Skip to main content
Skip table of contents

Aks ve Cephe Çizimleri

Aks ve cephe çizimlerinin hazırlanması için Aks ve Cephe Çizimleri komutu kullanılır.

Aks ve Cephe Çizimleri Komutunun Yeri

Ribbon menüde çelik sekmesi Çizim Oluştur başlığından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Aks ve Cephe Çizimleri ikonuna tıklayın.

  • Aks ve cephe çizimleri oluşturulacaktır.

  • Çizimleri oluşturmadan önce çelik çizimleri diyaloğundan ayarlar butonuna tıklayarak Çelik Çizim Ayarlarıdiyaloğuna ulaşabilirsiniz. Bu diyalogdan pafta ayarları, ölçekler, yazı tipleri vb. çelik çizimlerle ilgili parametrelere ulaşabilirsiniz. 

Örnek aks ve cephe çizimi


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.