalogu açar.

45

Arazi Poligonu

Objeler/Arazi

Arazi poligonu çizer

46

Araziden Kot Al

Arazi toolbarında bulunur.

Araziden kot değerini alır.

47

Araziyi ve Alt Objeleri Seç

Arazi toolbarında bulunur.

Araziyi ve ona bağlı alt objeleri seçer.

48

Arka

Görüntü/Perspektif

Perspektifte arka görünüşe geçer.

49

Arka Plana Gönder

Sağ tuş menü/Çizim sırası

Seçilen objeyi arka plana gönderir.

50

As1 Alt

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Kabuk Elemanlar/As1 Görünen

Kabuk sonuçlarında 1 ekseninde alt tarafın donatı değerlerini gösterir.

51

As1 Görünen

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Kabuk Elemanlar

Kabuk sonuçlarında 1 ekseninde görünen tarafın donatı değerlerini gösterir.

52

As1 Üst

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Kabuk Elemanlar/As1 Görünen

Kabuk sonuçlarında 1 ekseninde üst tarafın donatı değerlerini gösterir.

53

As2 Alt

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Kabuk Elemanlar/As2 Görünen

Kabuk sonuçlarında 2 ekseninde alt tarafın donatı değerlerini gösterir.

54

As2 Görünen

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Kabuk Elemanlar

Kabuk sonuçlarında 2 ekseninde görünen tarafın donatı değerlerini gösterir.

55

As2 Üst

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Kabuk Elemanlar/As2 Görünen

Kabuk sonuçlarında 2 ekseninde üst tarafın donatı değerlerini gösterir.

56

Asimetrik Eğimli Trapez

Çelik/Makro/Makas

Trapez eğimli asimetrik makas çizer.

57

Ayarları Kaydet

Ayarlar/Ayarlar

Ayarları kaydeder.

58

Ayarları Sıfırla

Ayarlar/Ayarlar

Ayarları program default ayarlarına getirir.

59

Aşık (Çelik)

Çelik/Çelik

Çelik aşık çizer.

60

Aşık

Objeler/Çatı

Aşık çizer.

61

Aşık (Çelik Tasarım)

Betonarme/Tasarım/Çelik

Çelik aşık tasarım sonuçlarını gösterir.

 

Çelik/Tasarım/Çelik

 

 

Analiz ve Tasarım/Çelik Tasarım

 

62

Aşık Birleşimi

Birleşim/Konstrüktif Birleşim

Aşık birleşimi yapar.

63

Bant Kiriş

Betonarme/Betonarme/Döşeme

Bant kiriş çizer.

64

Bağ Kiriş Parametreleri

Analiz ve Tasarım/Tasarım Parametreleri/Betonarme

Bağ kiriş parametrelerini açar.

65

Bağ Kirişi

Betonarme/Temel-Zemin

Bağ kirişi çizer.

66

Bağ Kirişi (Betonarme Tasarım)

Betonarme/Tasarım/Betonarme

Bağ kirişlerinin hesap sonuçlarını ve seçilen donatılarını gösterir.

 

Çelik/Tasarım/Betonarme

 

 

Analiz ve Tasarım/Betonarme Tasarım

 

67

Bağ Kirişi (Rapor)

Betonarme/Raporlar/Betonarme

Bağ kirişi  analiz ve tasarım sonuçlarını gösteren rapor oluşturur.

 

Çelik/Raporlar/Betonarme

 

 

Raporlar/Temel-Zemin

 

68

Bağ Kirişi Ayarları

Betonarme/Temel-Zemin/Bağ Kiriş

Bağ kirişi ayarları diyalogunu açar.

69

Bağ Kirişi Açılımları

Betonarme/Çizim Oluştur/Betonarme

Bağ kirişi açılımlarını çizer.

 

Çelik/Çizim Oluştur/Betonarme

 

 

Çizimler/Çizim Oluştur/Betonarme

 

70

Başlangıç Sayfası

ideCAD logosu

Başlangıç sayfasını açar.

71

Başlık Levhalı Birleşim

Birleşim/Konstrüktif Birleşim/Rijitleştirilmiş Kayma Levhalı Birleşim

Başlık levhalı birleşim yapar.

72

Başlık Levhalı Bulonlu Birleşim

Birleşim/Birleşim

Başlık levhalı bulonlu birleşim yapar.

73

Başlık Levhalı Kaynaklı Birleşim

Birleşim/Birleşim/Başlık Levhalı Bulonlu Birleşim

Başlık levhalı kaynaklı birleşim yapar.

74

Benzer Obje Çiz

Sağ tuş menü

Seçilen objeye benzer bir obje çizer.

75

Benzerleri Seç

Sağ tuş menü

Seçilen objenin belirtilen özelliklerine uyan benzer objeleri tek seferde seçer.

76

Betonarme Hesap Aksı Sil

Betonarme/Betonarme/Döşeme

Betonarme hesap aksı siler.

 

Betonarme/Temel-Zemin/Radye

 

 

Değiştir/Obje Edit/Döşeme

 

77

Beton Döşeme

Çelik/Çelik/Döşeme

Çelik kirişlerin üzerine beton döşeme tanımlar.

78

Betonarme Hesap Aksı Edit

Değiştir/Obje Edit/Döşeme

Betonarme aksı tipi diyalogunu açar. Donatı tipi ve çalışma şekli değiştirilebilir.

79

Betonarme Kapasite Oranı

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Sonuç/Betonarme Yetersizlikler

Betonarme kapasite oranını görselleştirme diyaloğunda gösterir.

80

Betonarme Tasarım Raporu

Betonarme/Raporlar/Betonarme/Yapı Özet Bilgileri

Betonarme tasarım ayarları raporunu hazırlar.

 

Çelik/Raporlar/Betonarme/Yapı Özet Bilgileri

 

81

Betonarme Yetersizlikler

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Sonuç

Betonarme tasarıma yönelik yetersizlikler gösterilir.

82

Bezier

Çizimler/İlkel Objeler

Bezier eğrisi çizer.

83

Biçimli Yazı

Çizimler/Yazılar

Biçimli yazı yazar.

84

Bindirme Levhalı Kolon/ Kiriş Eki

Birleşim/Birleşim/Alın Levhalı Kiriş Eki

Bindirme levhalı kolon/ kiriş ek birleşimi yapar.

85

Birleşim (Çelik Tasarım)

Betonarme/Tasarım/Çelik

Birleşim tasarım sonuçlarını gösterir.

 

Çelik/Tasarım/Çelik

 

 

Analiz ve Tasarım/Çelik Tasarım

 

86

Birleşim (Rapor)

Betonarme/Raporlar/Çelik

Birleşim tasarım özet bilgileri raporunu hazırlar.

 

Raporlar/Çelik

 

 

Çelik/Raporlar/Çelik

 

87

Birleşim D/K oranları

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Tasarım/Çelik

Birleşim D/K oranlarını gösterir.

88

Birleşim kaynak elektrotları

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Veri/Çelik

Birleşim kaynak elektrotlarını gösterir.

89

Birleşim levhası malzemeleri

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Veri/Çelik

Birleşim levhalarının malzemelerini gösterir.n

90

Birleşim yetersizlikleri

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Sonuç/Çelik Yetersizlikler

Birleşim yetersizlikleri olan elemanları gösterir.

91

Birleştir

Çizimler/Değiştir

Bölünen elemanları birleştirir.

92

Bitmap Tarama

Çizimler/Tarama

Bitmap tarama yapar.

93

Blok Yap

Çizimler/Değiştir

Seçilen ilkel objeleri bloklar.

94

Boru/Kutu Profiller için Alın Levhalı Birleşim

Birleşim/Konstrüktif Birleşim/Kutu/Boru Profiller için Bindirme Levhalı Ek

Boru/kutu profiller için alın levhalı birleşim yapar.

95

Boyuna donatı pursantajı (%-Kiriş açıklıkları)

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Tasarım/Betonarme

Kirişlerin açıklıktaki donatının pursantaj değerlerini gösterir.

96

Boyuna donatı pursantajı (%-Kiriş mesnetleri)

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Tasarım/Betonarme

Kirişlerin mesnetlerindeki donatının pursantaj değerlerini gösterir.

97

Boyuna donatı pursantajı (%-Kolonlar)

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Tasarım/Betonarme

Kolonların boyuna donatı pursantaj değerlerini gösterir.

98

Boyuna donatı pursantajı (%-Perdeler)

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Tasarım/Betonarme

Perdelerin boyuna donatı pursantaj değerlerini gösterir.

99

Boşluk

Objeler/Arazi

Boşluk açar.

100

Boyutları Ters Çevir

Tekil temel toolbarında bulunur.

Tekil temel boyutlarını ters çevirir.

101

Böl

Çizimler/Değiştir

İlkel objeleri istenilen sayıda böler.

102

Break

Çizimler/Değiştir

İlkel objelerin belli bir parçasını koparır.

103

Çakışma Kontrolü

Betonarme/Tasarım/Çelik

3B'de çakışma kontrolü sonuçlarını gösterir.

 

Çelik/Tasarım/Çelik

 

 

Analiz ve Tasarım/Çelik Tasarım

 

104

Çap Ölçülendirme

Çizimler/Ölçüler

Çap ya da yarı çap ölçülendirir.

105

Çapraz (Çelik)

Çelik/Çelik

Çelik çapraz çizer.

106

Çapraz (Çelik Tasarım)

Betonarme/Tasarım/Çelik

Çelik çapraz tasarım sonuçları gösterir.

 

Çelik/Tasarım/Çelik

 

 

Analiz ve Tasarım/Çelik Tasarım

 

107

Çapraz Ek Birleşimi

Birleşim/Birleşim

Çapraz ek birleşimi yapar.

108

Çapraz Uç Birleşimi

Birleşim/Birleşim

Çapraz uç birleşimi yapar.

109

Çatlak sınırı aşılması

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Sonuç/Betonarme Yetersizlikler

Çatlak sınırı aşan elemanları gösterir.

110

Çatı

Objeler/Çatı

Çatı çizer.

111

Çatı Aşıkları İçin Gergi Çubuğu

Çelik/Çelik/Gergi

İki çatı aşığı arasına gergi çubuğu birleşimi çizer.

112

Çatı Boşluğu

Objeler/Çatı

Çatıya boşluk açar.

113

Çatı Detayları

Çatı toolbarında bulunur.

Çatı detayları toolbarını açar.

114

Çatı Elemanı Sil

Çatı detayları toolbarında bulunur.

Çatı elemanlarını siler.

115

Çatı Penceresi

ODT Kapı/Pencere toolbarında bulunur.

Çatı penceresi çizer.

116

Çatı Plan Çizimleri

Çelik/Çizim Oluştur/Çelik

 

Çizimler/Çizim Oluştur/Çelik

 

117

Çatı Saçak Özellikleri Değiştir

ODT Kapı/Pencere toolbarında bulunur.

Saçak özelliklerini değiştirir.

118

Çatı Yüzeyi

Objeler/Çatı

Çatı yüzeyi çizer.

119

Çelik (Genel konstrüksiyon çizimleri - tekil eleman ve montajlar dahil)

Betonarme/Çizim Oluştur

Genel konstrüksiyon çizimlerini - tekil eleman ve montajlar dahil- hazırlar.

 

Çelik/Çizim Oluştur

 

 

Çizimler/Çizim Oluştur

 

120

Çelik Tasarım Seçenekleri

Analiz ve Tasarım/Tasarım Parametreleri

Çelik tasarım seçeneklerini ekrana getirir.

121

Çelik Aşık Raporu

Betonarme/Raporlar/Çelik

Çelik aşıkların raporunu hazırlar.

 

Çelik/Raporlar/Çelik

 

 

Raporlar/Çelik

 

122

Çelik Kaçıklığını Belirle

Çelik kolon toolbarında bulunur.

Çelik elemanın kaçıklığını ayarlar.

 

Çelik kiriş toolbarında bulunur.

 

123

Çelik Kiriş Raporu

Betonarme/Raporlar/Çelik

Çelik kirişlerin raporunu hazırlar.

 

Çelik/Raporlar/Çelik

 

 

Raporlar/Çelik

 

124

Çelik Kolon Raporu

Betonarme/Raporlar/Çelik

Çelik kolonların raporunu hazırlar.

 

Çelik/Raporlar/Çelik

 

 

Raporlar/Çelik

 

125

Çelik Kolon 2 Nokta

Çelik/Çelik/Çelik Kolon

Çelik kolon çizer.

126

Çelik Kuşak

Çelik/Çelik/Aşık

Çelik kuşak çizer.

127

Çelik Pozlandırma Ayarları

Çizimler/Araçlar

Çelik poz numaralarını düzenler.

128

Çelik Pozlandırması yap

Çizimler/Araçlar

Çelik elemanların pozlarını düzenler.

129

Çelik Yetersizlikler

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Sonuç

Çelik tasarımına yönelik tüm yetersizlikleri gösterir.

130

Çelik Çizimleri

Betonarme/Çizim Oluştur/Çelik

Çelik çizimlerini hazırlar.

 

Çelik/Çizim Oluştur/Çelik

 

 

Çizimler/Çizim Oluştur/Çelik

 

131

Çelik çapraz (Çoklu eleman)

Çelik/Çelik/Çapraz

Çoklu seçim ile çelik elemanlar arası çelik çapraz çizer.

132

Çember

Çizimler/İlkel Objeler

Çember çizer.

133

Chamfer

Çizimler/Değiştir

İki çizgiyi üçüncü bir çizgi ile birleştirir.

134

Çıkış

ideCAD logosu

Programdan çıkar.

135

Çift Gergi

Objeler/Çatı

Çift gergi çizer.

136

Çift Köşebentli Birleşim

Birleşim/Birleşim/Tek Kayma Levhalı Birleşim

Çift köşebentli birleşim oluşturur.

137

Çift Levhalı Çerçeve Köşesi Birleşimi

Birleşim/Konstrüktif Birleşimler/Kaynaklı Birleşim

Çift levhalı çerçeve köşesi birleşimi yapar.

138

Çift Tonoz

Çelik/Makro/Makas

Çift tonoz makas çizer.

139

Çiroz

Objeler/Donatı

Seçilen iki donatı çubuğu arasına çiroz çizer.

 

Çizimler/Donatı

 

140

Çizdir

ideCAD logosu

Paftayı çizime gönderir.

141

Çizgi kalınlıklarını göster

Görüntü/Görüntü

Çizgi kalınlıklarını gösterir.

142

Çizgi Üzerinde Özel Yakalama Noktaları Oluştur

Perspetif görüntüde sağ tuş menü

Perspetif görüntüde bir hat üzerinde yakalama noktaları oluşturur.

143

Çizgisel Döşeme Yükü

Betonarme/Betonarme

Döşeme üzerine çizgisel yük tanımlar.

144

Çizgisel Radye Yükü

Betonarme/Temel-Zemin/Radye

Radye döşeme üzerine çizgisel yük tanımlar.

145

Çizilen Bir Yola Göre Dağıt

Dağıt toolbarında bulunur.

Seçilen objeleri, çizilen bir yola göre dağıtır.

146

Çizilen Bir Yola Göre Hizala

Hizala toolbarında bulunur.

Seçilen objeleri, çizilen bir yola göre hizalar.

