Skip to main content
Skip table of contents

İstinat Duvarı Çizimi

İstinat Duvarı Açılımları komutu ile istinat duvar çizimleri hazırlanır.

İstinat Duvarı Açılımları Komutunun Yeri

Ribbon menü betonarme sekmesi Çizim oluştur başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • İstinat Duvarı Açılımları ikonunu tıklayın.

  • Çizim özelikleri diyaloğu açılacaktır. Bu diyalogda farklı bir durum varsa çizimle ilgili ilgili parametreleri değiştirin.

  • Tamam butonunu tıkladığınızda istinat duvarı çizimi oluşturulacaktır.

Genel Ayarlar Sekmesi

image-20240524-051818.png

Özellikler - Renkler

Donatı yazısı

Donatı yazısının rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Donatı çizgisi

Donatı çizgisinin rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Donatı poz yazısı

Donatı poz yazısının rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Donatı poz dairesi

Donatı poz dairesinin rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Toplam donatı uzunluğu

Toplam donatı uzunluğunun rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Ölçü yazısı

Ölçü yazısının rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Ölçü çizgisi

Ölçü çizgisinin rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Obje adı

Obje adının rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Obje gövdesi

Obje gövdesinin rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Özellikler - Yükseklikler

Donatı yazısı

Donatı yazısının yüksekliği girilir.

Donatı poz

Donatı poz yazısının yüksekliği girilir.

Toplam donatı uzunluğu

Toplam donatı uzunluğu yazısının yüksekliği girilir.

Donatı - yazı uzaklığı

Donatı ile yazı arasındaki mesafe girilir.

Boyut yazısı

Boyut yazısının yüksekliği girilir.

Ölçü çizgisi - yazı uzaklığı

Ölçü çizgisi ile yazı arasındaki mesafe girilir.

Obje adı

Obje adının yüksekliği girilir.

Yazı tipi

Yazıların yazı tipi seçilir.

Kalıp Planı Sekmesi

image-20240524-051843.png

Özellikler

Betonarme tarama

Betonarme için geçerli olan tarama tipidir. Tarama üzerine tıklandığında Tarama Ayarları diyalogu açılır. Bu diyalogdaki tarama tablosundan tarama tipi seçilir.

Toprak taraması

Toprak için geçerli olan tarama tipidir. Tarama üzerine tıklandığında Tarama Ayarları diyalogu açılır. Bu diyalogdaki tarama tablosundan tarama tipi seçilir.

Zemin taraması

Zemin için geçerli olan tarama tipidir. Tarama üzerine tıklandığında Tarama Ayarları diyalogu açılır. Bu diyalogdaki tarama tablosundan tarama tipi seçilir.

Pafta Sekmesi

image-20240524-051859.png

Özellikler

Genişlik

Standart pafta boyutları da seçilebildiği gibi, herhangi bir pafta eni değeri de girilebilir.

Yükseklik

Standart pafta boyutları da seçilebildiği gibi, herhangi bir pafta boyu değeri de girilebilir.

Ölçek

Açılımlar hangi ölçekte çizilecekse o değer girilir.

Standart pafta boyutları

Standart pafta boyutları listelenir. Listeden pafta boyutu seçilebildiği gibi, genişlik ve yükseklik değeri girilerek de pafta boyutları belirlenebilir.

Dikey/Yatay kullanım

Paftanın yatay ya da dikey kullanılacağı belirlenir.

Paftaları tek pencerede oluştur

Seçenek işaretlenerek paftaların tek pencerede oluşması sağlanır.

Paftalar arası uzaklık

Yan yana oluşturulacak paftalar arasındaki mesafe girilir.

Sol marj

Pafta sınırının aks sınırından sol tarafa olan uzaklığı girilir.

Sağ marj

Pafta sınırının aks sınırından sağ  tarafa olan uzaklığı girilir.

Üst marj

Pafta sınırının aks sınırından üst tarafa olan uzaklığı girilir.

Alt marj

Pafta sınırının aks sınırından alt tarafa olan uzaklığı girilir.

Sınır çizgisi rengi

Çerçeve rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli yazıcılarda kullanılır.

Yazı rengi

Paftanın altına yazılan yazının rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli yazıcılarda kullanılır.

İleri Ayarlar Sekmesi

image-20240524-051932.png

Özellikler

Donatı poz numaralarını çiz

İşaretlenirse, çizimlerde donatıların poz numaraları gösterilir. İşaretlenmezse gösterilmez.

Donatı uzunluklarını yaz

İşaretlenirse, kalıp planında döşeme donatılarının her bir kıvrımın uzunluğu ile birlikte donatı toplam uzunluğu donatının üstüne yazılır. İşaretlenmezse, sadece donatının toplam uzunluğu donatı üzerine yazılır.

