Skip to main content
Skip table of contents

Yeni Pafta Bloğu-Dörtgen

Yeni Pafta Bloğu-Dörtgen komutu ile çalışılan çizim penceresinde, çizilen bir dörtgen çerçevenin içinde kalan objeler kesilerek hafızaya ya da arşive kaydedilir.

Yeni Pafta Bloğu - Dörtgen Komutunun Yeri

Ribbon menü çizimler sekmesi Pafta Dizaynı başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Yeni Pafta Bloğu-Dörtgen ikonunu tıklayın.

  • Çizim alanında bloklamak istediğiniz alanı dikdörtgen içine alın.

  • Çizim alanında herhangi bir noktayı tıklayın. Tıkladığınız nokta bloğun yerleştirme noktası olacaktır.

  • Pafta Blok Ayarları diyaloğu açılacaktır. Bu diyalogda, bir blok adı verin ve ölçek belirleyin.

  • Bloğun çevresini bir çizgi ile belirtmek istiyorsanız, Kontur çiz satırını işaretleyin.

  • Arşive kaydet satırını işaretli bırakırsanız, blok arşive kaydedilecektir.

  • Tamam butonunu tıklayın.

İşlem adımı

Blok sınırı için aksları içine alacak şekilde sol üst köşeye tıklanması

Blok sınırı için aksları içine alacak şekilde sağ alt köşeye tıklanması

Yerleştirme noktasının belirlenmesi

Pafta bloğunun oluşması


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.