147

Çizim Listesi

Görüntü/Pencere

Çizim listesini ekrana getirir.

 

Çizimler/Pencere

 

148

Çizimler

Görüntü/Pencere

Kat planları, aplikasyon vb. tüm pencerelerin listesini ekrana getirir.

149

Çoklu Yatay Rijitleştirme Levhaları ( Berkitmeler)

Birleşim/Konstrüktif Birleşimler/Rijitleştirme Levhaları (Berkitmeler)

Yatay berkitme oluşturur.

150

CSICOL

Araçlar/Import-Export/Export

Seçilen kolon ve perdeleri CSICOL yazılımına aktarır.

 

ideCAD logosu/Export

 

151

DWG/DXF (Yapı olarak)

Araçlar/Import-Export/Import

DWG/DXF dosyasını yapı elemanları olarak import eder.

 

ideCAD logosu/Import

 

152

DWG/DXF-2B

Araçlar/Import-Export/Import

DWG/DXF dosyasını iki boyutlu olarak olarak import eder.

 

ideCAD logosu/Import

 

153

DWG/DXF/DWF

Araçlar/Import-Export/Export

Projede bulunan tüm pencereleri veya seçilen pencerelerdeki çizimlerin tek seferde DWG/DXF/DWF olarak eksport eder.

 

ideCAD logosu/Export

 

154

DWG/DXF/DWF tek

Araçlar/Import-Export/Export

Aktif çalışma penceresini  DWG/DXF/DWF olarak eksport eder.

 

ideCAD logosu/Export

 

155

D.N. Çiz

Görüntü/Görüntü

D.N. gösterir, kapatır.

156

D.N. Kilitlen

Çizimler/Yakalama

Elemanların uçlarında bulunan düğüm noktalarını yakalamayı aktif hale getirir.

157

Daire Kolon

Betonarme/Betonarme

Daire kolon çizer.

158

Dairesel Döşeme Kenarı

Betonarme/Betonarme/Döşeme Kenarı

Dairesel döşeme kenarı çizer.

159

Dairesel Duvar

Duvar toolbarında bulunur.

Dairesel duvar çizer.

160

Dairesel Kiriş

Betonarme/Betonarme/Kiriş

Dairsel kiriş çizer.

161

Dairesel Levhalı Boru Profiller İçin Kolon Ayağı

Birleşim/Konstrüktif Birleşim/Kolon Ayağı

Dairesel levhalı boru profiller için kolon ayağı oluşturur.

162

Deprem Yer Hareketi Kayıtları

Betonarme/Analiz/Analiz Tasarım

Mod toplama yöntemi için yer hareketi kayıtlarını tanımlar.

 

Çelik/Analiz/Analiz Tasarım

 

 

Analiz ve Tasarım/Analiz/Analiz Tasarım

 

163

Deprem Yönetmeliği Genel Raporu

Betonarme/Raporlar

Deprem yönetmeliği genel raporunu hazırlar.

 

Çelik/Raporlar

 

 

Raporlar/Deprem Yönetmeliği

 

164

Deprem İzolatörleri

Ayarlar/Ayarlar

Deprem izolatörü tanımlar.

165

Deprem İzolatörleri (Rapor)

Betonarme/Raporlar/Betonarme

Deprem İzolatörleri raporunu hazırlar.

 

Çelik/Raporlar/Betonarme

 

 

Raporlar/Dinamik Analiz

 

166

Desen Hattı

Çizimler/İlkel Objeler

Desen hattı çizer.

167

Detaylı Çelik Metrajı

Betonarme/Raporlar/Çelik

Detaylı çelik metrajı hazırlar.

 

Çelik/Raporlar/Çelik

 

 

Raporlar/Metraj

 

168

Dışmerkez Çapraz (Rapor)

Betonarme/Raporlar/Çelik

Dışmerkez çaprazların raporunu hazırlar.

 

Çelik/Raporlar/Çelik

 

 

Raporlar/Çelik

 

169

Dış Ölçülendirme

Çizimler/Ölçüler

Dış ölçülendirme çizer.

170

Dik

Çizimler/Yakalama

Dik modunu açar.

171

Dik Referans

Çizimler/Yakalama

Dik referans belirler.

172

Dikdörtgen

Çizimler/İlkel Objeler/Sürekli Çizgi

Dörtgen çizer.

173

Dikdörtgen Levhalı Boru Profiller İçin Kolon Ayağı

Birleşim/Konstrüktif Birleşim/Kolon Ayağı

Dikdörtgen levhalı boru profiller için kolon ayağı oluşturur.

174

Dikey Çalışma Düzlemi

Görüntü/Çalışma Düzlemi/Hedef Çalışma Düzlemi

Dikey çalışma düzlemi oluşturur.

175

Dikey Dağıt

Dağıt toolbarında bulunur.

Seçilen objeleri dikey olarak dağıtır.

176

Dikme

Objeler/Çatı

Dikme çizer.

177

Dinamik Analiz (Rapor)

Betonarme/Raporlar

Dinamik analiz raporu hazırlar.

 

Çelik/Raporlar

 

 

Raporlar/Dinamik Analiz

 

178

Donatı Alanı Hesabı

Araçlar/Referans

Donatı alanı hesaplar.

 

Çizimler/Referans

 

179

Donatı Hesap Aksı Geometrisi Değiştir

Betonarme/Betonarme

Donatı aksını taşır ve/veya geçerlilik mesafelerini değiştirir.

 

Betonarme/Temel-Zemin

 

 

Değiştir/Obje Edit/Döşeme

 

180

Donatı Poz Ayarları

Çizimler/Araçlar

Donatı pozlama seçeneklerini gösterir.

181

Donatı Pursantajı Sınır Aşımı

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Sonuç/Betonarme Yetersizlikler

Betonarme tasarıma yönelik pursantajı yetersiz olan elemanları gösterir.

182

Donatı Seçimi

Analiz ve Tasarım/Donatı

Programın hesap sonrasında kullanabileceği donatıları eleman bazında işaretleyin.

183

Donatı alanı yetersizliği

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Sonuç/Betonarme Yetersizlikler

Betonarme tasarım sonrasında donatısı yetersiz olan elemanları gösterir.

184

Dosyadan Yapıştır

Araçlar/Dosya Paylaşımı

.blk dosyasından yapıştırır.

 

ideCAD logosu

 

185

Dosyaya Kopyala

Araçlar/Dosya Paylaşımı

.blk dosyasına kopyalar.

 

ideCAD logosu

 

186

Doğrusal Olmayan Analiz

Analiz ve Tasarım/Tanımla/Yükleme

Doğrusal olmayan analiz durumu ekler.

187

Doğrusal Performans Analizi

Betonarme/Analiz/Analiz Tasarım

Yapıların bina performansını doğrusal elastik yöntem ile belirler.

 

Çelik/Analiz/Analiz Tasarım

 

 

Analiz ve Tasarım/Analiz/Analiz Tasarım

 

 

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Analiz/Analiz Tasarım

 

188

Doğrusal Statik Analiz Durumu

Analiz ve Tasarım/Tanımla/Yükleme

Yeni bir yükleme durumu ekler.

189

Döndür

Çizimler/Değiştir

Elemanları belirtilen açı kadar döndürür.

190

Dörtgen Duvar

Duvar toolbarında bulunur.

Dörtgen duvar çizer.

191

Döşeme (Betonarme)

Betonarme/Betonarme

Döşeme çizer.

192

Döşeme (Çelik)

Çelik/Çelik

Kompozit döşeme çizer.

193

Döşeme (Betonarme Tasarım)

Betonarme/Tasarım/Betonarme

Döşemelerin hesap sonuçlarını ve seçilen donatılarını gösterir.

 

Çelik/Tasarım/Betonarme

 

 

Analiz ve Tasarım/Betonarme Tasarım

 

194

Döşeme (Rapor)

Betonarme/Raporlar/Betonarme

Döşeme genel raporunu hazırlar.

 

Çelik/Raporlar/Betonarme

 

 

Raporlar/Döşeme

 

195

Döşeme Analizi

Betonarme/Analiz/Analiz Tasarım

Döşeme analizi yapar.

 

Çelik/Analiz/Analiz Tasarım

 

 

Analiz ve Tasarım/Analiz/Analiz Tasarım

 

 

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Analiz/Analiz Tasarım

 

196

Döşeme Ayarları

Betonarme/Betonarme/Döşeme

Döşeme ayarları diyalogunu açar.

197

Döşeme Boşluğu

Betonarme/Betonarme/Döşeme

Döşeme boşluğu çizer.

198

Döşeme Boşluğu Çiz

Çelik için döşeme toolbarında bulunur.

Çelik sistemlerde döşeme boşluğu çizer.

199

Döşeme Boşluğunu Sil

Çelik için döşeme toolbarında bulunur.

Döşemede tanımlanmış boşluğu siler.

200

Döşeme Detaylı (Rapor)

Betonarme/Raporlar/Betonarme/Döşeme

Döşeme raporunu detaylı hazırlar.

 

Çelik/Raporlar/Betonarme/Döşeme

 

 

Raporlar/Döşeme/Döşeme

 

201

Döşeme Hareketli Yükleri

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Veri

Döşemelerin hareketli yüklerini gösterir.

202

Döşeme Kaplama Yükleri (betonarme)

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Veri/Betonarme

Görselleştirmede betonarme döşeme kaplama yüklerini gösterir.

203

Döşeme kaplama yükleri (çelik)

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Veri/Çelik

Görselleştirmede döşeme kaplama yüklerini gösterir.

204

Döşeme Kenarı

Betonarme/Betonarme

Döşeme kenarı çizer.

205

Döşeme Kenarı Ayarları

Betonarme/Betonarme/Döşeme Kenarı

Döşeme kenarı ayarları yapılır.

206

Döşeme Kenarı Değiştir

Çelik için döşeme toolbarında bulunur.

Döşeme kenarı özelliklerini değiştirir.

207

Döşeme Parametreleri

Analiz ve Tasarım/Tasarım Parametreleri/Betonarme

Döşeme parametreni açar.

208

Döşeme Sabit Yükleri

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Veri

Döşemelerin sabit yüklerini gösterir.

209

Döşeme Sonuçları

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Kabuk Elemanlar/Kabuk Sonuçları

Döşeme sonuçlarını gösterir.

210

Döşeme Yazısı Taşı

Değiştir/Obje Edit/Döşeme

Döşeme yazısı taşır.

211

Döşeme Yükleri (G)

Betonarme/Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Duvar

Döşeme G sabit yükler için görselleştirme diyalgounu açar.

 

Çelik/Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Duvar

 

 

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Yükler/Duvar

 

212

Döşeme Yükleri (Q)

Betonarme/Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Duvar

Döşeme Q hareketli yükler için görselleştirme diyalgounu açar.

 

Çelik/Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Duvar

 

 

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Yükler/Duvar

 

213

Döşeme kalınlıkları

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Veri/Çelik

Döşemelerin kalınlıklarını gösterir.

214

Duvar

Betonarme/Duvar

Duvar çizer.

215

Duvar (Yükler)

Betonarme/Analiz ve Görüntüleme

Görselleştirmede duvar yüklerini gösterir.

 

Çelik/Analiz ve Görüntüleme

 

 

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Yükler

 

216

Duvar Ayarları

Betonarme/Duvar/Duvar

Duvar ayarlarını açar.

217

Duvar Yükleri

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Veri

Görselleştirmede duvar yüklerini gösterir.

218

Duvar yükleri

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Veri/Çelik

Elemanların duvar yüklerini gösterir.

219

Düğüm Noktası Döndür

Çizimler/Değiştir

Düğüm noktalarını ve bunlara bağlı objeleri döndürür.

220

Düğüm Noktası Taşı

Çizimler/Değiştir

Düğüm noktalarını ve bunlara bağlı objeleri taşır.

221

Düz

Çelik/Makro/Makas

Düz makas çizer.

222

Düz Çelik Korkuluk

Çelik/Makro/Korkuluk

Hat boyunca çelik korkuluk oluşturur.

223

Düzgün Alan Yükü

Değiştir/Yük Ekle

Düzgün alan yükü tanımlar.

224

Düzgün Yayılı Yük

Değiştir/Yük Ekle

Düzgün yayılı yük ekler.

225

Düşey Çerçeve Olarak Göster

Görüntü/Çalışma Düzlemi

Düşey çerçeveyi gösterir.

226

Eğilme Kapasitesi - Major Eksen

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Tasarım/Çelik

Çelik elemanların major eksendeki eğilme kapasitelerini gösterir.

227

Eğilme kapasitesi - Minor eksen

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Tasarım/Çelik

Çelik elemanların minor eksendeki kesme kapasitelerini gösterir.

228

Eğimli Düz

Çelik/Makro/Makas

Eğimli düz makas çizer.

229

Eğimli Objeler

Değiştir/Obje Edit

Seçilen objeleri verilen eğim değerlerine göre eğimli hale getirir.

230

Eğimli Tonoz

Çelik/Makro/Makas

Eğimli tonoz makas çizer.

231

Eğrisel Döşeme Kenarı

Betonarme/Betonarme/Döşeme Kenarı

Eğrisel döşeme kenarı çizer.

232

Eğrisel Objeyi Kirişe

Değiştir/Dönüştür/Kirişi Perdeye

Daire, yay, elips objelerini kirişe dönüştürür.

233

Eğrisel Objeyi Perdeye

Değiştir/Dönüştür/Kirişi Perdeye

Daire, yay, elips objelerini perdeye dönüştürür.

234

Eğrisel Duvar

Betonarme/Duvar

Eğrisel duvar çizer

235

Eğrisel Kiriş

Betonarme/Betonarme

Eğrisel kiriş çizer.

236

Ekran Görüntüsü Kaydet

Araçlar/Import-Export/Export

Ekran görüntüsünü resim dosyası olarak saklar.

 

ideCAD logosu/Export

 

237

Eksenel Kuvvet

Betonarme/Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Moment 3-3

Eksenel kuvvet diyagramını gösterir.

 

Çelik/Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Moment 3-3

 

 

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Kesit Tesirleri

 

238

Eksenel Kuvvet (Perde)

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Perde

Perde eksenel kuvvet diyagramını gösterir.

239

Eksenel kapasite oranları

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Tasarım/Çelik

Eksenel kapasite oranlarını gösterir.

240

Eksenel kapasite yetersizliği (Betonarme)

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Sonuç/Betonarme Yetersizlikler

Eksenel kapasite yetersizliği olan elemanları gösterir.

241

Eksenel kapasite yetersizliği (Çelik)

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Sonuç/Çelik Yetersizlikler

Eksenel kapasite yetersizliğini alan elemanları gösterir.

242

Eleman Boyları (Betonarme)

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Veri/Betonarme

Betonarme elemanların boylarını gösterir.

243

Eleman Boyları (Çelik)

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Veri

Çelik elemanların eleman boylarını gösterir.

244

Eleman Kesitleri (Betonarme)

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Veri

Betonarme elemanların kesitlerini gösterir.

245

Eleman Kesitleri (Çelik)

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Veri

Çelik elemanların kesittlerini gösterir.

246

Eleman Malzemeleri (Betonarme)

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Veri/Betonarme

Betonarme elemanların malzeme listesini gösterir.

