Skip to main content
Skip table of contents

Döşemede Betonarme Hesap Aksı Çizilmesi

Betonarme Hesap Aksı Çiz komutu ile betonarme tasarıma ait döşemelerde hesap aksları çizilir. Betonarme hesabında kullanılacak momentleri belirlemek için plaklar üzerinde betonarme hesap aksı tanımlanır.  Betonarme hesap aksları betonarme hesabında hangi momentlerin kullanılacağını belirlediği için yeri önemlidir.

Betonarme hesap aksları, döşeme ayarlarında Betonarme hesap akslarını oluştur seçeneği aktifse, döşeme oluştururken, otomatik olarak her iki yön için oluşturulur. Bu seçenek aktif değilse, döşeme analizi yapmadan betonarme hesap aksları tanımlanmalıdır.

Betonarme Hesap Aksı Çiz Komutunun Yeri

Ribbon menüde Betonarme sekmesi Betonarme konu başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Döşeme ayarlarında Statik sekmesinde Betonarme hesap akslarını göster seçeneğini işaretleyin. Böylece çizilen betonarme hesap aksları, döşeme üzerinde izlenebilecektir.

  • Döşemeleri oluşturulduktan sonra Betonarme Hesap Aksı Çiz ikonunu tıklayın.

  • Betonarme hesap aksı çizmek istediğiniz döşeme üzerinde farenin sol tuşuna tıklayarak aksın ilk noktasını oluşturun.

  • Farenizi sürükleyerek ikinci noktanıza tıklayın.

  • Döşeme için betonarme hesap aksınız oluşacaktır.

  • Betonarme hesap aksı bir döşeme için farklı yönlerden en az birer adet tanımlanmalıdır.

İşlem adımı

Döşeme ayarlarından betonarme hesap akslarını göster seçeneğini işaretlenmesi

image-20240516-135258.png

Döşeme üzerinde farenin sol tuşuna tıklayarak hesap aksının ilk noktasının oluşturulması

Hesap aksının ikinci noktasının oluşturulması

Betonarme hesap aksının oluşması


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.