Skip to main content
Skip table of contents

Duvar Ayarları

Duvar Ayarları diyaloğu “Genel Ayarlar” ve “İleri Ayarlar” ve “Yapı Bileşenleri” olmak üzere üç sekmeden oluşur. Bu sekmelerin her birinde duvarlarla ilgili, kullanıcı tarafından değiştirilebilir parametreler mevcuttur.

Duvar Ayarları Diyaloğunun Yeri

Duvar komutunu çalıştırdıktan sonra ekrana gelen Duvar yardımcı toolbarında bulunmaktadır.

Mimari Programda

Ribbon menü Giriş sekmesi Duvar başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Statik Programda

Ribbon menü Betonarme sekmesi Duvar başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Genel Ayarlar Sekmesi

image-20240521-095549.png

Özellikler

Duvar adı

Duvarın yapı bileşenleri metrajında görünecek adıdır.

Genişlik

Duvarın genişliği girilir.

Yükseklik ve kot

Duvar yüksekliği girilir. Duvar yüksekliği kat tabanından başlayarak duvarın yüksekliğini belirler. Duvarlarda bulunan otomatik özelliği aktif hale getirilerek, duvar kot ve yükseklikleri girilen kiriş ve döşemeler dikkate alınarak otomatik hesaplanır.

Duvar alt yüzünün (duvar tabanı) kat tabanından ölçülen düşey mesafesi (kotu) girilir.

Aktif tarama

Duvar için geçerli olan tarama tipidir. Tarama kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun tarama tipi seçilir.

Renk

Duvar kenar çizgilerinin rengidir. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Çizgi tipi

Duvarların planda gösterilirken kullanılacak çizgi tipidir. Farenin sol tuşu ile tıklanarak açılan listeden istenen çizgi tipi seçilir.

Sıva

Sıva seçeneği işaretlendiğinde belirlenen kalınlıkta sıva duvar çevresinde oluşacaktır. Planda çizilecek sıva kalınlığı girilir. Duvarların plandaki sıva rengi seçilir. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Bileşik materyal

Bileşik materyal ile duvarın farklı malzeme görünümünde çizilmesine olanak tanır. İşaretleyerek “Bileşik Materyal” editöründe tanımlanmış materyallerden birini aşağıdaki listeden seçebilirsiniz. Seçilen bileşik materyal duvarın plandaki görünümünü değiştirir.

Bütün materyalleri ters çeviri işaretleyerek duvarda kullanılan materyaller ters çevirebilirsiniz.

Kaçıklık

Duvarın tanımlanacağı referans noktasını belirleyen seçenektir. Duvarın alt, orta ya da üst noktası referans olarak kullanılabileceği gibi tanımlı seçeneği ile duvar üst kenarına göre girilen mesafe de kullanılabilir. Girilen mesafe duvar kalınlığından fazla olamaz.

Materyal görünüşü

Duvarın ön, arka ve diğer yüzeylerinde kullanılacak materyal listeden seçilir. Yüzeyler seçilen materyal ile kaplanır ve renderlarda bu şekilde görüntülenir.

Gerçek doku uzunluğuna doku uzunluğu girilir. Örneğin; 1 girilirse seçilen materyal dokusu genişliği 1 metre olarak alınır ve ilgili duvarlar üzerine kaplanır.

Açııya, dokunun açısı girilir.

U ve V ötelemeye dokunun x ve y düzlemindeki hareket değeri girilir.

U ve V aynalama ile dokunun y ve x düzlemine göre simetrisi alınır.

Tek materyal seçeneği işaretlenerek, duvarın tüm yüzeylerinde, “Ön materyal” ‘de seçilen materyal kullanılır.

Duvar yükü

image-20240521-095455.png

Listeden uygun duvar yükü seçilir. Listedeki duvar yükleri, yük kitaplığında tanımlananlardır. Duvar yükü olarak bu değerlerin dışında bir değer belirtmek istenirse listeden kullanıcı tanımlı satırı seçilip açılan diyalogdan uygun değer girilir.

Eleman tipi

image-20240521-095655.png

Yapısal olmayan elemanların deprem etkilerinin ve büyütme katsayılarının belirlenmesi için seçilir.

