Skip to main content
Skip table of contents

Objeleri Tüm Katlarda Seç (Ctrl+B)

Obje ya da objeler (duvar, kolon, döşeme vs.) plan ya da perspektif görüntüde, tüm katlarda tek seferde Objeleri Tüm Katlarda Seç komutuyla ya da klavyeden Crtl + B tuşlarına basılarak seçilir.

Objeleri Tüm Katlarda Seç Komutunun Yeri

Ribbon menü Çizimler sekmesi Düzenle başlığından ulaşabilirsiniz.

Ayrıca klavyeden Ctrl+B tuşlarına basarak da ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Tüm katlarda seçmek istediğiniz objenin üzerine farenizi getirin ve seçin.

  • Objeleri Tüm Katlarda Seç komutuna tıklayın.

  • Seçtiğiniz obje tüm katlarda seçilecektir.

İşlem Adımları

Objenin seçilmesi

Seçilen objenin tüm katlarda seçilmesi


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.