247

Eleman Malzemeleri (Çelik)

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Veri/Çelik

Çelik elemanların malzeme listesini gösterir.

248

Eleman Yükü Değiştir

Değiştir/Yük Ekle

Yükleri değiştirir.

249

Elemanlar Arası Kaplama

Çelik/Kaplama

İki eleman arasına kaplama çizer.

250

Elips Köşeler

Çizimler/İlkel Objeler

Köşeleri kullanarak elips çizer.

251

Elips Merkez-Köşe

Çizimler/İlkel Objeler/Elips Köşeler

Merkez ve köşe kullanarak elips çizer.

252

Elips Orta-Eksen

Çizimler/İlkel Objeler/Elips Köşeler

Orta nokta ve eksen kullanarak elips çizer.

253

Eliptik Yay Köşeler

Çizimler/İlkel Objeler/Elips Köşeler

Köşeleri kullanarak eliptik yay çizer.

254

Eliptik Yay Merkez-Köşe

Çizimler/İlkel Objeler/Elips Köşeler

Merkez ve köşe kullanarak eliptik yay çizer.

255

Eliptik Yay Orta-Eksen-Açılar

Çizimler/İlkel Objeler/Elips Köşeler

Orta nokta ve eksen kullanarak eliptik yay çizer.

256

En Yakın Nokta

Çizimler/Yakalama

Objeleri en yakın noktasından yakalar ve düğüm noktası oluşturur.

257

En Yakın Noktaya Dağıt

Dağıt toolbarında bulunur.

Seçilen objeleri en yakın noktaya göre dağıtır.

258

En Yakın Noktaya Hizala

Hizala toolbarında bulunur.

Seçilen objeleri en yakın noktaya göre hizalar.

259

Enter

 

Komut çalıştırır. Çeşitli komut aşamalarında işlevleri vardır.

260

Esc

 

Bulunulan komuttan çıkar.

261

Eski Versiyon Olarak Kaydet

ideCAD logosu

Projenizi daha eski versiyon dosyası olarak kayıt eder.

262

Eskiz Modu

Araçlar/Araçlar

Eskiz modunu açar-kapar.

263

Etiket

Çizimler/Ölçüler

Etiket yazar.

264

Etiket Yazısı Değiştir

Değiştir/Obje Edit/Ölçülendirme

Etiket yazısını değiştirir.

265

Etriye

Objeler/Donatı

Etriye çizer.

 

Çizimler/Donatı

 

266

Euler Burkulma Durumu

Analiz ve Tasarım/Tanımla/Yükleme

Yeni euler burkulma durumu ekler.

267

Farklı Kaydet

ideCAD logosu

Projeyi farklı bir dosya adıyla kayıt eder.

268

Fillet

Çizimler/Değiştir

İki çizgiyi yay ile birleştirir.

269

Gelişmiş Obje Çoğalt

Çizimler/Düzenle

Bir objeyi tanımlanan yol boyunca belirli sayıda ve aralıkta çoğaltır.

270

Gelişmiş Yakalama

Çizimler/Yakalama

Objelerin düğüm noktası bulunmayan köşelerini de yakalamak için kullanılır.

271

Genel Ayarlar

Ayarlar/Ayarlar

Genel ayarlar diyalogunu açar.

272

Genel Betonarme Parametreleri

Analiz ve Tasarım/Tasarım Parametreleri/Betonarme

Genel betonarme parametreleri diyalogunu açar.

273

Genel Konstrüksiyon Çizimleri

Betonarme/Çizim Oluştur/Çelik

Genel konstrüksiyon çizimlerini hazırlar.

 

Çelik/Çizim Oluştur/Çelik

 

 

Çizimler/Çizim Oluştur/Çelik

 

274

Genel Konstrüksiyon Çizimleri - Tekil Eleman ve Montajlar Dahil

Betonarme/Çizim Oluştur/Çelik

Genel konstrüksiyon çizimlerini - tekil eleman ve montajlar dahil- hazırlar.

 

Çelik/Çizim Oluştur/Çelik

 

 

Çizimler/Çizim Oluştur/Çelik

 

275

Geometri Kontrolü

Araçlar/Araçlar

Herhangi bir katta geometrik olarak problemli ve yönetmeliğe göre minimum boyut koşullarını sağlamayan objelerin varlığını kontrol eder ve listeler. Programın gösterdiği hataları analizden önce mutlaka düzeltiniz.

 

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Sonuç

 

276

Geoteknik Raporu

Raporlar/Temel-Zemin

Geoteknik raporu hazırlanması için yapının ön tasarım sonuçlarını raporlar.

277

Gergi

Çelik/Çelik

Grup aşıkta gergi çubuğu çizer.

278

Geri Al

Araçlar/Düzenle

Yapılan bir işlemi geri alarak iptal eder.

279

Grup Listesi

Araçlar/Seçim Grupları

Seçilen objeleri gruplandırır ve objeleri bu gruplara göre seçer.

280

Guse Birleşimi

Birleşim/Konstrüktif Birleşimler

Guse birleşimi yapar.

281

Görüntü

Ayarlar/Ayarlar

Görüntü ayarlarını ekrana getirir.

282

Görüntü Ayarları

Perspetif görüntüde sağ tuş menü

Perspektif görüntü özelliklerinin ayarlandığı diyalogu açar.

283

Görüntü Konfigürasyonu

Görüntü/Pencere

Görüntü konfigürasyonu seçenekleri görüntülenir.

284

Göğüsleme

Objeler/Çatı

Göğüsleme çizer.

285

Görünüş Hattı

Kesit toolbarında bulunur.

Görünüş hattı çizer.

286

Güçlendirme Perdesi

Betonarme/Betonarme/Perde

Güçlendirme perdesi çizer.

287

Güncelleme var mı?

ideCAD logosu/Yardım

Güncelleme olup olmadığını kontrol eder.

288

Hareketli Yükler

Betonarme/Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Duvar

Görselleştirmede hareketli yüklerini gösterir.

 

Çelik/Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Duvar

 

 

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Yükler/Duvar

 

289

Hasır Donatı Ayarları

Analiz ve Tasarım/Donatı/Donatı Seçimi

Hasır donatı ayarlarını ekrana getirir.

290

Hasır Donatılı Döşeme

Betonarme/Tasarım/Betonarme

Hasır donatılı döşemelerin hesap sonuçlarını ve seçilen donatılarını gösterir.

 

Çelik/Tasarım/Betonarme

 

 

Analiz ve Tasarım/Betonarme Tasarım

 

291

Havuz

Objeler/Objeler

Havuz çizer.

292

Havuz Analizi

Betonarme/Analiz/Analiz Tasarım

Havuz analizi yapar.

 

Çelik/Analiz/Analiz Tasarım

 

 

Analiz ve Tasarım/Analiz/Analiz Tasarım

 

 

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Analiz/Analiz Tasarım

 

293

Havuz Ayarları

Objeler/Objeler/Havuz

Havuz ayarları diyalogunu açar.

294

Havuz Duvar Özelliklerini Ayarla

Değiştir/Obje Edit/Havuz

Havuz duvar özelliklerini açar.

295

Havuz Konsol Döşeme Özelliklerini Ayarla

Değiştir/Obje Edit/Havuz

Havuz konsol döşeme özelliklerini ayarlar.

296

Havuz Sonuçları

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Kabuk Elemanlar/Kabuk Sonuçları

Havuz sonuçlarını gösterir.

297

Havuz Yüzey Eğimini Ayarla

Değiştir/Obje Edit/Havuz

Havuz yüzeyinin eğimini ayarlar.

298

Havuz Yüzeyi Özellikleri

Değiştir/Obje Edit/Havuz

Havuz yüzey özelliklerini ayarlar.

299

Hedef Çalışma Düzlemi

Görüntü/Çalışma Düzlemi

Mevcut objeleri kullanarak serbest çalışma düzlemi oluşturur.

300

Her İki Eksende Rijit Kolon Ayağı

Birleşim/Konstrüktif Birleşimler/Kolon Ayağı

Her iki eksende de rijit kolon ayağı oluşturur.

301

Hepsini Seç

Çizimler/Düzen

Çizim alanındaki bütün objeleri seçer.

302

Hızlı Çizim Modu

Birleşim/Mod

Hızlı modda birleşim çizer.

303

Hızlı Taşıma

Çizimler/Değiştir

Blok halindeki obje alt parçalarını patlatmadan taşır.

304

Hiçbirini Seçme

Çizimler/Düzen

Seçilmiş objelerin seçimini iptal eder.

305

Hol

Çelik/Makro

Hol tarzı yapılar oluşturur.

306

Home

Klavye

Uçuş modunda görüntüyü ortalar.

307

IFC (Import)

Araçlar/Import-Export/Import

IFC dosyası import eder. İmport edilen içeriği mevcut proje ile birleştirir.

 

ideCAD logosu/Import

 

308

IFC (Export)

Araçlar/Import-Export/Export

IFC olarak eksport eder.

 

ideCAD logosu/Export

 

309

Izgaraya Kilitlen

Çizimler/Yakalama

Izgara çizgilerinin kesişimlerini yakalamayı aktif hale getirir.

310

İç Ölçülendirme

Çizimler/Ölçüler

İç ölçülendirme çizer.

311

İçerik

ideCAD logosu/Yardım

Programın yardım dokümanını açar.

312

ideCAD Statik Hakkında

ideCAD logosu/Yardım

Program sürümünü ve kullanım lisansı bilgisini verir.

313

İkincil Merdiven Deformasyonu

Değiştir/Obje Edit/Merdiven

Merdiven korkulukları ve çıkış hattı üzerinde düzenleme yapar.

314

İkincil Merdiven Deformasyonunu İptal Et

Değiştir/Obje Edit/Merdiven

İkincil merdiven deformasyonunu iptal eder.

315

İleri Al

Araçlar/Düzenle

Geri al komutuyla iptal edilen bir işlemi yeniden uygular.

316

İlkel Objeleri Sil

Havuz toolbarında bulunur.

Havuz oluşturmada kullanılan ilkel objeleri havuz oluşturduktan sonra siler.

317

İstinat Duvarı

Betonarme/Temel-Zemin

İstinat duvarı çizer

318

İpucu

ideCAD logosu/Yardım

Program hakkındaki ipuçlarını gösterir.

319

İskele Makrosu

Betonarme/İskele Ayarları

İskele oluşturur.

320

İskele Çizimleri

Betonarme/Çizim Oluştur/Çelik

İskele çizimlerini oluşturur. 

 

Çelik/Çizim Oluştur/Çelik

 

 

Çizimler/Çizim Oluştur/Çelik

 

321

İstinat Duvarı (Betonarme Tasarım)

Betonarme/Tasarım/Betonarme

İstinat duvarlarının hesap sonuçlarını ve seçilen donatılarını gösterir..

 

Çelik/Tasarım Betonarme

 

 

Analiz ve Tasarım/Betonarme Tasarım

 

322

İstinat Duvarı (Rapor)

Betonarme/Raporlar/Betonarme

İstinat duvarı raporlarını hazırlar

 

Çelik/Rapor/Betonarme

 

Raporlar/Temel-Zemin

 

323

İstinat Duvarı Analizi

Betonarme/Analiz/Analiz Tasarım

İstinat duvarı analizini yapar.

 

Çelik/Analiz/Analiz Tasarım

 

 

Analiz ve Tasarım/Analiz/Analiz Tasarım

 

 

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Analiz/Analiz Tasarım

 

324

İstinat Duvarı Açılımları

Betonarme/Çizim Oluştur/Betonarme

İstinat duvarı çizimlerini hazırlar.

 

Çelik/Çizim Oluştur/Betonarme

 

 

Çizimler/Çizim Oluştur/Betonarme

 

325

İstinat Duvarı Parametreleri

Analiz ve Tasarım/Tasarım Parametreleri/Betonarme

İstinat duvarı betonarmesi için ayarlar diyalogunu açar.

326

İzolatör Tanımla

Değiştir/Obje Edit/Kolon

Deprem izolatörü tanımlar.

327

Kabuk Sonuçları

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Kabuk Elemanlar

Yapı ile birlikte çözülen kabuk elemanları gösterir.

328

Kaçıklık

Duvar toolbarında bulunur.

Kaçıklığı değiştirir.

 

Kiriş toolbarında bulunur.

 

 

Sürekli temel toolbarında bulunur.

 

 

İstinat duvarı toolbarında bulunur.

 

 

Perde toolbarında bulunur.

 

329

Kalem ve Renk Ayarları

Ayarlar/Ayarlar

Kalem ve renk ayarları diyaloğu açılır.

330

Kalıp / Temel Planı Kesiti

Çizimler/Araçlar/Kesit

Kalıp ve temel aplikasyonu için kesit alır.

331

Kalıp Planı

Betonarme/Çizim Oluştur/Betonarme

Kalıp planını oluşturur.

 

Çelik/Çizim Oluştur/Betonarme

 

 

Çizimler/Çizim Oluştur/Betonarme

 

332

Kapalı Bezier

Çizimler/İlkel Objeler/NURBS Eğrisi

Kapalı bezier eğrisi çizer. 

333

Kapalı NURBS

Çizimler/İlkel Objeler/NURBS Eğrisi

Kapalı NURBS eğrisi çizer 

334

Kapalı Poligonu Poligon Kesite

Değiştir/Dönüştür/Kirişi Perdeye

İlkel çizgileri poligon kesite dönüştürür.

335

Kapalı Poligonu Poligon Kolona

Değiştir/Dönüştür/Kirişi Perdeye

İlkel çizgileri poligon kolona dönüştürür.

336

Kapat

ideCAD logosu

Projeyi kapatır.

337

Kapı/Pencere

Betonarme/Duvar

Kapı/Pencere çizer.

338

Kaplama

Çelik/Çelik

Aşıkların üzerine kaplama çizer.

339

Kaplama Kar Yükleri

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Veri

Çelik tasarıma ait kaplama kar yüklerini gösterir.

340

Kaplama Zati  Yükleri

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Veri

Çelik tasarıma ait kaplama zati yüklerini gösterir.

341

Kar Yükleri

Betonarme/Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Yükler

Görselleştirmede kar yüklerini gösterir.

 

Çelik/Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Yükler

 

 

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Yükler/Duvar

 

342

Kaset (Betonarme Tasarım)

Betonarme/Tasarım/Betonarme

Kaset döşemelerin hesap sonuçlarını ve seçilen donatılarını gösterir.

 

Çelik/Tasarım/Betonarme

 

 

Analiz ve Tasarım/Betonarme Tasarım

 

343

Kaset (Rapor)

Betonarme/Raporlar/Betonarme

Kasetli döşemelerin raporlarını hazırlar.

 

Çelik/Raporlar/Betonarme

 

 

Raporlar/Döşeme/Döşeme

 

344

Kaset Açılımları

Betonarme/Çizim Oluştur/Betonarme

Kaset açılımlarını oluşturur.

 

Çelik/Çizim Oluştur/Betonarme

 

 

Çizimler/Çizim Oluştur/Betonarme

 

345

Kasete Dönüştür

Betonarme/Betonarme

Döşemeleri kasede dönüştürür.

 

Değiştir/Obje Edit/Döşeme

 

346

Kasnak Kirişi

Objeler/Çatı

Kasnak çizer.

