Skip to main content
Skip table of contents

Mahya

Mahyalar çatı yüzeylerinin bir doğru boyunca kesiştiği ara kesittir. Birbirine paralel olmayan saçaklardan yükselen çatı yüzeylerinin kesişmesi ile mahyalar ortaya çıkar. Mahya komutuyla mahya çatı detayı oluşturulur. Mahyalar çatı kırım hatları üzerine tek tıklama ile oluşturulur.

Mahya Komutunun Yeri

Mimari Programda

Mahya komutuna ribbon menü Giriş sekmesi Çatı başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Statik Programda

Mahya komutuna ribbon menü Objeler sekmesi Çatı başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Mahya Ayarları Diyaloğu

Özellikler

Genişlik

Mahya kesitinin genişliği girilir.

Yükseklik

Mahya kesitinin yüksekliği girilir.

Kot

Mahyanın kotu program tarafından otomatik olarak bulunur ve mahya çatı yüzeylerinin kesiştiği hatlar üzerine yerleştirilir. Buradaki kot değeri sıfır olursa mahya çatı kaplamasının alt yüzüne teğet geçer. Pozitif kot girilirse mahya yukarı, negatif kot girilirse aşağı kayar.

Mertekleri kes

İşaretlendiğinde çakıştığı mertekleri keser.

İşlem Adımları

Mahya çizmek için:

  • Ribbon menüde Mahya ikonunu tıklayın.

  • Mahya oluşturmak istediğiniz çatı kırım hattı üzerine farenin sol tuşu ile tıklayın.

  • Mahya diyaloğu ekrana gelecektir. Burada gerekli ayarları yapın ve Tamam butonuna basın.

  • Mahya çizimi tamamlanacaktır.

  • Yukarıdaki işlem sırası ile diğer mahyaları da oluşturun.

İşlem adımı

Mahya komutundayken çatı yüzey kesişiminin seçilmesi

Mahya önizlemelerinin oluşması

Mahya ayarları diyaloğunda ayarların yapılması - mahya genişliğinin 15 girilmesi

Girilen değere göre önizlemenin değişmesi

Mahyanın oluşması

Mahyaların oluşması


Sonraki Konu

Dikme

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.