Skip to main content
Skip table of contents

Hedef Çalışma Düzlemi

Hedef çalışma düzlemleri, obje yüzeyi seçilerek istenilen sayıda oluşturulur. 2 boyutlu ya da perspektif izdüşüm seçeneklerinden biri seçilir.

  • Ribbon menüde Görüntü sekmesi Çalışma Düzlemi başlığından Hedef Çalışma Düzlemi ikonunu tıklayın.

  • Perspektif penceresinde çalışma düzleminin oluşmasını istediğiniz elemanın yüzeyine farenizin imlecinizi yaklaştırınız.

  • Ekranda eksen farenizin hareketiyle değişin eksen takımı belirecektir.

İmleç hareket ettirildikçe obje yüzeylerine kilitlenen eksen takımı

  • Düzlem oluşturmak istediğiniz obje yüzeyinde farenin sol tuşunu tıklayınız

  • Örnek ekran görüntüsünde perde ön yüzeyi seçilmiştir.

  • Çalışma düzlemini 2 boyutlu izdüşümüne almak için perspektif ekranında sağ tuşa basınız ve Çalışma Düzlemi Düzenle tıklayınız.

  • Açılan ekranda 2 boyut izdüşümü seçiniz.

  • Perspektif görüntü seçilen perde ön yüzeyi boyunca oluşturulan düzlem görünümüne dönüşecektir.

Örnek ekran görüntüsünde, solda yapının tamamı görünmektedir. Sağda ise seçilen yüzey baz alınarak oluşan çalışma düzleminin 2 boyutlu izdüşümü görünmektedir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.