Skip to main content
Skip table of contents

Dikey Çalışma Düzlemi

Dikey çalışma düzlemleri, belirlenen hatta dik olarak istenilen sayıda oluşturulur. Ortografik (2 boyutlu) ya da perspektif izdüşüm seçeneklerinden biri seçilir.

  • Ribbon menüde Görüntü sekmesi Çalışma Düzlemi başlığından Dikey Çalışma Düzlemi ikonunu tıklayın.

  • Çalışma düzleminin yerini ve yönünü belirlemek için plan veya perspektif penceresinde ilk nokta veriniz. Referans çizgisi görünecek, farenizle beraber hareket edecektir.

  • Çalışma düzleminin yönünü belirlemek için plan penceresinde ikinci noktanızı verin.

  • Çalışma Düzlemi diyaloğu karşınıza gelecektir.

  • Özellikler kısmından düzlemin ismini değiştirebilirsiniz.

  • İzdüşüm cinsi kısmından da ortografik ya da perspektif seçeneklerinden uygun olanını tercih edebilirsiniz. İzdüşüm ortografik seçildiğinde verilen 2 noktaya dik düzlemde yapının görüntüsü elde edilecektir.

image-20240514-064825.png
  • Tamam butonuna bastığınızda dikey çalışma düzlemi oluşturulacaktır.

image-20240514-064649.png

Örnek ekran görüntüsünde, solda yapının plandaki görünümü bulunmaktadır. Sağda ise I aksı üzerinde verilen hatta dik alınan çalışma düzleminin ortografik izdüşümü görünmektedir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.