Skip to main content
Skip table of contents

Lokal Nokta Tanımla

Koordinat kutusunda yazılan koordinat değerleri aksi belirtilmedikçe global orijin noktasına göredir.

Lokal nokta tanımlama ile orijin noktası, çizim alanında farklı bir noktaya taşınır. Böylece büyük koordinat değerleri ile uğraşılmaz. Koordinat kutusuna yazılan X ve Y değerleri belirlenen orijin noktasını referans alır.

Lokal Nokta Tanımla Komutunun Yeri

Ribbon menüde Çizimler sekmesi Yakalama başlığından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Lokal Nokta Tanımla ikonunu tıklayın.

  • İstediğiniz orijin noktasını tıklayın.

  • Lokal nokta tanımladığınızda program, koordinat kutusunda X ve Y önündeki kutucuklara işaret koyar. Bu işaret lokal koordinatlarda çalışıldığını belirten işarettir.

  • İşaret var oldukça girilen koordinat değerleri lokal değerlerdir. İşaret yoksa global koordinatlara göre çalışılıyor demektir.

Kullanıcı istediği anda bu işaretleri kaldırabilir ve işaretleyebilir. İşaretleri kaldırmak veya tekrar işaretlemek için klavyeden G tuşu kullanılabilir. Lokal nokta aktifken son yapılan giriş her zaman yeni orijin noktası olarak kabul edilir.

Lokal Nokta Tanımla komutu ile tanımlanan lokal koordinatların apsis ve ordinatları 0 ve 90 derecedir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.