347

Kat

Ayarlar/Proje Ayarları

Projedeki katları düzenler.

348

Kat Genel Ayarları

Betonarme/Proje Ayarları

 

 

Çelik/Proje Ayarları

Projedeki katları düzenler.

349

Kat Kopyala

Betonarme/Proje Ayarları

Tüm objeleri bir kattan başka bir kata kopyalar.

 

Çelik/Proje Ayarları

 

 

Araçlar/Düzenle

 

350

Kat Kuvvetleri (Rapor)

Betonarme/Raporlar

Kat kuvvetleri raporunu hazırlar.

 

Çelik/Raporlar

 

 

Raporlar/Dinamik Analiz

 

351

Kat Parametreleri

Analiz ve Tasarım/Analiz Modeli

Katlara etkiyen yatay kuvvetler

352

Kat listesi

Betonarme/Proje Ayarları

Kat listesini ekrana getirir.

 

Çelik/Proje Ayarları

 

 

Görüntü/Pencere

 

 

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Görüntü

 

 

Çizimler/Pencere

 

353

Katman

Ayarlar/Ayarlar

Katman ayarları diyalogunu açar.

354

Katmanları Göster/Sakla

Değiştir/Katmanlar

Obje katmanlarını gösterir ve/veya saklar.

355

Katmanları Kilitle/Çöz

Değiştir/Katmanlar

Obje katmanlarını kilitler ve/veya çözer.

356

Katı Model

Betonarme/Analiz ve Tasarım Görüntüleme

Perspektif görüntüyü kenar çizgili katı model olarak gösterir.

 

Çelik/Analiz ve Tasarım Görüntüleme

 

 

Görüntü/Görüntü/Kenar Çizgili Katı Model

 

 

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Görüntü

 

357

Kaydet

ideCAD logosu

Projeyi kaydeder.

358

Kaydır

Görüntü/Zoom

Görüntüyü kaydırır.

359

Kaynak Elektrotları

Betonarme/Tasarım/Çelik

Kaynak elektrotlarını tanımlar.

 

Çelik/Tasarım/Çelik

 

 

Analiz ve Tasarım/Tasarım Parametreleri/Çelik

 

360

Kaynaklı Birleşim

Birleşim/Konstrüktif Birleşimler

Kaynaklı birleşim yapar.

361

Kaynaklı Çerçeve Köşesi ve Mahya Birleşimi

Birleşim/Konstrüktif Birleşimler/Kaynaklı Birleşim

Kaynaklı  çerçeve köşesi ve mahya birleşimi oluşturur.

362

Kazık 

Betonarme/Temel-Zemin

Kazık çizer.

363

Kazık (Betonarme Tasarım)

Betonarme/Tasarım/Betonarme

Kazıkların hesap sonuçlarını ve seçilen donatılarını gösterir.

 

Çelik/Tasarım/Betonarme

 

 

Analiz ve Tasarım/Betonarme Tasarım

 

364

Kazık (Rapor)

Betonarme/Raporlar/Betonarme

Kazık temel raporu hazırlar.

 

Çelik/Raporlar/Betonarme

 

365

Kazık Ayarları

Betonarme/Temel-Zemin

Kazık ayarlarını açar.

366

Kazık Genel Raporu

Raporlar/Temel-Zemin/Radye Temel

Kazık temel raporu hazırlar.

367

Kazık Parametreleri

Analiz ve Tasarım/Tasarım Parametreleri/Betonarme

Kazık temel parametreleri diyalogunu açar.

368

Kazık Temel Çizimleri

Betonarme/Çizim Oluştur/Betonarme

Kazık temel çizimlerini oluşturur.

 

Çelik/Çizim Oluştur/Betonarme

 

 

Çizimler/Çizim Oluştur/Betonarme

 

369

Kesişim Ölçülendirme

Çizimler/Ölçüler

Kesişim ölçülendirme yapar.

370

Kesit Hattı

Objeler/Kesit

Kesit hattı çizer.

 

Çizimler/Araçlar

 

371

Kesit (Yeni Kesit Ekle)

Analiz ve Tasarım/Tanımla

Yeni kesit ekler.

372

Kenar Çizgili Katı Model

Görüntü/Görüntü

Perspektif görüntüyü kenar çizgili katı model olarak gösterir.

373

Kenara Ortadan Yanaşık Kolon

Kolon toolbarında bulunur.

Kolonu ortalayarak kenara yanaşık çizer.

374

Kenara Yanaşık Tekil Temel

Tekil temel toolbarında bulunur.

Tekil temeli kenara yanaşık çizer.

375

Kenarlarda Çizgi Çiz

Tarama toolbarında bulunur

Tarama kenarlarında çizgi çizer.

376

Kertme Kiriş Birleşimi

Birleşim/Konstrüktif Birleşimler/Sürekli Kiriş Birleşimi

Kertme kiriş birleşimi yapar.

377

Kesit / Görünüş Listesi

Objeler/Kesit

Kesit ve görünüşler özelliklerini değiştirir veya oluşturur.

 

Araçlar/Oluştur

 

378

Kesit Kot

Çizimler/Ölçüler

Kesit kot çizer.

379

Kesme Düzlemi Oluştur

Görüntü/Çalışma Düzlemi

Kesme düzlemi oluşturur.

380

Kesme Kapasiteleri - Minor eksen

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Tasarım/Çelik

Çelik elemanların minor eksendeki kesme kapasitelerini gösterir.

381

Kesme kapasiteleri - Major eksen

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Tasarım/Çelik

Çelik elemanların major eksendeki kesme kapasitelerini gösterir.

382

Kesme kapasitesi oranları - Major eksen

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Tasarım/Çelik

Major eksende kesme kapasitesi oranlarını gösterir.

383

Kesme kapasitesi oranları - Minor eksen

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Tasarım/Çelik

Minor eksende kesme kapasitesi oranlarını gösterir.

384

Kesme kapasitesi yetersizliği (Betonarme)

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Sonuç/Betonarme Yetersizlikler

Betonarme tasarıma yönelik kesme kapasitesi yetersiz olan elemanları gösterir

385

Kesme kapasitesi yetersizliği (Çelik)

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Sonuç/Çelik Yetersizlikler

Kesme kapasitesi yetersizlikleri olan elemanları gösterir.

386

Kesme kuvveti 2-2

Betonarme/Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Moment 3-3

2-2 ekseninde kesme kuvveti diyagramını gösterir.

 

Çelik/Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Moment 3-3

 

 

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Kesit Tesirleri

 

387

Kısa Kolonlar

Değiştir/Obje Edit/Kolon

TBDY'de tanımlanan kısa kolonları belirler.

388

Kiriş (Betonarme)

Betonarme/Betonarme

Sürekli kiriş çizer.

389

Kiriş (Çelik)

Çelik/Çelik

Çelik kiriş çizer.

390

Kiriş (Betonarme Tasarım)

Betonarme/Tasarım/Betonarme

Kirişlerin hesap sonuçlarını ve seçilen donatılarını gösterir.

 

Çelik/Tasarım/Betonarme

 

 

Analiz ve Tasarım/Betonarme Tasarım

 

391

Kiriş (Çelik Tasarım)

Betonarme/Tasarım/Çelik

Çelik kiriş tasarım sonuçlarını gösterir.

 

Çelik/Tasarım/Çelik

 

 

Analiz ve Tasarım/Çelik Tasarım

 

392

Kiriş (Rapor)

Betonarme/Raporlar/Betonarme

Kiriş genel raporunu hazırlar.

 

Çelik/Raporlar/Betonarme

 

 

Raporlar/Betonarme

 

393

Kiriş Ayarları

Betonarme/Betonarme/Kiriş

Kiriş ayarlarını açar.

394

Kiriş Açılımları

Betonarme/Çizim Oluştur/Betonarme

Kiriş detaylarını hazırlar.

 

Çelik/Çizim Oluştur/Betonarme

 

 

Çizimler/Çizim Oluştur/Betonarme

 

395

Kiriş Hareketli Yükleri (Betonarme)

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Veri

Kiriş hareketli yüklerini gösterir.

396

Kiriş Parametreleri

Analiz ve Tasarım/Tasarım Parametreleri/Betonarme

Kiriş Parametrelerini açar.

397

Kiriş hareketli yükleri (Çelik)

Analiz ve Tasarım GörüntülemeVeri/Çelik

Kirişlerin hareketli yüklerini gösterir.

398

Kirişi Perdeye Dönüştür

Değiştir/Dönüştür/Kirişi Perdeye

Kirişleri perde objesine dönüştürür.

399

Klonla

Çizimler/Düzenle

Seçilen objeleri çoğaltır.

400

Kolon (Betonarme)

Betonarme/Betonarme

Dikdörtgen kolon çizer.

401

Kolon (Çelik)

Çelik/Çelik

Çelik kolon çizer.

402

Kolon (Betonarme Tasarım)

Betonarme/Tasarım/Betonarme

Kolonların hesap sonuçlarını ve seçilen donatılarını gösterir.

 

Çelik/Tasarım/Betonarme

 

 

Analiz ve Tasarım/Betonarme Tasarım

 

403

Kolon (Çelik Tasarım)

Betonarme/Tasarım/Çelik

Çelik kolon tasarım sonuçlarını gösterir.

 

Çelik/Tasarım/Çelik

 

 

Analiz ve Tasarım/Çelik Tasarım

 

404

Kolon (Rapor)

Betonarme/Raporlar/Betonarme

Kolon genel raporunu hazırlar.

 

Çelik/Raporlar/Betonarme

 

 

Raporlar/Betonarme

 

405

Kolon -Temel Birleşimi (Mafsallı/ Ankastre Kolon Ayağı)

Birleşim/Birleşim

Kolon-temel birleşimi (mafsallı/ ankastre Kolon Ayağı) yapar.

406

Kolon Ankraj Çizimleri

Betonarme/Çizim Oluştur/Çelik

Kolon ankraj çzimlerini hazırlar.

 

Çelik/Çizim Oluştur/Çelik

 

 

Çizimler/Çizim Oluştur/Çelik

 

407

Kolon Aplikasyon Planı

Betonarme/Çizim Oluştur/Betonarme

Kolon aplikasyon planını hazırlar.

 

Çelik/Çizim Oluştur/Betonarme

 

 

Çizimler/Çizim Oluştur/Betonarme

 

408

Kolon Ayarları

Betonarme/Betonarme/Kolon

Kolon ayarlarını açar.

409

Kolon Ayağı

Birleşim/Konstrüktif Birleşimler

Kolon ayağı oluşturur.

410

Kolon Başlığı

Betonarme/Betonarme

Kolon başlığı çizer.

411

Kolon Boyutları

Değiştir/Obje Edit/Kolon

Kolon boyutlarını veya kaçıklığını seçilen katlar için tek seferde değiştirir. Ayrıca kolon boyutlarını ters çevirir.

412

Kolon Düşey Açılımları

Betonarme/Çizim Oluştur/Betonarme

Kolon düşey açılımını oluşturur.

 

Çelik/Çizim Oluştur/Betonarme

 

 

Çizimler/Çizim Oluştur/Betonarme

 

413

Kolon Parametreleri

Analiz ve Tasarım/Tasarım Parametreleri/Betonarme

Kolon Parametrelerini açar.

414

Kolon Trimle

Değiştir/Obje Edit/Kolon

Seçilen bir kolonun seçilen bir kenarını, referans alınan bşr aksa veya kirişe göre şekillendirir.

415

Kolon-Kiriş Birleşim Bölgesi

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Sonuç/Betonarme Yetersizlikler

Kolon-Kiriş Birleşim kesme güvenliği kontrolünü sağlamayan elemanları gösterir.

416

Kolon-Kiriş Birleşim Bölgesi Kesiti

Betonarme/Çizim Oluştur/Betonarme

Kolon-Kiriş birleşim yatay kesitini alır.

 

Çelik/Çizim Oluştur/Betonarme

 

 

Çizimler/Çizim Oluştur/Betonarme

 

417

Kolon-Kiriş Birleşim Güvenliği (Rapor)

Betonarme/Raporlar/Betonarme

Kolon-kiriş birleşim kesme güvenliği raporunu hazırlar.

 

Çelik/Raporlar/Betonarme

 

 

Raporlar/Deprem Yönetmeliği

 

418

Kolon-Kiriş Rijitleştirilmiş Alın Levhası

Birleşim/Konstrüktif Birleşimler

Kolon-kiriş rijitleştirilmiş alın levhalı birleşim yapar.

419

Kolon-Kolon Birleşimi (Yapma Kolon)

Birleşim/Konstrüktif Birleşimler/Alın Levhalı Kolon Ekleri

Yapma kolon oluşturur.

420

Kolon/Perde Zımbalama (Betonarme)

Betonarme/Tasarım/Betonarme

Kolon/Perde zımbalama diyaloğunu açar.

 

Çelik/Tasarım/Betonarme

 

 

Analiz ve Tasarım/Betonarme Tasarım

 

421

Kombinasyon

Analiz ve Tasarım/Tanımla

Yeni kombinasyon ekler.

422

Kompozit Kiriş (Çelik Tasarım)

Analiz ve Tasarım/Çelik Tasarım

Kompozit kiriş tasarım sonuçlarını gösterir.

Betonarme/Tasarım/Çelik

 

Çelik/Tasarım/Çelik

 

423

Kompozit Kiriş (Rapor)

Betonarme/Raporlar/Çelik

Kompozit kiriş tasarım raporunu hazırlar.

 

Çelik/Raporlar/Çelik

 

 

Raporlar/Çelik

 

424

Kompozit Olmayan Petek Kiriş

Betonarme/Tasarım/Çelik

Kompozit olmayan petek kirişlerinin sonuçlarını gösterir.

 

Çelik/Tasarım/Çelik

 

 

Analiz ve Tasarım/Çelik Tasarım

 

425

Kompozit Petek Kiriş (Çelik Tasarım)

Betonarme/Tasarım/Çelik

Kompozit petek kiriş sonuçlarını gösterir.

 

Çelik/Tasarım/Çelik

 

 

Analiz ve Tasarım/Çelik Tasarım

 

426

Kompozit Petek Kiriş (Rapor)

Betonarme/Raporlar/Çelik

Kompozit petek kiriş tasarım raporunu hazırlar.

 

Çelik/Raporlar/Çelik

 

 

Raporlar/Çelik

 

427

Kompozit Yekpare Döşeme

Çelik/Çelik/Döşeme

Kompozit yekpare döşeme çizer.

428

Kompozit kiriş tasarım oranları

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Tasarım/Çelik

Kompozit kiriş oranlarını gösterir.

429

Komut Satırı Editörü

Ayarlar/Ayarlar

Komut satırında kullanılan komutları düzenler.

430

Konsol Elemanı

Birleşim/Konstrüktif Birleşimler

Konsol elemanı oluşturur.

431

Konsollar

Değiştir/Obje Edit/Kiriş-Temel

Kiriş ve temel konsol durumunu belirler.

432

Kontur Hesapla

Betonarme/Aks/Aks

Kontur hesaplar.

 

Çelik/Aks/Aks

 

 

Değiştir/Obje Edit/Aks Etiketini Taşı

 

433

Kontur Kopyala

Araçlar/Düzenle

Aksları sınırlayan kontur çizgisini hafızaya alır.

