Skip to main content
Skip table of contents

Çelik Kiriş Tasarım

Çelik kiriş tasarım sonuçları ve çelik kirişlere ilişkin yetersizlik durumları Çelik Kirişler diyaloğunda gösterilir. Çelik Kirişler diyaloğunda PMM oranları, kombinasyonlar ve sehim sonuçları gösterilir. “Detaylar” sekmesinde, malzeme ve kesit özellikleri, iç kuvvet değerleri, eksenel basınç dayanımı, kuvvetli ve zayıf eksendeki eğilme momenti dayanımı, tasarım değişkenleri ve yanal tutululuk katsayıları (K katsayısı, L faktör vb.) ve PMM oranı gösterilir.

Çelik Kirişler Diyaloğunun Yeri

Analiz yapıldıktan sonra, ribbon menü Analiz ve Tasarım sekmesi Çelik Tasarım başlığı altından Kiriş komutuna tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Çelik Kirişler

Özellikler

Poz

Çelik kirişin plandaki adıdır.

Kesit

Çelik kirişte kullanılan kesittir.

Materyal

Çelik kirişte kullanılan materyaldir.

PMM Oranı

İhtiyacın kesit kapasitesine oranıdır (PMM Oranı = İhtiyaç/Kapasite).

Komb.

En olumsuz PMM oranını ortaya çıkaran yük kombinasyonudur.

Maj-Ksm-Oran

Kesitin majör yönündeki kesme kuvvetinin majör yöndeki kapasiteye oranıdır.

Komb.

Majör yöndeki en olumsuz gerilme oranını ortaya çıkaran yük kombinasyonudur.

Min-Ksm-Oran

Kesitin minör yönündeki kesme kuvvetinin minör yöndeki kapasiteye oranıdır.

Komb.

Minör yöndeki en olumsuz gerilme oranını ortaya çıkaran yük kombinasyonudur.

Dayanım Kontrolü

Kesitte olumsuzluk olması ve olmaması durumuna göre işareti değişen bilgi kutucuğudur.

Sehim

Çelik kirişin yaptığı sehim değeridir.

Üst Değer

Çelik kiriş ayarları dizayn sekmesinden belirlenen sınır değere göre hesaplanan elemanda izin verilen maksimum sehimin değeridir.

Sehim Kontrolü

Sehim sınırının aşılması ya da aşılmaması durumlarına göre işareti değişen bilgi kutucuğudur.

Detaylar

Tasarım detayları ayrıntılı olarak gösterilir.

Önceki

İmleç bir önceki satıra gider.

Sonraki

İmleç bir sonraki satıra gider.

Tamam

Yapılan değişiklikleri kayıt ederek diyaloğu kapatır.

İptal

Yapılan değişiklikleri kayıt etmeden diyaloğu kapatır.

Özet Bilgi

İmlecin bulunduğu satıra ilişkin özet bilgi Katı, Pozu formatında diyaloğun adı kısmında verilmektedir.

Örneğin ZEMİN KAT, PL001

Shift tuşu kullanımı

Bu sekmede Shift tuşu ile birden fazla satır seçebilir, değeri değiştirilmeye açık herhangi bir hücreye çift tıklayarak değer girebilir ve o değerin seçili tüm satırlar için uygulanmasını olmasını sağlayabilirsiniz.

Ctrl tuşu kullanımı

Ctrl tuşu ise arada kalan satırları tek tek seçer.

Tasarım Detayları

Özellikler

Şematik çizim

Kesit özellikleri

Kesitin isminin ve geometrik özelliklerinin yer aldığı kısımdır.
A: Kesit alanıdır.
J: Burulma atalet momentidir.
Iy: 2 eksenindeki kesit atalet momentidir.
Ix: 3 eksenindeki kesit atalet momentidir.
iy: 2 eksenindeki atalet yarıçapıdır.
ix: 3 eksenindeki atalet yarıçapıdır.
Wey: 2 eksenindeki kesit elastik mukavemet momentidir.
Wex: 3 eksenindeki kesit elastik mukavemet momentidir.
Wpy: 2 eksenindeki kesit plastik mukavemet momentidir.
Wpx: 3 eksenindeki kesit plastik mukavemet momentidir.

Malzeme özellikleri

Kesitte kullanılan çelik malzemesine ait özellikler listelenir.
Fy: Akma dayanımıdır.
E: Elastisite modülüdür.
G: Kayma modülüdür.
Fu: Kopma dayanımıdır.

Kuvvetler ve momentler

Elemanda oluşan, seçilen yük kombinasyonuna ait, iç kuvvetler bu kısımda gösterilir.
Pr: Eksenel yük değeridir.
Mrx: Elemanın 2 yönündeki eğilme momentidir.
Mry: Elemanın 3 yönündeki eğilme momentidir.
Vry: Elemanın 2 yönündeki kesme kuvvetleridir.
Vrx: Elemanın 3 yönündeki kesme kuvvetleridir.
Tr: Elemanın burulma momentidir.

Kombinasyon

Yük kombinasyonu seçilir.

İhtiyaç/kapasite oranı

Seçilen yük kombinasyonuna ait kesitteki ihtiyaç/kapasite oranı gösterilir.
Oran: Yüzdesel olarak oran değeridir.
Etkileşim denklemi: Oran hesabında kullanılan etkileşim denklemidir.

Kayma kontrolü

Çelik kirişin kesme kapasitesi oranı gösterilir.
Vr: Seçilen yük kombinasyonuna göre hesaplanan majör ve minör yöndeki kiriş kesme kuvvetidir.
Vr/Omega *Vc: Çelik kirişe ait majör ve minör yöndeki kesme kapasitesidir.
Oran: Etkiden ve kapasiteden yola çıkılarak hesaplanan oran değeridir.

Eksenel kuvvet ve iki eksenli eğilme kontrolü

Çelik kirişin eksenel kapasite ve moment kapasitesi oranları gösterilir.
Pr: Seçilen yük kombinasyonuna göre hesaplanan kolon eksenel yüküdür.
Pc/Omega Kapasite: Çelik kirişin eksenel basınç yük kapasitesidir.
Pt/Omega Kapasite: Çelik kirişin eksenel çekme yük kapasitesidir.
Mr: Seçilen yük kombinasyonuna göre hesaplanan majör ve minör yöndeki moment değeridir.
Mc/Omega Kapasite: Çelik kirişin moment taşıma kapasitesidir.
Tr: Seçilen yük kombinasyonuna göre hesaplanan kiriş burulma momenti değeridir.
Tc: Çelik kirişin burulma momenti taşıma kapasitesidir.

Tasarım değişkenleri

K Faktör: Hesaplarda kullanılan etkili uzunluk katsayısıdır.
L Faktör: Hesaplarda kullanılan mesnetlenmiş uzunluk oranıdır.
LTB - L Faktör: Hesaplarda yanal burulmalı burkulma için kullanılan değerdir.
Cb Faktör: Hesaplarda kullanılan eğilme katsayısıdır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.