Skip to main content
Skip table of contents

Bağ Kirişi Betonarme Tasarımı

Bağ kirişi (Tekil ve Sürekli Temeller ile birlikte modellenen bağ kirişleri) betonarme tasarım sonuçları bağ kirişlerine ilişki yetersizlik Bağ Kirişi Betonarme diyaloğunda gösterilir.

Bağ Kirişi Betonarme Diyaloğunun Yeri

Analizden sonra, ribbon menü Analiz ve Tasarım sekmesi Betonarme Tasarım başlığı altından Bağ Kirişi Donatıları komutuna tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bağ Kirişi Betonarme

Özellikler

Poz

Bağ kirişinin plandaki adıdır.

B, H

Bağ kirişin sırasıyla genişliği ve yüksekliğidir.

Montaj

Montaj donatı adedi ve çapıdır.

Düz

Düz donatı adedi ve çapıdır.

Etriye

Etriyesinin çapı, orta bölge ve sıklaştırma bölgesi aralığıdır.

Gövde

Gövde donatısı adedi ve çapıdır.

Nd

Bağ kirişin eksenel kuvvetidir.

AsMev

Kesitte bulunan toplam donatı miktarıdır.

AsGer

Hesap sonucunda kesite konulması gereken donatı miktarıdır.

AsFaz

Kesitte bulunan fazla donatı miktarıdır.

Önceki

İmleç bir önceki satıra gider.

Sonraki

İmleç bir sonraki satıra gider.

Betonarme

Eleman betonarmesini tekrar yapar. Betonarme ile donatıya bağlı yönetmelik hesapları da tekrar yapılır. Önemli değişikliklerde betonarme yerine yapı analizini tekrarlamanız daha uygun olabilir.

Tamam

Yapılan değişiklikleri kayıt ederek diyaloğu kapatır.

İptal

Yapılan değişiklikleri kayıt etmeden diyaloğu kapatır.

Shift tuşu kullanımı

Bu sekmede Shift tuşu ile birden fazla satır seçebilir, değeri değiştirilmeye açık herhangi bir hücreye çift tıklayarak değer girebilir ve o değerin seçili tüm satırlar için uygulanmasını olmasını sağlayabilirsiniz.

Ctrl tuşu kullanımı

Ctrl tuşu ise arada kalan satırları tek tek seçer.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.