Skip to main content
Skip table of contents

Render Alma

Render komutu ile ışık hesaplamaları yapılarak modellenen tasarımlar görselleştirilir. Alınan render jpeg, bmp, tiff vb. uzantılı olarak kaydedilir.

Render Komutunun Yeri

Perspektif penceresinde farenin sağ tuşuna tıklayarak açılan menüden Render komutuna ulaşabilirsiniz.

Mimari Programda

Ribbon menü Görselleştirme sekmesi Render başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Statik Programda

Ribbon menü Araçlar sekmesi Oluştur başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Perspektif pencerede bakış açınızı ayarlayın.

  • Render ikonunu tıklayın.

  • Açılan Render Ayarları diyaloğunda ayarlarınızı yapın.

  • Render butonuna tıkladığınızda render işlemini başlatacaktır.

  • Render işlemi tamamlandığında kaydet butonuna tıklayarak alınan renderı .jpeg uzantılı olarak kaydedin.

İşlem adımı

Perspektif pencerede bakış açısının ayarlanması

Render ayarlarının yapılması

Render işleminin yapılması

Render işleminin tamamlanması

Alınan renderın .jpeg uzantılı olarak kaydedilmiş hali


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.