Skip to main content
Skip table of contents

Dikey Çalışma Düzlemi

Dikey çalışma düzlemleri, belirlenen hatta dik olarak istenilen sayıda oluşturulur. 2 boyutlu ya da perspektif izdüşüm seçeneklerinden biri seçilir.

  • Ribbon menüde Görüntü sekmesi Çalışma Düzlemi başlığından Dikey Çalışma Düzlemi ikonunu tıklayın.

  • Çalışma düzleminin yerini ve yönünü belirlemek için plan veya perspektif penceresinde ilk nokta veriniz. Referans çizgisi görünecek, farenizle beraber hareket edecektir.

  • Çalışma düzleminin yönünü belirlemek için plan penceresinde ikinci noktanızı verin.

  • Çalışma Düzlemi diyaloğu karşınıza gelecektir.

  • Özellikler kısmından düzlemin ismini değiştirebilirsiniz.

  • İzdüşüm cinsi kısmından da 2 boyutlu ya da perspektif seçeneklerinden uygun olanını tercih edebilirsiniz. İzdüşüm 2 boyut seçildiğinde verilen 2 noktaya dik düzlemde yapının görüntüsü elde edilecektir.

  • Tamam butonuna bastığınızda dikey çalışma düzlemi oluşturulacaktır.

Örnek ekran görüntüsünde, solda yapının plandaki görünümü bulunmaktadır. Sağda ise I aksı üzerinde verilen hatta dik alınan çalışma düzleminin 2 boyutlu izdüşümü görünmektedir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.