434

Kontur Seçerek Döşeme Oluştur

Betonarme/Betonarme/Döşeme

Sınır elemanları seçerek döşeme oluşturur.

435

Kontur Yapıştır

Araçlar/Düzenle

Kontur kopyala ile hafızaya alınan kontur çizgisini çalışılan kata yapıştırır.

436

Kontur Çizgileri

Betonarme/Aks/Aks

Çizimin konturunu belirler.

 

Çelik/Aks/Aks

 

437

Koordinat Kutusunu Göster

Görüntü/Pencere

Koordinat kutusunu görünür yapar.

438

Kopyala

Çizimler/Düzen

Seçilen objeleri hafızaya kopyalar.

439

Korkuluk (Çelik)

Çelik/Makro

Çelik korkuluk oluşturur.

440

Korkuluk Sakla/Göster

Betonarme/Betonarme/Merdiven

Merdiven korkuluklarını saklar/gösterir.

 

Değiştir/Obje Edit/Merdiven

 

441

Korkuluk Sayısı Değiştir

Betonarme/Betonarme/Merdiven

Korkuluk sayısını değiştirir.

 

Değiştir/Obje Edit/Merdiven

 

442

Kot

Çizimler/Ölçüler

Kot ölçülendirmesi çizer.

443

Kot Noktası

Objeler/Arazi

Kot noktası çizer.

444

Kot Çizgisi

Objeler/Arazi

Kot .izgisi çizer.

445

Köşeye Yanaşık Kolon

Kolon toolbarında bulunur.

Kolonu köşeye yanaşık çizer.

446

Köşeye Yanaşık Tekil Temel

Tekil temel toolbarında bulunur.

Tekil temeli köşeye yanaşık çizer.

447

Kren

Çelik/Makro

Kren çizer.

448

Kren Birleşimi

Birleşim/Konstrüktif Birleşim

Kren birleşimi yapar.

449

Kren Kirişi

Betonarme/Tasarım/Çelik

Kren kirişi tasarım sonuçlarını gösterir.

 

Çelik/Tasarım/Çelik

 

 

Analiz ve Tasarım/Çelik Tasarım

 

450

Kren Tasarım (Rapor)

Betonarme/Raporlar/Çelik

Kren tasarım raporunu hazırlar.

 

Çelik/Raporlar/Çelik

 

 

Raporlar/Çelik

 

451

Kritik Perde Yüksekliği

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Tasarım/Betonarme

Perdelerin kritik perde yüksekliklerini gösterir.

452

Kubbe

Objeler/Çatı

Kubbe çizer.

453

Kubbe (Betonarme Tasarım)

Betonarme/Tasarım/Betonarme

Kubbelerin hesap sonuçlarını gösterir.

 

Çelik/Tasarım/Betonarme

 

 

Analiz ve Tasarım/Betonarme Tasarım

 

454

Kubbe Mesnetlerini Tanımla

Kubbe toolbarında bulunur.

Kubbe - tonoz mesnetleme durumunu ayarlar.

455

Kubbe - Tonoz Sonuçları (Rapor)

Betonarme/Raporlar/Betonarme

Kubbe - tonoz sonuçlarını raporlar.

 

Çelik/Raporlar/Betonarme

 

456

Kubbe Ayarları

Objeler/Çatı/Kubbe

Kubbe ayarlarını açar.

457

Kubbe ve Tonoz Analizi

Betonarme

Kubbelerin ve tonozların analizini yapar.

 

Çelik/Analiz/Analiz Tasarım

 

 

Analiz ve Tasarım/Analiz/Analiz Tasarım

 

 

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Analiz/Analiz Tasarım

 

458

Kubbe ve Tonoz Parametreleri

Analiz ve Tasarım/Analiz/Analiz Tasarım

Kubbe - tonoz parametrelerini açar.

459

Kubbe Çizimleri

Betonarme/Çizim Oluştır/Betonarme

Kubbe detay çizimlerini hazırlar.

 

Çelik/Çizim Oluştır/Betonarme

 

 

Çizimler/Çizim Oluştır/Betonarme

 

460

Kullanıcı Tanımlı Elemanlar

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Veri/Betonarme

Statik ve geomerik özellikleri değiştirilmiş elemanları gösterir.

 

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Veri/Çelik

 

461

Kullanıcı Tanımlı Tarama Oluştur

Tarama toolbarında bulunur

Bloklu objelerden kullanıcı tanımlı tarama oluşturur.

462

Kullanıcı Tanımlı Yükler

Betonarme/Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Duvar

Görselleştirmede kullanıcı yüklerini gösterir.

 

Çelik/Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Duvar

 

 

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Yükler/Duvar

 

463

Kutu ve Boru Profiller İçin Alın Levhalı Makas Birleşimi

Birleşim/Konstrüktif Birleşimler/Mesnet Bölgesi Birleşimi

Kutu ve boru profiller için alın levhalı makas birleşimi yapar.

464

Kutu/ Boru Profiller için Bindirme Levhalı Ek

Birleşim/Konstrüktif Birleşimler

Kutu/ boru profiller için bindirme levhalı ek yapar.

465

Kutu/ Boru Profiller için Kaynaklı Birleşim

Birleşim/Konstrüktif Birleşimler/Kaynaklı Birleşim

Kutu/boru profiller için kaynaklı birleşim yapar.

466

Kutu/ Boru Profiller için Çerçeve Köşesi Birleşimi

Birleşim/Konstrüktif Birleşimler/Kaynaklı Birleşim

Kutu/ boru profiller için çerçeve köşesi birleşimi yapar.

467

Kutu/Boru Tepe Levhası

Birleşim/Konstrüktif Birleşimler/Rijitleştirme Levhaları (Berkitmeler)

Kutu ve borular için tepe levhası oluşturur.

468

Kutupsal Çoğaltma

Çizimler/Düzenle

Objeleri döndürerek verilen bir hat üzerinde çoğaltır.

469

Kuvvetli Eksende Rijit Kolon Ayağı

Birleşim/Konstrüktif Birleşimler/Kolon Ayağı

Kuvvetli eksende rijit kolon ayağı oluşturur.

470

Kuyu Temel

Betonarme/Temel-Zemin

Kuyu temel çizer.

471

Kuyu Temel (Betonarme Tasarım)

Betonarme/Tasarım/Betonarme

Kuyu temel betonarme ekranını açar.

 

Çelik/Çelik Tasarım/Betonarme

 

 

Analiz ve Tasarım/Betonarme Tasarım

 

472

Kuyu Temel (Rapor)

Betonarme/Raporlar/Betonarme

Kuyu temellerin raporunu hazırlar.

 

Çelik/Raporlar/Betonarme

 

 

Raporlar/Temel-Zemin

 

473

Kuyu Temel Analizi

Betonarme/Analiz/Analiz Tasarım

Kuyu temel analizini yapar.

 

Çelik/Analiz/Analiz Tasarım

 

 

Analiz ve Tasarım/Analiz/Analiz Tasarım

 

 

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Analiz/Analiz Tasarım

 

474

Kuyu Temel Parametreleri

Analiz ve Tasarım/Tasarım Parametreleri/Betonarme

Kuyu temel betonarme ayarlarını yapar.

475

Kuyu Temel Çizimleri

Betonarme/Çizim Oluştur/Betonarme

Kuyu temel çizimlerini hazırlar.

 

Çelik/Çizim Oluştur/Betonarme

 

 

Çizimler/Çizim Oluştur/Betonarme

 

476

Kuşak Birleşimi

Birleşim/Konstrüktif Birleşimler/Aşık Birleşimi

Kuşak birleşimi yapar.

477

Köşebentli Kayma Birleşimi

Birleşim/Konstrüktif Birleşimler/Rijitleştirilmiş Kayma Levhalı Birleşim

Köşebentli kayma birleşimi oluşturur.

478

Köşebentli Kayma Birleşimi (Tali Kirişler İçin)

Birleşim/Konstrüktif Birleşimler/Rijitleştirilmiş Kayma Levhalı Birleşim

Tali kirişler için köşebentli klayma Birleşimi yapar.

479

Kütüphane

Objeler/Objeler

Kütüphane listesinden seçilen bir tefriş elemanını çizim alanına yerleştirir.

 

Çizimler/İlkel Objeler

 

480

Kütüphane Ayarları

Çizimler/İlkel Objeler/Kütüphane

Kütüphane ayarlarını açar.

481

Kütüphane Kotunu Güncelle

Kütüphane toolbarında bulunur.

Kütüphane kotunu günceller.

482

L (Koordinat kutusu)

Koordinat Kutusu

L koordinat kutusuna girer. Obje uzunluğu girilir.

483

Lata

Objeler/Çatı

Lata çizer.

484

Lifli Polimer Güçlendirme Kütüphanesi

Ayarlar/Ayarlar

Güçlendirilmiş lifli polimer malzemesi oluşturur veya değiştirir.

485

Lokal Koordinat Sistemi Tanımla

Çizimler/Yakalama

Yeni lokal koordinat sistemi tanımlar.

486

Lokal Koordinat Sistemini Etkinleştir

Çizimler/Yakalama

Tanımlanmış lokal koordinat sistemini kullanır.

487

Lokal Nokta Tanımla

Çizimler/Yakalama

Projenin herhangi bir noktasının orijin olarak kullanılmasını sağlar.

488

Lokal Undo

Araçlar/Düzenle

Sadece ilgili komutta yapılan son işlemi iptal eder.

489

Mahya

Objeler/Çatı

Mahya kirişi çizer.

490

Mahya Birleşimi

Birleşim/Konstrüktif Birleşimler/Guse Birleşimi

Mahya birleşimi yapar.

491

Makas

Çelik/Makro

Makas çizer.

492

Makas (Çelik Tasarım)

Betonarme/Tasarım/Çelik

Makas tasarım sonuçlarını gösterir.

 

Çelik/Tasarım/Çelik

 

 

Analiz ve Tasarım/Çelik Tasarım

 

493

Makas (Rapor)

Betonarme/Raporlar/Çelik

Makasların raporunu hazırlar.

 

Raporlar/Çelik

 

 

Çelik/Raporlar/Çelik

 

494

Makas Birleşimi

Birleşim/Konstrüktif Birleşimler/Mesnet Bölgesi Birleşimi

Makas birleşimi yapar.

495

Makas Elemanlarını Değiştir

Makaslar toolbarında bulunur.

Makasın alt elemanlarını değiştirmeyi sağlar.

496

Makas Mesnet Birleşimi

Birleşim/Konstrüktif Birleşimler/Mesnet Bölgesi Birleşimi

Makas mesnet birleşimi yapar.

497

Makas Çizimi

Betonarme/Çizim Oluştur/Çelik

Makas çizimini hazırlar.

 

Çelik/Çizim Oluştur/Çelik

 

 

Çizimler/Çizim Oluştur/Çelik

 

498

Manto Kenarını Değiştir

Değiştir/Obje Edit/Kolon

Kolon manto kenar kalınlığını değiştirir.

499

Manto Kenarını Kaldır

Değiştir/Obje Edit/Kolon

Kolon mantosunu iptal eder.

500

Materyaller

Ayarlar/Ayarlar

Materyaller listelenir, düzenlenir, oluşturulur.

501

Merdiven (Betonarme)

Betonarme/Betonarme

Plana merdiven yerleştirir.

502

Merdiven (Çelik)

Çelik/Makro

Çelik merdiven oluşturur.

503

Merdiven (Betonarme Tasarımı)

Betonarme/Tasarım/Betonarme

Merdiven donatılarını gösterir.

 

Çelik/Tasarım/Betonarme

 

 

Analiz ve Tasarım/Betonarme Tasarım

 

504

Merdiven Alanı Ekle

Betonarme/Betonarme/Merdiven

Mevcut merdiven merdiven alanı ekler.

505

Merdiven Analizi

Betonarme/Analiz/Analiz Tasarım

Mediven analizini yapar.

 

Çelik/Analiz/Analiz Tasarım

 

 

Analiz ve Tasarım//Analiz/Analiz Tasarım

 

 

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Analiz/Analiz Tasarım

 

506

Merdiven Ayarları

Betonarme/Betonarme/Merdiven

Merdiven ayarlarını açar.

507

Merdiven Betonarme Hesap Aksı Çiz

Betonarme/Betonarme/Merdiven

508

Merdiven Betonarme Hesap Aksını Değiştir

Betonarme/Betonarme/Merdiven

Merdivenlerin betonarme hesap aksını değiştirir.

509

Merdiven Betonarme Hesap Aksını Sil

Betonarme/Betonarme/Merdiven

Merdivenlerin betonarme hesap aksını siler.

510

Merdiven Deformasyonu

Betonarme/Betonarme/Merdiven

Merdiven geometrisini değiştirir.

 

Değiştir/Obje Edit/Merdiven

 

511

Merdiven Deformasyonunu İptal Et

Değiştir/Obje Edit/Merdiven

Deformasyonu iptal eder.

512

Merdiven Edit

Değiştir/Obje Edit/Merdiven

Merdiven geometrik özelliklerini değiştirir.

513

Merdiven Genel Raporu

Betonarme/Raporlar/Betonarme

Merdiven genel raporunu hazırlar.

 

Çelik/Raporlar/Betonarme

 

514

Merdiven Kaydet

Betonarme/Betonarme/Merdiven

Merdiveni diske kayıt eder.

 

Değiştir/Obje Edit/Merdiven

 

515

Merdiven Mesnetlenme Koşullarını Belirle

Betonarme/Betonarme/Merdiven

Merdiven mesnet koşullarını belirler.

 

Değiştir/Obje Edit/Merdiven

 

516

Merdiven Parametreleri

Analiz ve Tasarım/Tasarım Parametreleri/Betonarme

Merdiven parametrelerini ekrana getirir.

517

Merdiven Sonuçları

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Kabuk Elemanlar/Kabuk

Merdiven sonuçlarını gösterir.

518

Merdiven Çizimleri

Betonarme/Çizim Oluştur/Betonarme

Merdiven çizimlerini hazırlar.

 

Çelik/Çizim Oluştur/Betonarme

 

 

Çizimler/Çizim Oluştur/Betonarme

 

519

Merkezi Çapraz (Rapor)

Betonarme/Raporlar/Çelik

Merkezi çaprazların raporunu hazırlar.

 

Çelik/Raporlar/Çelik

 

 

Raporlar/Çelik

 

520

Merkezi Çaprazlı Çelik Çerçeve

Betonarme/Tasarım/Çelik

Merkezi çaprazlı komutu ile yapı sisteminde merkezi çaprazlı çelik çerçeveler belirlenir.

 

Çelik/Tasarım/Çelik

 

 

Analiz ve Tasarım/Çelik Tasarım

 

521

Mertek

Objeler/Çatı

Mertek çizer.

522

Mertek Boyutlarını Değiştir

Çatı detayları toolbarında bulunur.

Mertek boyutlarını değiştirir.

523

Mesnet Bölgesi Birleşimi

Birleşim/Konstrüktif Birleşimler

Mesnet bölgesi birleşimi yapar.

524

Mesnet Köşebentli Birleşim

Birleşim/Birleşim/Tek Kayma Levhalı Birleşim

Mesnet köşebentli birleşim yapar.

