Skip to main content
Skip table of contents

Kolon - Kiriş Birleşim Bölgesi Kesiti

Kolon-Kiriş Birleşim Bölgesi Kesiti komutu ile projenin kolon-kiriş birleşim yatay kesiti oluşturulur.

Kolon - Kiriş Birleşim Bölgesi Kesiti Komutunun Yeri

Ribbon menü betonarme sekmesi Çizim oluştur başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Çizim/Kolon-Kiriş Birleşim Yatay kesit satırını tıklayın.

  • Çizim özellikleri diyaloğu açılacaktır.

  • Tamam butonunu tıklayın.

  • Çalışılan katın kolon-kiriş birleşimleri, açılım ayarlarında belirtilen ölçek ve pafta boyutuna göre, otomatik olarak dizayn edilecektir. Paftaya sığma durumuna göre, bir ve birden fazla açılım penceresi oluşturabilir. İlgili pencere, Pencere menüsü altında bulunan listeden seçilebilir.

  • Çizimlerde, tüm kolon-kiriş birleşimleri, blok olarak düzenlenmiştir. Obje parçala ile blokları alt bloklarına ayırabilirsiniz. Alt bloklarda yine obje parçala ile çizgi ve yazılara ayrılabilir.

Genel Ayarlar Sekmesi

image-20240524-051620.png

Özellikler - Renkler

Donatı çizgisi

Donatı çizgisinin rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Obje adı

Obje adının rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Obje gövdesi

Obje gövdesinin rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Özellikler - Yükseklikler

Yazı tipi

Yazıların yazı tipi seçilir.

Pafta Sekmesi

image-20240524-051633.png

Özellikler

Genişlik

Standart pafta boyutları da seçilebildiği gibi, herhangi bir pafta eni değeri de girilebilir.

Yükseklik

Standart pafta boyutları da seçilebildiği gibi, herhangi bir pafta boyu değeri de girilebilir.

Ölçek

Açılımlar hangi ölçekte çizilecekse o değer girilir.

Standart pafta boyutları

Standart pafta boyutları listelenir. Listeden pafta boyutu seçilebildiği gibi, genişlik ve yükseklik değeri girilerek de pafta boyutları belirlenebilir.

Dikey/Yatay kullanım

Paftanın yatay ya da dikey kullanılacağı belirlenir.

Paftaları tek pencerede oluştur

Seçenek işaretlenerek paftaların tek pencerede oluşması sağlanır.

Paftalar arası uzaklık

Yan yana oluşturulacak paftalar arasındaki mesafe girilir.

Sol marj

Pafta sınırının aks sınırından sol tarafa olan uzaklığı girilir.

Sağ marj

Pafta sınırının aks sınırından sağ  tarafa olan uzaklığı girilir.

Üst marj

Pafta sınırının aks sınırından üst tarafa olan uzaklığı girilir.

Alt marj

Pafta sınırının aks sınırından alt tarafa olan uzaklığı girilir.

Sınır çizgisi rengi

Çerçeve rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli yazıcılarda kullanılır.

Yazı rengi

Paftanın altına yazılan yazının rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli yazıcılarda kullanılır.

İleri Ayarlar Sekmesi

image-20240524-051714.png

Özellikler

Donatı poz numaralarını çiz

İşaretlenirse, çizimlerde donatıların poz numaraları gösterilir. İşaretlenmezse gösterilmez.

Donatı uzunluklarını yaz

İşaretlenirse, kalıp planında döşeme donatılarının her bir kıvrımın uzunluğu ile birlikte donatı toplam uzunluğu donatının üstüne yazılır. İşaretlenmezse, sadece donatının toplam uzunluğu donatı üzerine yazılır.

Blokları isme göre düzenle

Açılımlarda, objeler paftaya yerleştirme yapılırken eleman isimlerine göre yerleştirilmek isteniyorsa işaretlenir. işaretlenmezse, açılımlar paftanın en ekonomik kullanılması ilkesine göre yerleştirilir. İsim dikkate alınmaz. İsimler karışık olabilir. Obje isimleri; örneğin kirişten bahsediliyorsa, K101, K104 v.b. gibi isimleridir. Açılım ise, kiriş açılımı, temel açılımı, nervür açılımı v.b’dir.

Döşeme yüklerini göster

Seçenek işaretlendiğinde kat tavanı planındaki döşeme yükleri kalıp planında gösterilir.

Temel açılımında üst (düz) donatıyı kıvır

İşaretlenirse, temel açılımında düz donatı, sürekli olmayan mesnette kiriş içine kıvrılarak çizilir. İşaretlenmezse, düz donatı sürekli olmayan mesnette kıvrılmadan bırakılır.

Moment 0 noktasına göre oluştur

Kirişlerde, pilyelerin düşey hesap moment sıfır noktasına göre kırılarak çizilmesi isteniyorsa işaretlenir. İşaretli değilse, pilyelerin kırım yeri, mesnetten 30 cm veya kiriş yüksekliğinin yarısı kadardır.

Açılımlarda ankraj boyu L/4

İşaretlenirse, komşu açıklığın 1/4'ü  ve lb hesaplanır,  açılımlarda montaj ve pilyeler hangisi büyükse komşu açıklığa o kadar uzatılır. İşaretlenmezse sadece lb kadar uzatılır. (lb donatı kilitlenme boyu. Lb hesabı için TS500'e bakınız.)

Çizim optimizasyonunu çalıştır

İşaretlenirse ideCAD çizimlerdeki karışıkları gidermek için bazı yazıların yerlerini otomatik kaydırır.

Tüm katlar

Tüm katların çizimlerini tek seferde hazırlar.

Bloklar arası mesafe

Bloklar arası minimum yatay mesafe girilir. Blok, donatılarıyla, kesitleriyle ve ölçülendirmesiyle her bir açılımın kendisidir.

Satır arası yüksekliği

Bloklar arası minimum dikey mesafe girilir. Blok, donatılarıyla, kesitleriyle ve ölçülendirmesiyle her bir açılımın kendisidir.

Sıradaki bloklar arasındaki yükseklik farkı

Sıradaki(dikey doğrultuda) bulunan her bir bloğun maksimum yükseklik farkı girilir.  Yerleştirilecek bloğun yüksekliği ile daha önce yerleştirilmiş bloğun yüksekliği arasındaki fark, bu satıra yazılan değerden küçük ise yerleşim yapılır. Büyük ise yerleşim yapılmaz.  Bir sonraki sıraya bırakılır. Blok, donatılarıyla, kesitleriyle ve ölçülendirmesiyle her bir açılımın kendisidir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.