İleri Ayarlar Sekmesi

Özellikler

Ekstra kot ve yükseklikler

Duvar şeklinin dört köşesinde bulunan kutucuklara değerler girilerek duvar uçları yükseltilip alçaltılabilir.

Yazı

Duvar adı yazısının yüksekliği girilir.

Duvar adı yazısının rengi ayarlanır. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir. Bu parametrenin hemen altındaki buton tıklandığında “Yazı Tipi Ayarları” diyaloğu ekrana gelir. Buradan bilgi yazısının yazı tipi ayarlanabilir.

Yazı yerleşimi

İsim yerleşim X ve isim yerleşim Y bölümüne duvar adı yazısının, duvar sol noktasına (isim duvar üstünde ise duvar üstü sol noktasına) göre X ve Y koordinatları girilir.

Yazı yerleşim noktaları işaretlenerek duvar isim yazısının duvarın neresinde gösterileceği belirlenir.

Eğri duvar

Eğrisel ve dairesel duvar çizilirken kullanılan bir parametredir. Bu sayı büyüdükçe eğrisel ve dairesel duvarlar daha hassas (daha eğrisel) çizilirler.  Maksimum 15 girilebilir.

Yapı Bileşeni Sekmesi

Yapı bileşenleri ekle: Detaylı yapı bileşenleri metrajı için tanımlanan yapı malzemelerini duvar objesine atar.

  • Yapı Bileşeni Ekle butonunu tıklayın.

  • Bileşen Seçimi diyalogu açılacaktır.

  • Bu diyalogda sol tarafta bulunan listeden malzeme ile ilgili klasörü tıklayın. Kullanmak istediğiniz malzemeyi seçin.

  • Sağ tarafta bulunan parametreleri ayarlayın.

  • Tamam butonu tıklayın. “Bileşen Seçimi” diyaloğu kapanacaktır. Yapı Bileşenleri sekmesinde malzemeye ait özet bir satır görünecektir. Bir objeye birden fazla malzeme ataması yapılabilir.

Bileşen seçimi diyaloğu kullanım bölümünde bulunan parametreler şunlardır:

Değişiklik yok: Söz konusu obje için atanacak malzemenin miktarı, daha önce malzeme tanımında belirlendiği büyüklükte kullanılması istendiği zaman işaretlenir.

Yüzde oranı: Bu satır, daha önce malzeme tanımında belirlenen miktarın, aynı diyalogda bulunan “Değer 1” satırında girilen değer kadar yüzdesi ile kullanılmak istendiği zaman işaretlenir. Örneğin, malzeme miktarı 70 ise, “Değer 1” satırında 40 yazıyorsa, malzeme miktarı %40’ı kadar kullanılacak demektir.

Yeni tanımlı: Bu satır, daha önce malzeme tanımında belirlenen miktarın yerine aynı diyalogda bulunan “Değer 1” satırında girilen miktarın kullanılması için işaretlenir.

Çarpan: Bu satır, daha önce malzeme tanımında belirlenen miktar ile aynı diyalogda bulunan “Değer 1” satırında girilen değerin çarpımın sonucunda bulunan değerin miktar olarak kullanılması için işaretlenir.

Kesirli: Bu satır, daha önce malzeme tanımında belirlenen miktarın aynı diyalogda bulunan “Değer 1” ve “Değer 2” satırlarında girilen değerlerin oluşturduğu kesir değeri kadar kullanılması için işaretlenir. “Değer 1” pay “Değer 2” paydadır.

Oranla: Malzemenin hangi ölçeğe -alana, çevreye, uzunluğa vs.-, bölgeye -yan alan, üst, kenar vs.- oranlanacağı belirlenir. Oranla liste kutusunun içeriği işlem yapılan objeye ve malzemenin ölçüsüne göre otomatik belirlenir. Örneğin kolon için işlem yapılıyorsa farklı bir liste, kütüphane için işlem yapılıyorsa farklı bir liste, hacim ise farklı bir liste, alan ise farklı bir liste oluşacaktır.

Oranla listesinde duvar objesi ve malzeme ölçüsüne göre beliren satırlar şunlardır.

