CSICOL (Export) komutu seçilen kolonları ve/ve perdeleri CSICOL programına aktarır. Aktarma işlemi için CSICOL programının bilgisayarda yüklü olması gerekir.

Export CSICOL Komutunun Yeri

Ribbon menüde ekranın sol üst köşesinde yer alan ideCAD logusu altındaki menüden ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

Seçilen kolonları ve/ve perdeleri CSICOL programına aktarmak için;

  • Plan penceresinde aktarmak istenilen kolonlar/paneller seçilir.

  • Sol üst köşedeki İdeCAD logosu tıklanır.

  • Açılan menüden Export/CSICOLsatırını tıklanır.

  • Bir klasör seçilir ve Tamam butonunu tıklanır.