525

Metal Döşeme

Çelik/Çelik/Döşeme

Metal döşeme çizer.

526

Metraj (Donatı, Kalıp ve Beton metrajı)

Betonarme/Raporlar/Betonarme

Yapının kalıp, donatı ve beton metrajlarını verir.

 

Çelik/Raporlar/Betonarme

 

 

Raporlar/Metraj

 

527

Mimari Plan/Kalıp Planı

Görüntü/Mod

Kalıp planı moduna geçer.

528

Modal

Betonarme/Analiz ve Tasarım Görüntüleme

Modal analiz sonucunda hesaplanan mod şekillerinin deformasyonunu gösterir.

 

Çelik/Analiz ve Tasarım Görüntüleme

 

 

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Deformasyon

 

529

Modal Analiz

Analiz ve Tasarım/Tanımla/Yükleme

Modal analiz durumu ekler.

530

Moment 3-3

Betonarme/Analiz ve Tasarım Görüntüleme

3-3 ekseninde moment diyagramını gösterir.

 

Çelik/Analiz ve Tasarım Görüntüleme

 

 

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Kesit Tesirleri

 

531

Moment 3-3 (Aşık Sonuçları)

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Aşık

3-3 ekseninde aşıkların moment diyagramını gösterir.

532

Moment Aktaran Çelik Çerçeve

Betonarme/Tasarım/Çelik

Yapı sisteminde moment aktaran çerçeveler belirlenir.

 

Çelik/Tasarım/Çelik

 

 

Analiz ve Tasarım/Çelik Tasarım

 

533

Montaj Çizimleri

Betonarme/Çizim Oluştur/Çelik

Montaj çizimleri hazırlar.

 

Çelik/Çizim Oluştur/Çelik

 

 

Çizimler/Çizim Oluştur/Çelik

 

534

Nervür (Betonarme Tasarım)

Betonarme/Tasarım/Betonarme

Nervürlü döşemelerin hesap sonuçlarını ve seçilen donatılarını gösterir.

 

Çelik/Tasarım/Betonarme

 

 

Analiz ve Tasarım/Betonarme Tasarım

 

535

Nervür (Rapor)

Betonarme/Raporlar/Betonarme

Nervürlü döşemelerin raporlarını hazırlar.

 

Çelik/Raporlar/Betonarme

 

 

Raporlar/Döşeme/Döşeme

 

536

Nervür Açılımları

Betonarme/Çizim Oluştur/Betonarme

Nervür açılımlarını oluşturur.

 

Çelik/Çizim Oluştur/Betonarme

 

 

Çizimler/Çizim Oluştur/Betonarme

 

537

Nervür-Kaset Parametreleri

Analiz ve Tasarım/Tasarım Parametreleri/Betonarme

Nervür-kaset parametrelerini açar.

538

Nervüre Dönüştür

Betonarme/Betonarme

Döşemeleri nervüre dönüştürür.

 

Değiştir/Obje Edit/Döşeme

 

539

Nokta Ekle

Tarama toolbarında bulunur

Tarama için yeni bir nokta ekler.

540

Nokta Sil (Uzay Kafes)

Uzay kafes toolbarında bulunur.

Uzay kafesten düğüm noktası siler.

541

Nokta Sil (Tarama)

Tarama toolbarında bulunur

Taramada mevcut bir noktayı siler.

542

Noktasal Döşeme Yükü

Betonarme/Betonarme

Döşeme üzerine noktasal yük tanımlar.

543

Noktasal Radye Yükü

Betonarme/Temel-Zemin/Radye

Radye döşeme üzerine noktasal yük tanımlar.

544

Noktasal Yük

Değiştir/Yük Ekle

Noktasal yük ekler.

545

Nonlineer İtme (Rapor)

Raporlar/ŞGDT

Nonlineer itme analizi raporu hazırlar.

546

Nonlineer İtme Analizi

Betonarme/Analiz/Analiz Tasarım

Pushover (non-lineer) analizi yapar.

 

Çelik/Analiz/Analiz Tasarım

 

 

Analiz ve Tasarım/Analiz/Analiz Tasarım

 

 

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Analiz/Analiz Tasarım

 

547

NURBS Eğrisi

Çizimler/İlkel Objeler

NURBS eğrisi çizer.

548

Obje Adlandır

Değiştir/Obje Edit

Objeleri adlandırır.

549

Obje Bul

Araçlar/Araçlar

 

550

Obje Çoğalt

Çizimler/Düzenle

Seçilen objeyi istenilen sayıda çoğaltır.

551

Obje Katmanı Değiştir

Değiştir/Katmanlar

Seçili objelerin katmanlarını değiştirir.

552

Obje Merkezine Dağıt

Dağıt toolbarında bulunur.

Seçilen objeleri obje merkezine göre dağıtır.

553

Obje Merkezine Hizala

Hizala toolbarında bulunur.

Seçilen objeleri obje merkezine göre hizalar.

554

Obje Özellikleri

Değiştir/Obje Özellikleri

Obje özelliklerini değiştirir.

 

Çizimler/Değiştir

 

555

Obje Parçala

Çizimler/Değiştir

Blok halindeki objeleri alt bloklarına ayırır.

556

Obje Trim Yöntemi

Değiştir/Obje Edit

Trim yöntemini değiştirir.

557

Obje Yönü Belirle

Değiştir/Obje Edit/Kiriş-Temel

Kiriş, perde ve temel yönü belirler.

558

Objeden Ayarları Al

Değiştir/Obje Özellikleri

Seçilen bir objenin özelliklerini belleğe alır.

559

Objelere Eğim Ver

Kiriş toolbarında bulunur.

Seçilen objelere eğim vermenizi sağlar.

 

Döşeme toolbarında bulunur.

 

560

Objeleri Dağıt

Çizimler/Değiştir

Objeleri seçilen dağıtma yöntemine göre eşit olarak dağıtır.

561

Obje Filtresini İptal Et

Sağ tuş menü

Yapılan görünüm filtrelerini iptal ederek saklanan objeleri görünür hale getirir.

562

Obje Grubunu Seç

Sağ tuş menü

Oluşturulan obje grubunu seçer.

563

Objeleri Hizala

Çizimler/Değiştir

Seçilen bir elemanı,belirli bir objeyi referans alarak, o elemanın doğrultusuna göre dizer.

564

Obje Katmanını Kapat

Sağ tuş menü

Üzerinde açılan objenin katmanını kapatır.

565

Obje Katmanını Kilitle

Sağ tuş menü

Üzerinde açılan objenin katmanını kilitler.

566

Objeleri Otomatik Adlandır

Araçlar/Araçlar

Tüm yapı tek seferde veya sadece seçilen eleman veya eleman grupları için otomatik isimlendirme yapar.

 

Değiştir/Obje Edit

 

567

Objeleri Tüm Katlarda Seç

Çizimler/Düzen

İlgili katta seçili objenin tüm katlarda seçilmesini sağlar.

568

Objelerin Katlardaki Görünürlüğü

Ayarlar/Ayarlar

Objelerin katlardaki görünürlüğünü ayarlayan diyalogu açar.

569

Objenin Arkasına Gönder

Sağ tuş menü

Seçilen objeyi belli bir objenin arkasına gönderir.

570

Objenin Önüne Gönder

Sağ tuş menü

Seçilen objeyi belli bir objenin önüne gönderir.

571

Objeye Ayarları Ver

Değiştir/Obje Özellikleri

Mevcut ayarları seçilen objelere uygular.

572

Objeyi Sakla/Filtrele

Sağ tuş menü

Seçili olan tüm objeleri 3B görünümde kapatır.

573

Ofset

Çizimler/Değiştir

Çizgi, çember, yay vb. 2 boyutlu çizim elemanlarının verilen bir değer kadar belli bir mesafede paralel kopyasını oluşturur.

574

OK

Kesit toolbarında bulunur.

Kesit ve görünüş hattı çizim aşamasının tamamlanmasını sağlar.

575

Orta Nokta

Çizimler/Yakalama

Objeleri orta noktalarından yakalar.

576

Ortalanmış Kolon

Kolon toolbarında bulunur.

Kolonu ortalayarak yerleştirir.

577

Ortalanmış Tekil Temel

Tekil temel toolbarında bulunur.

Tekil temeli ortalayarak yerleştirir.

578

Otomatik Analiz Sistemi Oluşturulması

Betonarme/Analiz/Analiz Tasarım

Analiz sisteminin otomatik oluşturulması işlemini açar/kapatır.

 

Çelik/Analiz/Analiz Tasarım

 

 

Analiz ve Tasarım/Analiz/Analiz Tasarım

 

579

Otomatik Kot Ayarla

Kütüphane toolbarında bulunur.

Kütüphane kotunu otomatik ayarlar.

580

Otomatik Tarama

Tarama toolbarında bulunur

Kapalı poligona otomatik tarama yapar.

581

Ölçek

Çizimler/Değiştir/Ölçekler (Referans)

İlkel objelerin ölçeğini büyütüp küçültür.

582

Ölçekle (Referans)

Çizimler/Değiştir

İlkel objelerin ölçeğini büyütüp küçültür.

583

Ölçülendirme Yazılarını Taşı

Değiştir/Obje Edit/Ölçülendirme

Ölçülendirme yazılarını taşır.

584

Ölçülendirme Yazılarını İlk Haline Getir

Değiştir/Obje Edit/Ölçülendirme

Ölçülendirme yazılarını ilk oluşturulduğu konuma getirir.

585

Ölçülendirme Yazısını Göster/Kapat

Değiştir/Obje Edit/Ölçülendirme

Ölçülendirme yazısını gösterir ya da kapatır.

586

Ölçülendirmeye Parça Ekle/Çıkar

Değiştir/Obje Edit/Ölçülendirme

Ölçülendirmeye parça ekler ya da çıkartır.

587

Ön

Görüntü/Perpektif

Perspektifte önden görünüşe geçer.

588

Önceki Pencere

Görüntü/Pencere

Bir önceki pencereyi açar.

589

Ön Plana Gönder

Sağ tuş menü/Çizim Sırası

Seçilen objeyi ön plana gönderir.

590

PDF

Araçlar/Import-Export/Export

Çizimi PDF olarak oluşturur.

 

ideCAD logosu/Export

 

591

PMM Oranları

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Tasarım/Çelik

PMM oranlarını gösterir.

592

PMM yetersizliği

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Sonuç/Çelik Yetersizlikler

PMM yetersizliklerini gösterir.

593

Pafta Ayarları

Çizimler/Pafta Dizaynı/Yeni Pafta Oluştur

Çalışılan paftanın ayarlarını değiştirir.

594

Pafta Bloğu Ekle

Çizimler/Pafta Dizaynı/Yeni Pafta Oluştur

Bir pafta bloğu ekler.

595

Pafta Bloğu Güncelle

Çizimler/Pafta Dizaynı/Yeni Pafta Oluştur

Pafta blok bağlantısını günceller.

596

Page Down

Klavye

Raporlarda sayfayı aşağıya kaydırır. Perspektif görüntüde uçuş modunda bakış açısını aşağıya kaydırır.

597

Page Up

Klavye

Raporlarda sayfayı yukarıya kaydırır. Perspektif görüntüde uçuş modunda bakış açısını yukarıya kaydırır.

598

Paralel Referans

Çizimler/Yakalama

Paralel referans atar.

599

Parametrik Tarama

Çizimler/Tarama

Parametrik tarama yapar.

600

Pencere Değiştir

Çizimler/Pencere

En son çalışan pencereye geçiş yapar.

601

Perde (Betonarme)

Betonarme/Betonarme

Perde çizer.

602

Perde (Betonarme Tasarım)

Betonarme/Tasarım/Betonarme

Perdelerin hesap sonuçlarını ve seçilen donatılarını gösterir.

 

Çelik/Tasarım/Betonarme

 

 

Analiz ve Tasarım/Betonarme Tasarım

 

603

Perde (Rapor)

Betonarme/Raporlar/Betonarme

Perde genel raporunu hazırlar.

 

Çelik/Raporlar/Betonarme

 

 

Raporlar/Betonarme

 

604

Perde Ayarları

Betonarme/Betonarme/Perde

Perde ayarlarını açar.

605

Perde Detayları

Betonarme/Çizim Oluştur/Betonarme

Perde detaylarını hazırlar.

 

Çelik/Çizim Oluştur/Betonarme

 

 

Çizimler/Çizim Oluştur/Betonarme

 

606

Perde Düşey Yükü Ekle

Değiştir/Yük Ekle

Perdeye düşey yük tanımlar.

607

Perde Grubu Betonarme (Betonarme Tasarım)

Betonarme/Tasarım/Betonarme

Perde grubu betonarmesini ekrana getirir.

 

Çelik/Tasarım/Betonarme

 

 

Analiz ve Tasarım/Betonarme Tasarım

 

608

Perde Grubu (Rapor)

Betonarme/Raporlar/Betonarme

Perde grubu raporunu hazırlar.

 

Çelik/Raporlar/Betonarme

 

 

Raporlar/Betonarme

 

609

Perde Kalınlığı

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Veri/Betonarme

Perde kalınlıklarını gösterir.

610

Perde Parametreleri

Analiz ve Tasarım/Tasarım Parametreleri/Betonarme

Perde parametrelerini açar.

611

Perde Uzunluğunu Değiştir

Betonarme/Betonarme/Perde

Perde uzunluğu verilen seçeneklere göre değiştirir.

612

Perde Yatay Yükü Ekle

Değiştir/Yük Ekle

Perdeye yatay yük tanımlar.

613

Perdeyi Kirişe Dönüştür

Değiştir/Dönüştür/Kirişi Perdeye

Perdeleri kiriş objesine dönüştürür.

614

Performans analiz sonuçları (0)

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Tasarım/Performans

 

615

Performans analiz sonuçları (1)

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Tasarım/Performans

Performans analizi (1) yüklemesi sonuçlarını gösterir.

616

Performans analiz sonuçları (2)

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Tasarım/Performans

Performans analizi (2) yüklemesi sonuçlarını gösterir.

617

Performans analiz sonuçları (3)

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Tasarım/Performans

Performans analizi (3) yüklemesi sonuçlarını gösterir.

618

Performans analiz sonuçları (4)

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Tasarım/Performans

Performans analizi (4) yüklemesi sonuçlarını gösterir.

619

Performans analiz sonuçları (5)

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Tasarım/Performans

Performans analizi (5) yüklemesi sonuçlarını gösterir.

620

Performans analiz sonuçları (6)

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Tasarım/Performans

Performans analizi (6) yüklemesi sonuçlarını gösterir.

621

Performans analiz sonuçları (7)

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Tasarım/Performans

Performans analizi (7) yüklemesi sonuçlarını gösterir.

622

Performans analizi - gevrek elemanlar

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Tasarım/Performans

Performans analizi sonrası gevrek çıkan elemanları listeler.

623

Perspektif

Görüntü/Perspektif

Perspektif görüntüye geçer.

624

Perspektifte Bul

Sağ tuş menü

Plan düzleminde seçilen bir objeyi perspektif ekranına getirir.

625

Petek Kiriş (Rapor)

Betonarme/Raporlar/Çelik

Petek kiriş tasarım raporunu hazırlar.