Duvar

Ölçü

Listede çıkan

Açıklama

Sabit

Bağımsız

Kullanılan sabit ölçü, miktar olarak aynen kullanılacak demektir.

Uzunluk

Bağımsız

Malzeme tanımlanırken bulunan uzunluk ölçüsü, uzunluk değeri olarak aynen kullanılacak demektir.

Ön uzunluk

Malzeme tanımlanırken bulunan uzunluk ölçüsü ile duvar bakış yönüne göre ön tarafının uzunluğu çarpılarak, malzemenin uzunluğu bulunacak demektir.

Arka uzunluk

Malzeme tanımlanırken bulunan uzunluk ölçüsü ile duvar bakış yönüne göre arka tarafının uzunluğu çarpılarak, malzemenin uzunluğu bulunacak demektir.

Ortalama uzunluk

Malzeme tanımlanırken bulunan uzunluk ölçüsü ile duvarın ön ve arka yüzlerin uzunluğundan bulunan ortalama uzunluk değeri çarpılarak, malzemenin uzunluğu bulunacak demektir.

Ortalama yükseklik

Malzeme tanımlanırken bulunan uzunluk ölçüsü ile duvarın sol ve sağ uçlarının yüksekliğinin ortalaması alınarak bulunan uzunluk değeri çarpılarak, malzemenin uzunluğu bulunacak demektir.

Kalınlık

Malzeme tanımlanırken bulunan uzunluk ölçüsü ile duvar kalınlığı çarpılarak, malzemenin uzunluğu bulunacak demektir.

Alan

Bağımsız

Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü miktar olarak aynen kullanılacak demektir.

Ön alan

Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü ile, duvarın bakış yönüne göre ön tarafta kalan yüzeyin alanı çarpılarak bulunacak değer, malzeme alanı olarak kullanılacak demektir.

Arka alan

Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü ile, duvarın bakış yönüne göre arka tarafta kalan yüzeyin alanı ile çarpılarak bulunacak değer, malzeme alanı olarak kullanılacak demektir.

Ön ve arka alan

Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü ile duvarın ön ve arka alanlarının toplamı çarpılarak bulunan değer, malzeme alanı olarak kullanılacak demektir.

Başlangıç alanı

Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü ile duvarın bakış yönüne göre sol tarafta kalan yüzeyin alanı çarpılarak bulunacak değer, malzeme alanı olarak kullanılacak demektir.

Bitiş alanı

Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü ile duvarın bakış yönüne göre sağ tarafta kalan yüzeyin alanı çarpılarak bulunacak değer, malzeme alanı olarak kullanılacak demektir.

Başlangıç ve bitiş alanı

Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü ile duvarın sol ve sağ tarafında kalan yüzey alanlarının toplamı çarpılarak bulunan değer, malzeme alanı olarak kullanılacak demektir.

Üst alan

Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü ile, duvarın üstünde kalan yüzeyin alanı çarpılarak bulunacak değer, malzeme alanı olarak kullanılacak demektir.

Alt alan

Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü ile, duvarın altında kalan yüzeyin alanı çarpılarak bulunacak değer, malzeme alanı olarak kullanılacak demektir.

Üst ve alt alan

Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü ile duvarın üst ve alt tarafında kalan yüzey alanlarının toplamı çarpılarak bulunan değer, malzeme alanı olarak kullanılacak demektir.

Yan alan

Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü ile, duvarın yanlarında kalan yüzeylerin her biri çarpılarak bulunan toplam değer, malzeme alanı olarak kullanılacak demektir.

Hacim

Bağımsız

Malzeme tanımlanırken bulunan hacim ölçüsü, hacim değeri olarak aynen kullanılacak demektir.

Hacim

Malzeme tanımlanırken bulunan hacim ölçüsü ile duvar hacmi çarpılarak kullanılacak demektir.

Sayı

Bağımsız

Malzeme tanımlanırken bulunan sayı ölçüsü, malzeme sayısı olarak aynen kullanılacak demektir.

Sayı

Malzeme tanımlanırken bulunan sayı ölçüsü, malzeme sayısı olarak aynen kullanılacak demektir.


Sonraki Konu

Duvar Oluşturma

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.