Skip to main content
Skip table of contents

Genel Çalışma Düzlemi

Genel çalışma düzlemleri, belirlenen hatta dik olarak istenilen sayıda oluşturulur. Çalışma düzleminin doğrultusu hatta göre belirlenir. Ortografik (2 boyutlu) ya da perspektif izdüşüm seçeneklerinden biri seçilir.

  • Ribbon menüde Görüntü sekmesi Çalışma Düzlemi başlığından3 Noktadan Çalışma Düzlemi ikonunu tıklayın.

  • Çalışma düzleminin yerini ve yönünü belirlemek için perspektif penceresinde ilk noktanızı verin. Referans çizgisi görünecek, farenizle beraber hareket edecektir.

  • Çalışma düzleminin yönünü belirlemek için perspektif penceresinde ikinci noktanızı verin.

  • Yönü belirttikten sonra düzlemi oluşturacak üçüncü noktayı düzlem doğrultusunu belirtmek için tıklayın.

  • Çalışma Düzlemi diyaloğu karşınıza gelecek.

  • Özellikler kısmından düzlemin ismini değiştirebilirsiniz.

  • İzdüşüm cinsi kısmından da ortografik ya da perspektif seçeneklerinden uygun olanını tercih edebilirsiniz.

image-20240514-065401.png
  • Tamam butonuna bastığınızda yatay çalışma düzlemi oluşturulacaktır.

Örnek ekran görüntüsünde, solda yapının tamamı perspektif olarak görünmektedir. Sağda ise eğimli çatıya dik alınan çalışma düzleminin ortografik izdüşümü görünmektedir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.