Skip to main content
Skip table of contents

Mertek

Mertekler çatılarda çatı kaplamlarını taşıyan, belirli aralıklarla çatı eğiminde atılan en az 5x10 cm ölçülerinde olan ahşap taşıyıcılardır. Mertek komutuyla mertek çatı detayı oluşturulur.

Mertek Komutunun Yeri

Mimari Programda

Mertek komutuna ribbon menü Giriş sekmesi Çatı başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Statik Programda

Mertek komutuna ribbon menü Objeler sekmesi Çatı başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Mertek Ayarları Diyaloğu

Seçenekler ve Açıklamaları

Mertek sayısı

İlgili çatı yüzeyine kaç tane mertek oluşturulacağının bilgisi buraya girilir. Seçenek işaretlendikten sonra kutucuğa mertek sayısı girilir. Program girilen mertek sayısına göre mertek aralıklarını otomatik olarak ayarlar.

Mertek aralığı

Merteklerin çatı yüzeyine aralarındaki mesafe baz alınarak yerleştirilmesi isteniyorsa, seçenek işaretlenir. Bu durumda bilgi kutusuna girilen aralıklarla mertekler oluşturulur. Girilen aralığa göre mertek sayısı program tarafından otomatik olarak hesaplanır.

Kalan mesafe

Mertek düzenlenmesinin başlangıcına (sağdan, soldan ortadan başlama vs.) bağlı olarak, ortadaki iki mertek ya da mertek ve çatı ucu arasında kalan mesafedir. Kullanıcı müdahale edemez.

Kayma

Mertekler kaydırılmak istenirse buraya değer girilir. Çatı saçağından yukarıya doğru bakıldığı düşünülürse, pozitif değer mertekleri sağa, negatif değer sola kaydırır.

Mertek genişliği

Mertek kesit genişliği girilir.

Mertek yüksekliği

Mertek kesit yüksekliği girilir.

Başlangıç noktası

Soldan Başla, Sağdan Başla, Ortadan Başla ya da Sol ve Sağdan Başla seçeneklerinden biri seçilerek, mertek yerleştirilmesine çatı yüzeyinin neresinden başlanacağı programa bildirilir. Ortadan başla seçeneğinin işaretlenmesi durumunda “Ortaya yerleştir” seçeneği aktif duruma geçer. İşaretlenirse, ilgili çatı yüzeyinin ortasına bir mertek yerleştirilir ve diğer mertekler bu mertekten başlanarak yerleştirilir.

Eğimli mertek

Uç taraflardaki merteklerin eğimli çizilmesi için “Sol taraftaki” ve “Sağ taraftaki” şeklinde başlayan cümleler tamamlanmalıdır. Bu kutulardan üsttekine eğimli çizilecek mertek adedi, alttakine de eğim değeri yazılarak cümle tamamlanır. Örneğin; "Sol taraftaki 2 mertek 5 derece eğimli" Buna göre bakış yönüne göre sol taraftaki iki mertek beş derece eğim ile çizilir.

Tüm saçaklara uygula

Tüm saçaklara uygula seçeneği işaretlenirse girilen parametrelere göre mertekler tüm çatı yüzeylerinde oluşturulacaktır.

İşlem Adımları

Mertek çizmek için:

  • Ribbon menüde Mertek ikonunu tıklayın.

  • Mertek oluşturmak istediğiniz çatı saçağı üzerine farenin sol tuşu ile tıklayın.

  • Mertek tasarımı diyaloğu ekrana gelecektir. Burada gerekli ayarları yapın ve Tamam butonuna basın.

  • İlgili çatı yüzeyinde mertekler oluşacaktır.

  • Yukarıdaki işlem sırası ile tüm çatı yüzeyleri için mertekleri oluşturun.

İşlem adımı

Mertek komutundayken çatı saçağının seçilmesi

Mertek önizlemelerinin oluşması

Mertek ayarları diyaloğunda ayarların yapılması - mertek aralığının 30 girilmesi

Girilen mertek aralığına göre önizlemenin değişmesi

Merteklerin oluşması


Sonraki Konu

Aşık

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.