Skip to main content
Skip table of contents

Yay Döşeme Kenarı Çizimi

Yay Döşeme Kenarı komutu ile yay formunda döşeme kenarı çizilir.

Yay Döşeme Kenarı Komutunun Yeri

Ribbon menüde Betonarme sekmesi Betonarme başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Yay döşeme kenarı komutuna tıklayın.

  • Merkez olarak belirlediğiniz noktayı farenin sol tuşu ile tıklayın.

  • Fareyi hareket ettirdiğinizde imlecin ucunda dairesel bir form belirecektir.

  • Yay döşeme kenarı saat akrebinin tersi yönünde oluşacaktır. Bu nedenle 1. nokta olarak vereceğiniz koordinat, yayın yönünü belirleyecektir. Örneğin yatay düzleme göre yay üste kalacaksa sağ taraftaki noktayı, altta kalacaksa sol taraftaki noktayı tıklayacaksınız.

  • Yay döşeme kenarının başlangıç noktasını farenin sol tuşunu tıklayarak oluşturun.

  • Tıklama işleminden sonra fareyi sürükleyin. Yay fare hareketine bağlı olarak değişecektir.

  • Döşeme kenarının biteceği ikinci noktanızı belirleyip farenin sol tuşuna tıklayın.

  • Yay döşeme kenarınız oluşacaktır.

  • Klavyeden esc tuşuna basarak komuttan çıkın. Artık döşeme tanımlayabilirsiniz.

İşlem adımı

Yay döşeme kenarı çizilecek alan

Yay döşeme kenarının merkezinin belirlenmesi

Dairesel form öngörüntüsünün oluşması

Yay döşeme kenarının başlangıç noktasının farenin sol tuşu tıklanarak oluşturulması

Farenin hareketine bağlı olarak yay döşeme kenarının değişmesi

Döşeme kenarının biteceği ikinci noktanın belirlenmesi

Yay döşeme kenarının oluşması


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.