 

Çelik/Raporlar/Çelik

 

 

Raporlar/Çelik

 

626

Petek kiriş tasarım oranları

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Çelik

Petek kiriş oranlarını gösterir.

627

Planda Bul

Sağ tuş menü

Perspektif görünüşteki bir elemanı plan görünüşünde gösterir.

628

Plato

Objeler/Arazi

Plato çizer.

629

Poligon Kolon

Betonarme/Betonarme

Poligon kolon çizer.

630

Poligonal Kaplama

Çelik/Çelik/Kaplama

Poligonal kaplama çizer.

631

Poligonu Levha Kesitine

Değiştir/Dönüştür/Kirişi Perdeye

İlkel objeleri levha kesitine dönüştürür.

632

Proje Ayarları

Ayarlar/Proje Ayarları

Proje ayar diyolugunu ekrana getirir.

633

R Aşık

Çelik/Çelik/Aşık

R aşık çizer.

634

Radye

Betonarme/Temel-Zemin

Radye döşeme çizer.

635

Radye Ayarları

Betonarme/Temel-Zemin/Radye

Radye döşeme ayarlarını ekrana getirir.

636

Radye Boşluğu

Betonarme/Temel-Zemin/Radye

Radye döşemede boşluk açar.

637

Radye Döşeme Yazısı Taşı

Radye temel toolbarı

Radye döşeme yazısını taşır.

638

Radye Kenarı

Betonarme/Temel-Zemin

Radye döşeme kenarı çizer.

639

Radye Kenarı Ayarları

Betonarme/Temel-Zemin/Radye Kenarı

Radye döşeme kenarı özelliklerini ekrana getirir.

640

Radye Parametreleri

Analiz ve Tasarım/Tasarım Parametreleri/Betonarme

Radye döşemesine ilişkin parametreleri ekrana getirir.

641

Radye Sonuçları

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Kabuk Elemanlar/Kabuk Sonuçları

Radye temel sonuçlarını gösterir.

642

Radye Temel (Betonarme Tasarım)

Betonarme/Tasarım/Betonarme

Radye döşemelerin hesap sonuçlarını ve seçilen donatılarını gösterir.

 

Çelik/Tasarım/Betonarme

 

 

Analiz ve Tasarım/Betonarme Tasarım

 

643

Radye Temel (Rapor)

Betonarme/Raporlar/Betonarme

Radye temel genel raporunu hazırlar.

 

Çelik/Raporlar/Betonarme

 

 

Raporlar/Temel-Zemin

 

644

Radye Temel Detaylı (Rapor)

Betonarme/Raporlar/Betonarme/Radye Temel

Detaylı radye döşeme raporu hazırlar.

 

Çelik/Raporlar/Betonarme/Radye Temel

 

 

Raporlar/Temel-Zemin/Radye Temel

 

645

Referans Kapı-Pencere Kullan

ODT Kapı/Pencere toolbarında bulunur.

Dio yerleştirilirken mevcut kapı/pencerler referans olarak dikkate alınır.

646

Render

Araçlar/Görüntü

Seçili görüntüyü render yapar.

 

Görüntü/Görüntü

 

647

Resim

Çizimler/İlkel Objeler

Çizime bir resim yerleştirir.

648

Revizyon Bulutu

Çizimler/İlkel Objeler

Revizyon bulutu çizer.

649

Rijitleştirilmemiş Alın Levhalı 4 Bulonlu Birleşim

Birleşim/Birleşim

Rijitleştirilmemiş alın levhalı 4 bulonlu birleşim yapar.

650

Rijitleştirilmiş Alın Levhalı Birleşim

Birleşim/Konstrüktif Birleşimler/Rijitleştirilmiş Kayma Levhalı Birleşim

Rijitleştirilmiş alın levhalı birleşim yapar.

651

Rijitleştirilmiş Alın Levhalı 4 Bulonlu Birleşim

Birleşim/Birleşim/Rijitleştirilmemiş Alın Levhalı 4 Bulonlu Birleşim

Rijitleştirilmiş alın levhalı 4 bulonlu birleşim yapar.

652

Rijitleştirilmiş Alın Levhalı 8 Bulonlu Birleşim

Birleşim/Birleşim/Rijitleştirilmemiş Alın Levhalı 4 Bulonlu Birleşim

Rijitleştirilmiş alın levhalı 8 bulonlu birleşim yapar.

653

Rijitleştirilmiş Kayma Levhalı Birleşim

Birleşim/Konstrüktif Birleşimler

Rijitleştirilmiş kayma levhalı birleşim yapar.

654

Rijitleştirme Levhaları (Berkitmeler)

Birleşim/Konstrüktif Birleşimler

Rijitleştirme levhaları oluşturur.

655

Rijitlik Azaltmaları

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Veri/Betonarme

Rijitlik azaltması uygulanmış elemanları gösterir.

656

Riskli Bina Analizi

Betonarme/Analiz/Analiz Tasarım

Riskli Bina Tespit Yönetmeliği esaslarına göre yapının risk değerlendirmesini yapar.

 

Çelik/Analiz/Analiz Tasarım

 

 

Analiz ve Tasarım/Analiz/Analiz Tasarım

 

 

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Analiz/Analiz Tasarım

 

657

Rota

Çizimler/İlkel Objeler

İlkel objeleri belirtilen bir doğrultuda çizer.

658

Rüzgar Birleşimi

Birleşim/Konstrüktif Birleşimler

Rüzgar birleşimi oluşturur.

659

Rüzgar Yükleri

Betonarme/Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Duvar

Görselleştirmede rüzgar yüklerini gösterir.

 

Çelik/Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Duvar

 

 

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Yükler/Duvar

 

660

SAP2000

Araçlar/Import-Export/Export

Dataları SAP2000 veri tabanı olarak aktarır.

 

ideCAD logosu/Export

 

661

Saklı Çizgi

Görüntü/Görüntü/Kenar Çizgili Katı Model

Perspektif görüntüyü saklı çizgi olarak gösterir.

662

Saçak pervazı

Objeler/Çatı

Çatı saçak pervazı çizer.

663

Sağ

Görüntü/Perspektif

Perspektifte sağdan görünüşe geçer.

664

Sağa Hizala

Hizala toolbarında bulunur.

Seçilen objeyi sağa hizalar.

665

Sağdan Trapez Eğimli

Çelik/Makro/Makas

Sağdan eğimli trapez makas çizer.

666

Sağdan Üçgen Eğimli

Çelik/Makro/Makas

Sağdan eğimli üçgen makas çizer.

667

Seçilen Objenin Kenarına Göre Dağıt

Dağıt toolbarında bulunur.

Seçilen objeleri, seçilen objenin kenarına göre dağıtır.

668

Seçilen Objenin Kenarına Göre Hizala

Hizala toolbarında bulunur.

Seçilen objeleri, seçilen objenin kenarına göre hizalar.

669

Seçim Grubuna Ekle

Sağ tuş menü

Daha önce oluşturulan gruplara yeni objeler ekler.

670

Seçim Grubundan Çıkar

Sağ tuş menü

Daha önce oluşturulan gruplardan objeleri çıkartır.

671

Seçimi Hatırla

Araçlar/Seçim Grupları

Bellekteki objeleri seçer.

672

Seçimi Kaydet

Araçlar/Seçim Grupları

Seçili objeleri belleğe alır.

673

Seçimi Ters Çevir

Çizimler/Düzen

Seçili objelerin seçimini iptal eder,
seçilmemişleri seçer.

674

Seçmeli Raporlar

Betonarme/Raporlar

Hangi raporların hazırlanacağını seçebileceğiniz seçmeli raporlar ekranını açar.

 

Çelik/Raporlar

 

 

Raporlar/Özet

 

675

Sehim sınırı aşılması (Betonarme)

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Sonuç/Betonarme Yetersizlikler

Sehim sınırını aşan elemanları gösterir.

676

Sehim sınırı aşılması (Çelik)

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Sonuç/Çelik Yetersizlikler

Çelik tasarımıında sehim sınrını aşan elemanları gösterir.

677

Serbest Çizgi

Çizimler/İlkel Objeler

Serbest çizgi çizer.

678

Serbest Ölçü

Çizimler/Ölçüler

Serbest ölçülendirme yapar.

679

Sınır Tonoz

Objeler/Çatı/Tonoz

Sınır tonoz çizer.

680

Sıkıştırarak Kaydet

ideCAD logosu

Verilerinizin boyutunu sıkıştırarak dosyalarınızı kaydeder.

681

Sil

Çizimler/Düzen

Seçilen objeyi siler.

682

Simetri

Çizimler/Değiştir

Simetri alır.

683

Simetri Alırken Eski Objeleri Sil

Simetri toolbarında bulunur.

Eski objeleri siler.

684

Simetri X

ODT Kapı/Pencere toolbarında bulunur.

X eksenine göre simetri alır.

 

Kolon toolbarında bulunur.

 

 

Sürekli temel toolbarında bulunur.

 

 

İstinat duvarı toolbarında bulunur.

 

685

Simetri Y

Betonarme/Betonarme/Merdiven

Y eksenine göre simetri alır.

 

ODT Kapı/Pencere toolbarında bulunur.

 

686

Simetrik Eğimli Trapez

Çelik/Makro/Makas

Trapez eğilmli simetrik makas çizer.

687

Siyah Beyaz Saklı Çizgi

Görüntü/Görüntü

Perspektif görüntüyü siyah beyaz modunda saklı çizgi olarak gösterir.

688

Sol

Görüntü/Perspektif

Perspektifte soldan görünüşe geçer.

689

Sola Hizala

Hizala toolbarında bulunur.

Seçilen objeyi sola hizalar.

690

Soldan Trapez Eğimli

Çelik/Makro/Makas

Soldan eğimli trazpez makas çizer.

691

Soldan Üçgen Eğimli

Çelik/Makro/Makas

Soldan eğimli üçgen makas çizer.

692

Son Komutu Tekrarla

Sağ tuş menü

Uygulanan son komutu çalıştırır.

693

Son Seçim

Çizimler/Düzen

En son seçilmiş objeleri yeniden seçer.

694

Sonraki Pencere

Görüntü/Pencere

Bir sonraki pencereyi açar.

695

Space (klavye)

Klavye

Akslarda imleci yatay, düşey, serbest aks çizim konumlarına getirir. Duvar,  kolon, kiriş, perde gibi komutlarda kaçıklığı değiştirir. Obje adlandırmada isim atlatır. Kütüphane, merdiven gibi komutlarda yerleştirme noktasını değiştirir.

696

Statik Malzemeler

Ayarlar/Proje Ayarları

Statik malzemeleri değiştirir.

697

Statik metrajları AMP'ye Aktar

Araçlar/Metraj/Export

Statik metrajları AMP programına aktarır.

698

Statik metrajları OSKA'ya Aktar

Araçlar/Metraj/Export

Statik metrajları OSKA programına aktarır

699

Statik İle Uyumlu Yap

Araçlar/Düzenle

Mimari dosyayı statik ile uyumlu yapar.

700

Sürekli Çizgi

Çizimler/İlkel Objeler

Sürekli çizgi çizer.

701

Sürekli Döşeme Kenarı

Betonarme/Betonarme/Döşeme Kenarı

Sürekli modda döşeme kenarı çizer.

702

Sürekli Kiriş Birleşimi

Birleşim/Konstrüktif Birleşimler

Sürekli kiriş birleşimi yapar.

703

Sürekli Temel (Betonarme)

Betonarme/Temel-Zemin

Sürekli temel çizer.

704

Sürekli Temel (Betonarme Tasarım)

Betonarme/Tasarım/Betonarme

Sürekli temellerin hesap sonuçlarını ve seçilen donatıları gösterir.

 

Çelik/Tasarım/Betonarme

 

 

Analiz ve Tasarım/Betonarme Tasarım

 

705

Sürekli Temel Ayarları

Betonarme/Betonarme/Sürekli Temel

Sürekli temel ayarlarını açar.

706

Sürekli Temel Parametreleri

Analiz ve Tasarım/Tasarım Parametreleri/Betonarme

Sürekli temel parametrelerini ekrana getirir.

707

Sürekli Temel Raporu

Betonarme/Raporlar/Betonarme

Sürekli temel genel raporunu hazırlar.

 

Çelik/Raporlar/Betonarme

 

 

Raporlar/Betonarme

 

708

Sürekli Temel Çizimleri

Betonarme/Çizim Oluştur/Betonarme

Sürekli temel açılımlarını oluşturur.

 

Çelik/Çizim Oluştur/Betonarme

 

 

Çizimler/Çizim Oluştur/Betonarme

 

709

Sürekli Yay Duvar

Betonarme/Duvar

Sürekli yay duvarlar çizer.

710

Sürekli Yay Kiriş

Betonarme/Betonarme

Sürekli yay kirişler çizer.

711

T Levhalı Kayma Birleşimi

Birleşim/Birleşim

T levhalı kayma birleşimi yapar.

712

TBDY 2018 Deprem Parametreleri Raporu

Betonarme/Raporlar/Betonarme/Yapı Özet Bilgileri

TBDY 2018 deprem parametreleri raporunu hazırlar.

 

Çelik/Raporlar/Betonarme/Yapı Özet Bilgileri

 

713

TS EN 1991-1-4  Rüzgar Yükleri (Rapor)

Betonarme/Raporlar/Çelik

TS EN 1991-1-4 göre rüzgar yükleri oluşturur.

 

Çelik/Raporlar/Çelik

 

714

Tabla Genişlikleri

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Veri/Betonarme

Kiriş tabla genişliklerini gösterir.

715

Tali Kiriş (Çelik)

Çelik/Çelik

Tali çelik kiriş çizer.

716

Tali Kiriş (Çelik Tasarım)

Betonarme/Tasarım/Betonarme

Tali çelik kiriş tasarım sonuçlarını gösterir.

 

Çelik/Tasarım/Çelik

 

 

Analiz ve Tasarım/Çelik Tasarım

 

717

Tali Çelik Kiriş (Rapor)

Betonarme/Raporlar/Çelik

Çelik tali kirişlerin raporunu hazırlar.

 

Çelik/Raporlar/Çelik

 

 

Raporlar/Çelik

 

718

Tam Ekran

Görüntü/Pencere

Görünümü tam ekran boyutuna getirir.

719

Tam Penetrasyon Kaynaklı Birleşim

Birleşim/Birleşim/Başlık Levhalı Bulonlu Birleşim

Tam penetrasyon kaynaklı birleşim yapar.

720

Tanımlı Tarama

Çizimler/Tarama

Tanımlı tarama çizer.

721

Tarama Ayarları

Çizimler/Tarama/Tanımlı Tarama

Tarama ayarlarını açar.

722

Tarama Boşluğu

Çizimler/Tarama

Tarama boşluğu çizer.

723

Tarama Boşluğu Bul

Tarama toolbarında bulunur

Tarama boşluklarını bulur.

724

Tarama Referans Noktası Tanımla

Değiştir/Obje Edit

Tarama referans noktasını değiştirir .

725

Tasarım Spektrum Durumu

Analiz ve Tasarım/Tanımla/Yükleme

Yeni tasarım spektrum durumu ekler.

726

Tasarım Spektrumu

Analiz ve Tasarım/Tanımla/Yükleme

Tasarım spektrum fonksiyonu ekler.

