Skip to main content
Skip table of contents

Tarama Boşluğu Bul

Tarama Boşluğu Bul komutu, iç içe kapalı iki alandan dıştaki alana tarama oluşturur, içteki alanı boşluk olarak bırakır. Otomatik tarama özelliği aktif olmalıdır.

Tarama Boşluğu Bul Komutunun Yeri

Parametrik/Tanımlı/Bitmap Tarama komutuna tıklandığında açılan Tarama toolbarından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Parametrik/Tanımlı/Bitmap Tarama komutuna tıklayın.

  • Tarama toolbarından Tarama Boşluğu Bul ikonunu tıklayın.

  • Taramak istediğiniz alanı tıklayın.

  • Dıştaki alana tarama oluştururken, içteki alanı boşluk olacak şekilde tarama oluşturulacaktır.

İşlem adımı

Tarama oluşturulacak alan

Tarama boşluğu bulun aktif hale getirilmesi

Taranacak alan üzerine farenin götürülmesi

Farenin sol tuşuna tıklanarak taramanın oluşması


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.