Skip to main content
Skip table of contents

Yeni Pafta Oluştur

Yeni Pafta Oluştur komutu ile pafta tasarımı için, boş yeni bir pafta oluşturulur. Pafta oluşturulurken pafta boyutları, kenar çizgileri, kenar boşlukları vs. pafta ile ilgili ayarlar yapılır.

Yeni Pafta Oluştur Komutunun Yeri

Mimar Programda

Ribbon menü çizimler sekmesi Pafta Dizaynı başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Statik Programda

Ribbon menü çizimler sekmesi Pafta Dizaynı başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Yeni Pafta Oluştur ikonunu tıklayın.

  • Pafta Ayarları diyaloğu açılacaktır.

  • Bu diyalogda gerekli ayarları yapın.

  • Tamam butonunu tıklayın.

  • Yeni bir pafta oluşacaktır.

Yeni pafta


Sonraki Konu

Pafta Ayarları

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.