Eğimli objeler komutuyla objeye eğim yönü verilerek eğik sistem tanımlanır. Kirişlerin ve kolonların kotu otomatik değişir. Tanımlanan sistem 3 boyutlu görüntüden takip edilir.

Eğimli Objeler Komutunun Yeri

Ribbon menü Değiştir sekmesi Obje Edit başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Ayrıca döşeme toolbarından da ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

Kotları tanımlanmamış tabanlı yatay pozisyonda bir döşemeyi eğik döşeme haline getirmek için Eğimli Objeler komutu kullanılabilir.

  • Döşeme oluşturun.

  • Eğimli Objeler ikonunu tıklayın.

  • Eğik döşeme olarak tanımlayacağınız döşemeyi seçin.

  • Farenin sağ  tuşuna tekrar basın. Program "Döşeme bağlı objeleri de seçmek ister misiniz?" sorusunu soracaktır.

  • Evet butonunu tıklayın.

  • Eğim vermek isteğiniz yönü belirtmek üzere sırasıyla iki nokta tıklayın. Seçtiğiniz ilk nokta eğim düzleminin başlangıcını belirleyecektir.

  • İşlemden sonra Eğim Seçenekleri diyaloğu açılacaktır. Diyalogda eğimle ilgili parametreleri girin.

  • Tamam butonunu tıkladığınızda eğim oluşacaktır.

İşlem adımı

Eğim verilmeden önce döşeme

Eğim verilecek döşemenin seçilmesi

Uyarı diyaloğunda seçimin yapılması

Eğim yönünün iki nokta tıklanarak oluşturulması

Eğim seçenekleri diyaloğunda ayarların yapılması

Eğim verildikten sonra döşeme

Eğim Seçenekleri Diyaloğu

Eğim seçenekleri diyaloğunda bulunan parametreler şunlardır :

Özellikler ve Açıklamaları

Başlangıç noktası

Eğimin başlayacağı konumu işaret eder. Başlangıç noktası bölümünde verilen değerler, eğimin başlangıcının hangi kottan başlayacağını gösterir.

Başlangıç kotu

Seçilen seviyeye göre başlangıç kotunu verin.

Kat tavanına göre

Verilen kot değeri, çalışılan katın tabanından alınır.

Kat tabanına göre

Verilen kot değeri, çalışılan katın tabanından alınır.

Global

Verilen kot değeri, çalışılan katlardan bağımsız olarak kat genelde tanımlanan sıfır kotundan alınır.

Bitiş kotu = başlangıç kotu +

Verilen eğim yönü doğrultusunda bitiş kotu kutucuğa girilen değer ile başlangıç kotu toplanarak bulunur. Eğim yönünü değiştirmek için negatif değer de girilebilir.

Açı

Verilen açı değerine göre seçilen objeler eğimli olarak düzenlenir.

Oran

Verilen oran değerine göre seçilen objeler eğimli olarak düzenlenir.


Sonraki Konu

Obje Yönü Belirleme