727

Taşı

Çizimler/Değiştir

Seçilen bir elemanı verilen bir referans noktasından başka bir noktaya taşır. 

728

Teğet

Çizimler/Yakalama

Teğet çizer.

729

Tek Aşık

Çelik/Çelik/Aşık

Tek aşık çizer.

730

Tek Aşıkta Gergi Çubuğu

Çelik/Çelik/Gergi Çubuğu

Tek aşıkta gergi çubuğu izer.

731

Tek Çelik Çapraz

Çelik/Çelik/Çapraz

Çelik çapraz oluşturur.

732

Tek Elemanlara Dönüştür

Çelik kiriş toolbarında bulunur.

Grup veya çoklu elemanları tek elemanlara dönüştürür.

 

Çelik aşık toolbarında bulunur.

 

733

Tek Kayma Levhalı Birleşim

Birleşim/Birleşim

Tek kayma levhalı birleşim yapar.

734

Tek Keşisim Böl-Birleştir

Çelik/Çelik/Aşık

Seçilen kesişimleri böler ve birleştirir.

735

Tek Köşebentli Birleşim

Birleşim/Birleşim/Tek Kayma Levhalı Birleşim

Tek köşebentli birleşim yapar.

736

Tek Levhalı Çerçeve Köşesi Birleşimi

Birleşim/Konstrüktif Birleşim/Kaynaklı Birleşim

Tek levhalı çerçeve köşesi birleşimi yapar.

737

Tek Tali Çelik Kiriş

Çelik/Çelik/Tali Kiriş

Tali kiriş çizer.

738

Tekil Eleman Çizimi

Betonarme/Çizim Oluştur/Çelik

Tekil eleman çizimlerini hazırlar.

 

Çelik/Çizim Oluştur/Çelik

 

 

Çizimler/Çizim Oluştur/Çelik

 

739

Tekil Elemanlarla Montaj Çizimleri

Betonarme/Çizim Oluştur/Çelik

Tekil elemanlarla montaj çizimleri hazırlar.

 

Çelik/Çizim Oluştur/Çelik

 

 

Çizimler/Çizim Oluştur/Çelik

 

740

Tekil Temel (Betonarme)

Betonarme/Betonarme

Tekil temel çizer.

741

Tekil Temel (Betonarme Tasarım)

Betonarme/Tasarım/Betonarme

Tekil temellerin hesap sonuçlarını ve seçilen donatılarını gösterir.

 

Çelik/Tasarım/Betonarme

 

 

Analiz ve Tasarım/Betonarme Tasarım

 

742

Tekil Temel (Rapor)

Betonarme/Raporlar/Betonarme

Tekil temel raporunu hazırlar.

 

Çelik/Raporlar/Betonarme

 

743

Tekil Temel Ayarları

Betonarme/Temel-Zemin/Tekil Temel

Tekil temel ayarları açılır.

744

Tekil Temel Açılımları

Betonarme/Çizim Oluştur/Betonarme

Tekil temel detaylarını oluşturur.

 

Çelik/Çizim Oluştur/Betonarme

 

 

Çizimler/Çizim Oluştur/Betonarme

 

745

Tekil Temel Parametreleri

Analiz ve Tasarım/Tasarım Parametreleri/Betonarme

Tekil temel parametrelerini açar.

746

Tekil Temel Raporu

Raporlar/Temel-Zemin

Tekil temel raporunu hazırlar.

747

Tekla

Araçlar/Import-Export/Export

Projeyi tekla programına aktarır.

 

ideCAD logosu/Export

 

748

Temel Aplikasyon Planı

Betonarme/Çizim Oluştur/Betonarme

Temel aplikasyon planını oluşturur.

 

Çelik/Çizim Oluştur/Betonarme

 

 

Çizimler/Çizim Oluştur/Betonarme

 

749

Tipik Diş Belirle

Betonarme/Betonarme

Nervür ve kaset döşemeler için tipik diş belirler.

 

Değiştir/Obje Edit/Döşeme

 

750

Tonoz (Çelik Makas)

Çelik/Makro/Makas

Tonoz makas çizer.

751

Tonoz (Betonarme)

Objeler/Çatı

Tonoz çizer.

752

Tonoz Ayarları

Objeler/Çatı/Tonoz

Tonoz ayarları açılır.

753

Tonoz Mesnetlerini Tanımla

Tonoz toolbarında bulunur.

Tonoz mesnetlenme durumlarını ayarlar.

754

Tonoz ve Kubbe Sonuçları

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Kabuk Elemanlar/Kabuk Sonuçları

Kubbe/tonoz sonuçlarını gösterir.

755

Toolbarları Göster

Görüntü/Pencere

Toolbarları gösterir.

756

Trapez Tip 1

Çelik/Makro/Makas

Tip 1 trapez makas çizer.

757

Trapez Tip 2

Çelik/Makro/Makas

Tip 2 trapez makas çizer.

758

Trapez Tonoz

Çelik/Makro/Makas

Trapez tonoz makas çizer.

759

Trapez Yük

Değiştir/Yük Ekle

Trapez yük ekler.

760

Trim

Çizimler/Değiştir

Çizgi, yay gibi ilkel objeleri başka çizgi veya yaya kadar keser.

761

Tüm Kesişimleri Birleştir-Böl

Çelik/Çelik/Aşık

Tüm kesişimleri birleştirir - böler.

762

Uçuş Modu

Perspektif görüntüde sağ tuş menü

Uçuş modunu açar.

763

Uzaklık

Araçlar/Referans

Seçilen iki nokta arasındaki doğrunun mesafesini ölçer.

 

Çizimler/Referans

 

764

Uzaklığı Değiştir

ODT Kapı/Pencere toolbarında bulunur.

Dio uzaklığını değiştirir.

765

Uzaklığı Kullan

ODT Kapı/Pencere toolbarında bulunur.

Dio yerleştirilirken girilen duvardan uzaklık mesafesi kullanılır.

766

Uzat

Çizimler/Değiştir

Çizgi, yay gibi ilkel objeleri başka çizgi veya yaya kadar uzatır.

767

Uzay Aşık

Çelik/Çelik/Aşık

Uzay aşık çizer.

768

Uzay Kafes (Çelik)

Çelik/Makro

Uzay kafes çizer.

769

Uzay Kafes (Çelik Tasarım)

Betonarme/Tasarım/Çelik

Uzay kafes tasarım sonuçlarını gösterir.

 

Çelik/Tasarım/Çelik

 

 

Analiz ve Tasarım/Çelik Tasarım

 

770

Üçgen Asimetrik

Çelik/Makro/Makas

Üçgen asimerik makas çizer.

771

Üçgen Simetrik

Çelik/Makro/Makas

Simetrik üçgen makas çizer.

772

Üst

Görüntü/Pencere

Perspektif görüntüye geçer.

773

Üstte Hizala

Hizala toolbarında bulunur.

Seçilen objeleri üstte hizalar.

774

Varsayılan Kaçıklıklı Kolon

Kolon toolbarında bulunur.

Kolonu, verilen kaçıklık değerleriyle yerleştirir.

775

Varsayılan Tekil Temel

Tekil temel toolbarında bulunur.

Tekil temeli verilen kaçıklık değerleriyle yerleştirir.

776

Vektör Çizim Oluştur

Araçlar/Oluştur

Vektör çizim oluşturur.

581

X (Koordinat kutusu)

Koordinat Kutusu

X koordinat kutusuna girer. X koordinatı girilir.

582

Y (Koordinat kutusu)

Koordinat Kutusu

Y koordinat kutusuna girer. Y koordinatı girilir.

777

Yapı Ağacını Göster

Görüntü/Pencere

Yapı ağacını görünür yapar.

778

Yapı Bileşenleri Metrajı

Araçlar/Metraj

Yapı bileşenleri metrajı oluşturur.

779

Yapı Bileşenleri Veritabanını AMP'ye Aktar

Araçlar/Metraj/Export

Yapı bileşenlerini veri dosyası olarak aktarır.

780

Yapı Bileşenleri Veritabanını OSKA'ya Aktar

Araçlar/Metraj/Export

Yapı bileşeni veritabanını Oska'ya eksport eder.

781

Yapı Bileşenlerini Tasarla

Araçlar/Metraj

Yapı bileşenleri tasarlanır.

782

Yapı Özet Bilgileri (Rapor)

Betonarme/Raporlar/Betonarme

Yapı bilgilerini özetleyen raporu hazırlar.

 

Çelik/Raporlar/Betonarme

 

 

Raporlar/Özet

 

783

Yapıştır

Çizimler/Düzen

Belleğe kopyalanmış objeleri çizim alanına getirir.

784

Yapıyı Döndür

Araçlar/Araçlar

Yapıyı döndürür.

 

Çizimler/Değiştir

 

785

Yarı Rijit

Betonarme/Proje Ayarları

Döşemelerin kabuk sonlu elemanlar ile modellenerek düzlem içi ve düzlem dışı etkilere göre tasarlanmasını sağlar.

 

Çelik/Proje Ayarları

 

 

Analiz ve Tasarım/Analiz Modeli

 

786

Yatak Katsayısı

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Veri/Betonarme

Yatak katsayısını gösterir.

787

Yatay Çalışma Düzlemi

Görüntü/Çalışma Düzlemi/Hedef Çalışma Düzlemi

Yatay çalışma düzlemi oluşturur.

788

Yatay Dağıt

Dağıt toolbarında bulunur.

Seçilen objeleri yatay olarak dağıtır.

789

Yay 3 Noktadan

Çizimler/İlkel Objeler

3 noktadan geçen yay çizer.

790

Yay (Merkez- Yarı Çap - Açılar)

İlkel objeler toolbarında bulunur.

Merkez ve yarıçapı kullnarak yay çizer.

791

Yay Aks

Betonarme/Aks

Yay aks çizer.

 

Çelik/Aks

 

792

Yay Bant Kiriş

Betonarme/Betonarme/Döşeme

Yay bant kiriş çizer.

793

Yay Döşeme Kenarı

Betonarme/Betonarme/Döşeme Kenarı

Yay döşeme kenarı çizer.

794

Yay Duvar

Duvar toolbarında bulunur.

Yay duvar çizer.

795

Yay Kiriş

Betonarme/Betonarme

Yay kiriş çizer.

796

Yay Kubbe

Objeler/Çatı/Kubbe

Yay kubbe çizer.

797

Yay Çelik Korkuluk

Çelik/Makro/Korkuluk

Yay boyunca çelik korkuluk oluşturur.

798

Yay İskele Makrosu

Betonarme/İskele Ayarları/İskele Makrosu

Yay iskele oluşturur.

799

Yazı Değiştir

Değiştir/Obje Edit

Yazının içeriğini ve yazı yüksekliğini değiştirir.

 

Çizimler/Yazılar

 

800

Yazı Import

Çizimler/Yazılar

Yazı import eder.

801

Yazılar

Çizimler/Yazılar

Verilen bir doğrutuda ve yükseklikte yazı yazar.

802

Yeni

ideCAD logosu

Yeni proje açma diyalogunu açar.

803

Yeni 2B Penceresi

ideCAD logosu

Boş iki boyut penceresi açar.

804

Yeni Malzeme

Analiz ve Tasarım/Analiz Modeli

Yeni bir statik malzeme ekler.

805

Yeni Merdiven Oluştur

Betonarme/Betonarme/Merdiven

Yeni bir merdiven oluşturur.

806

Yeni Pafta Bloğu-Dörtgen

Çizimler/Pafta Dizaynı/Yeni Pafta Oluştur

Yeni bir blok oluşturur.

807

Yeni Pafta Bloğu-Poligon

Çizimler/Pafta Dizaynı/Yeni Pafta Oluştur

Yeni bir blok oluşturur.

808

Yeni Pafta Bloğu-Poligon Yolu

Çizimler/Pafta Dizaynı/Yeni Pafta Oluştur

Rota poligonu şekli ile yeni pafta bloğu oluşturur.

809

Yeni Pafta Bloğu-Tüm Çizimler

Çizimler/Pafta Dizaynı/Yeni Pafta Oluştur

Tüm çizimi kullanarak yeni bir pafta bloğu oluşturur.

810

Yeni Pafta Bloğu-Çember

Çizimler/Pafta Dizaynı/Yeni Pafta Oluştur

Yeni bir blok oluşturur.

811

Yeni Pafta Oluştur

Çizimler/Pafta Dizaynı

Yeni bir pafta penceresi oluşturur.

812

Yeni Seçim Grubu Oluştur

Sağ tuş menü

Seçilen objeleri yeni bir grup haline getirir.

813

Yer Hareketi Ölçekleme

Betonarme/Analiz/Analiz Tasarım

Zaman tanım alanında hesap için yer hareketi ivme kaydını ölçeklendirir.

 

Çelik/Analiz/Analiz Tasarım

 

 

Analiz ve Tasarım/Analiz/Analiz Tasarım

 

814

Yerleştirme Noktası

Betonarme/Betonarme/Merdiven

Yerleştirme noktasını değiştirir.

 

Kütüphane toolbarında bulunur.

 

815

Yetersiz burulma dayanımı

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Sonuç/Betonarme Yetersizlikler

Yetersiz burulma dayanımı olan elemanları gösterir.

816

Yetersiz donatı kenetlenme boyu

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Sonuç/Betonarme Yetersizlikler

Yetersiz donatı kenetlenme boyu olan elemanları gösterir.

817

Yük Kütüphanesi

Ayarlar/Ayarlar

Yük oluşturur veya değiştirir.

818

Zaman Tanım Alanı Durumu

Analiz ve Tasarım/Tanımla/Yükleme

Zaman tanım alanı durumu ekler.

819

Zaman Tanım Alanı Fonksiyonu

Analiz ve Tasarım/Tanımla/Yükleme

Yeni zaman tanım alanı fonksiyonu ekler.

820

Zati Yükler

Betonarme/Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Duvar

Zati yükler görselleştirme diyalogunu açar.

 

Çelik/Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Duvar

Zati yükler görselleştirme diyalogunu açar.

 

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Yükler/Duvar

Zati yükler görselleştirme diyalogunu açar.

821

Zemin Katmanları

Ayarlar/Ayarlar

Zemin katmanı oluşturur/değiştirir.

822

Zoom

Görüntü/Zoom

Çizimin herhangi bir noktasını merkez kabul ederek farenin sol tuşu ile o noktayı yakınlaştırır.

823

Zoom Pencere

Görüntü/Zoom

Pencere içine alınan bölgeye yakınlaştırır.

824

Zoom Seçim

Görüntü/Zoom

Seçilen objelere  yakınlaştırır.

825

Zoom Çizim

Görüntü/Zoom

Çizim sınırlarına zoom yapar.

826

Zoom Uzaklaş (-)

Klavye

Uzaklaştırır

827

Zoom Yaklaş (+)

Klavye

Yakınlaştırır.

828

Zımbalama Hatası (Kat Döşemeleri)

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Sonuç/Betonarme Yetersizlikler

Kat döşemeleri için zımbalama yetersizliklerini 3B görselleştirmede gösterir.

829

Zımbalama Hatası (Radye Döşemeleri)

Analiz ve Tasarım Görüntüleme/Sonuç/Betonarme Yetersizlikler

Radye döşemeleri için zımbalama yetersizliklerini 3B görselleştirmede gösterir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.