Blokları isme göre düzenle

Açılımlarda, objeler paftaya yerleştirme yapılırken eleman isimlerine göre yerleştirilmek isteniyorsa işaretlenir. işaretlenmezse, açılımlar paftanın en ekonomik kullanılması ilkesine göre yerleştirilir. İsim dikkate alınmaz. İsimler karışık olabilir. Obje isimleri; örneğin kirişten bahsediliyorsa, K101, K104 v.b. gibi isimleridir. Açılım ise, kiriş açılımı, temel açılımı, nervür açılımı v.b’dir.

Döşeme yüklerini göster

Seçenek işaretlendiğinde kat tavanı planındaki döşeme yükleri kalıp planında gösterilir.

Temel açılımında üst (düz) donatıyı kıvır

İşaretlenirse, temel açılımında düz donatı, sürekli olmayan mesnette kiriş içine kıvrılarak çizilir. İşaretlenmezse, düz donatı sürekli olmayan mesnette kıvrılmadan bırakılır.

Moment 0 noktasına göre oluştur

Kirişlerde, pilyelerin düşey hesap moment sıfır noktasına göre kırılarak çizilmesi isteniyorsa işaretlenir. İşaretli değilse, pilyelerin kırım yeri, mesnetten 30 cm veya kiriş yüksekliğinin yarısı kadardır.

Açılımlarda ankraj boyu L/4

İşaretlenirse, komşu açıklığın 1/4'ü  ve lb hesaplanır,  açılımlarda montaj ve pilyeler hangisi büyükse komşu açıklığa o kadar uzatılır. İşaretlenmezse sadece lb kadar uzatılır. (lb donatı kilitlenme boyu. Lb hesabı için TS500'e bakınız.)

Çizim optimizasyonunu çalıştır

İşaretlenirse ideCAD çizimlerdeki karışıkları gidermek için bazı yazıların yerlerini otomatik kaydırır.

Tüm katlar

Tüm katların çizimlerini tek seferde hazırlar.

Bloklar arası mesafe

Bloklar arası minimum yatay mesafe girilir. Blok, donatılarıyla, kesitleriyle ve ölçülendirmesiyle her bir açılımın kendisidir.

Satır arası yüksekliği

Bloklar arası minimum dikey mesafe girilir. Blok, donatılarıyla, kesitleriyle ve ölçülendirmesiyle her bir açılımın kendisidir.

Sıradaki bloklar arasındaki yükseklik farkı

Sıradaki(dikey doğrultuda) bulunan her bir bloğun maksimum yükseklik farkı girilir.  Yerleştirilecek bloğun yüksekliği ile daha önce yerleştirilmiş bloğun yüksekliği arasındaki fark, bu satıra yazılan değerden küçük ise yerleşim yapılır. Büyük ise yerleşim yapılmaz.  Bir sonraki sıraya bırakılır. Blok, donatılarıyla, kesitleriyle ve ölçülendirmesiyle her bir açılımın kendisidir.

Tablo Ayarları Sekmesi

image-20240524-051949.png

Özellikler

Tablo

Tablonun rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Tablo başlıkları

Tablo başlıklarının rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Yazı

Tablo yazılarının rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Donatı çizimi

Donatı çizimi rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Donatı tablosu oluştur

İşaretlenirse, donatılar tiplere ayrılır ve adedi, çapı, boyu, tipi ve ağırlıklarını belirten bir tablo oluşturularak donatı metrajı çizimde gösterilir.

Döşemeler için donatı uzunlukları tablosu oluştur

İşaretlenirse kalıp ve temel aplikasyonlarda plak donatılarının her bir kıvrımına ait parçasının uzunluklarını tiplere ayırarak gösteren tabloyu çizimin kenarında oluşturur.

Diğer objeler için donatı tablosu uzunlukları oluştur

İşaretlenirse her bir kıvrımına ait parçasının uzunluklarını tiplere ayırarak gösteren tabloyu çizimin kenarında oluşturur.

Pafta bazında donatı tablosu oluştur

İşaretlenirse çizimlerde birden fazla paftalarda, metraj her bir paftadaki çizim için ayrı ayrı hazırlanıp, son paftada toplamı verilir. İşaretlenmezse,  toplam metraj her bir paftada gösterilir. Örneğin 3 paftalık bir kiriş açılımı olsun. Seçenek işaretli ise, 1. paftada sadece o paftadaki kirişlerin metrajı, 2. paftada sadece 2.paftada bulunan kirişlerin metrajı, 3. paftada ise, 1. , 2. ve 3. paftadaki bulunan tüm kirişlerin toplamı metraj olarak verilir. Seçenek işaretli değilse, 1., 2. ve 3. paftalarda 1. ,2. ,3. paftadaki tüm kirişler gösterilir.


Sonraki Konu

Kuyu Temel Çizimi

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.