Düğüm noktası taşı komutuyla iki ve üç boyutlu objelerin düğüm noktaları, bulundukları noktadan farklı bir noktaya taşınır. Aynı anda birden fazla düğüm noktası taşınabilir. İki ya da daha fazla düğüm noktası üst üste çakıştırıldığında tek düğüm noktası halini alır. Bunun sonucu olarak bu düğüm noktalarına bağlı objeler de birbirlerine bağımlı hale gelirler. Düğüm noktası taşındığında buna bağlı objeler de taşınır, yer değiştirir ya da şekil değiştirirler.

Düğüm Noktası Taşı Komutunun Yeri

Düğüm noktası taşı komutuna ribbon menü Çizimler sekmesi Değiştir başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Ribbon menüde Düğüm Noktası Taşı ikonu tıklayın.

  • Taşınacak düğüm noktalarını seçin.

  • Taşınacak düğüm noktalarını seçtikten sonra farenin sağ tuşunu tıklayarak seçim adımını tamamlayın.

  • Bir düğüm noktasını ya da çizim alanında herhangi bir noktayı farenin sol tuşu ile tıklanarak referans noktası olarak belirleyin.

  • Fare hareket ettirdiğinizde seçilen düğüm noktaları hareket edecek, bu düğüm noktalarına bağlı objeler de yer ya da şekil değiştireceklerdir.

  • Düğüm noktalarını taşımak istediğiniz yere farenizi götürüp sol tuşuna tıkladığınızda düğüm noktası taşına işlemi tamamlanacaktır.

İşlem adımı

Taşınacak düğüm noktalarının seçilmesi


Referans noktasının verilmesi


Düğüm noktalarının istenilen yere taşınması


Düğüm noktası taşı sonrası