Skip to main content
Skip table of contents

Merdivende Betonarme Hesap Aksı Çizme

Merdiven Betonarme Hesap Aksı Çiz komutu ile betonarme merdivene hesap aksı çizilir. Merdivene hesap, betonarme ve çizim için betonarme hesap aksı tanımlanmalıdır. Merdiven donatı hesabı, hesap aksının geçtiği konumdaki uç kuvvet bilgilerinden yola çıkılarak yapılır.

Merdiven betonarme hesap aksları, sürekli olan alanları kapsayacak süreklilikte tanımlanmalıdır. Örneğin, 3 kollu bir merdivende hesap aksları, sahanlık ile sol kolu tek hesap aksı ve aynı mantıkla sahanlık ile diğer kolu da kendi içinde tek hesap aksı şeklinde tanımlanmalıdır. Bu işlem ile donatılar ve merdiven kesitleri kendi sürekliliği içerisinde çizilir. Hesap aksı tanımlama sırasında birden fazla alan seçme olanağı vardır.

Merdiven Betonarme Hesap Aksı Çiz Komutunun Yeri

Ribbon menüde Betonarme sekmesi Betonarme konu başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Merdiven Betonarme Hesap Aksı Çiz ikonu tıklayın.

  • İmleci merdiven üzerine getirin.

  • Birbiriyle sürekli olan alanları sırayla seçin. Sürekli olmayanları seçim dışında bırakın.

  • Farenin sağ tuşuna basın.

  • Alanların ortasında denk gelecek şekilde bir nokta verin.

  • Fareyi alanlara paralel doğrultuda kaydırın ve ikinci noktayı verin.

  • Hesap aksı oluşacaktır.

  • Aynı şekilde diğer alanların hesap akslarını tanımlayın. Bu işlemleri merdivenin her yönü için yapabilirsiniz.

Merdiven betonarme hesap aksı tanımlanmış bir merdiven analiz yapıldığında merdivenin donatıları, çizimi ve raporları otomatik olarak hazırlanacaktır.

İşlem adımı

Hesap aksı oluşturmadan önce merdiven

İlk merdiven alanının seçilmesi

İkinci merdiven alanının seçilmesi

Alanların ortasına gelecek şekilde ilk noktanın belirlenmesi

Farenin alanlara paralel doğrultuda kaydırılması ve ikinci noktanın belirlenmesi

Hesap aksının oluşması

Bütün hesap aksları oluşturduktan sonra merdiven


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.