Skip to main content
Skip table of contents

2B Mimari Proje Oku

2B Mimari Proje Oku komutuyla, dxf/dwg olarak kayıt edilmiş iki boyutlu çizimler ideCAD objelerine dönüştürülür. Aks, kolon, kiriş, duvar ve perde gibi çizimler kendi katmanlarında çizili olmalıdır. Seçilen katmanlarda yer alan çizimler, objelere dönüştürülür.

Dönüştürme işleminde kolon, perde gibi eleman çizimlerinin dış sınırları kapalı olmalıdır.

2B Mimari Proje Oku Komutunun Yeri

Ribbon menü Araçlar sekmesi Oluştur başlığından ulaşabilirsiniz.

2B Mimari Proje Oku Diyaloğu

Seçenekler

Çizimi verilen ölçekleme kriterine göre ölçekler.

Önce ölçeklenecek elemanlar seçilir. Sonra farenin sağ tuşuna basılır. Ölçeklemeye baz alınacak nokta seçilir. Sonraki aşamada "mevcut çizimden uzaklık değerini bildiğiniz iki nokta" seçilir. Bu noktalar göre yeni uzaklık değeri verilerek ölçekleme işlemi tamamlanır.

Okunan projedeki çizimleri aks objelerine dönüştürür.

Okunan projedeki çizimleri kolon objelerine dönüştürür.

Okunan projedeki çizimleri perde objelerine dönüştürür.

Okunan projedeki çizimleri duvar objelerine dönüştürür.

Okunan projedeki çizimleri kiriş objelerine dönüştürür.

Yapılan son işlemi geri alır.

Geri alınan son işlemi tekrar aktif hale getirir.

Katmanların listesini açar.

İşlem Adımları

  • 2B Mimari Proje Oku ikonunu tıklayın.

  • 2B Mimari Oku diyaloğu açılacaktır.

  • Hangi objeye dönüştüreceğinizi seçin. Örneğin kolon ikonuna tıklayın.

  • Açılan pencereden dönüştürmek istediğinin çizimlerin katmanını -kolon- katmanını seçin.

  • Tamam butonuna tıklayarak diyaloğu kapatın.

  • Seçtiğiniz katman dışında kalan çizimleriniz silikleşecektir.

  • Dönüştürmek istediğiniz çizimlerinizi seçin ve farenin sağ tuşuna tıklayın.

  • Kolonlarınız oluşacaktır.

İşlem adımı

 2B mimari proje okumadan önce


Hangi objeye dönüştürüleceğinin seçilmesi - kolon seçilmesi

Açılan pencereden dönüştürmek istenilen çizim katmanının -kolon- katmanının seçilmesi

Dönüştürmek istenilen çizimlerin seçilmesi

Kolonların oluşmasıİlgili Konular

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.