Skip to main content
Skip table of contents

Zum İşlemi

Plan ve 2 boyutlu çizimlere yakınlaşmak ve uzaklaşmak için fare tekerleği ve klavyeden +/- tuşları kullanılır. 3 boyutlu modelde ise fare tekerleği kullanılır.

Fare orta tuşu ile zum

Herhangi bir noktada farenin tekerleği ileri yönde döndürülerek fare imlecinin olduğu noktaya yakınlaşılır, geri yönde döndürülerek imlecin olduğu noktadan uzaklaşılır.

+ ile Yakınlaşma, - ile Uzaklaşma

Zoom işlemlerini klavyenin nümerik kısmındaki (+) ve (-) tuşları ile dinamik olarak yapılabilir.

(+) tuşu çizime yaklaştırır, (-) tuşu ise uzaklaştırır. Bunun yanında klasik menüde Zoom Yaklaş ve Zoom Uzaklaş komutları da aynı işlevi görür.


Sonraki Konu

Zoom Komutu

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.