Skip to main content
Skip table of contents

Hedef Çalışma Düzlemi

Hedef çalışma düzlemleri, obje yüzeyi seçilerek istenilen sayıda oluşturulur. Ortografik (2 boyutlu) ya da perspektif izdüşüm seçeneklerinden biri seçilir.

  • Ribbon menüde Görüntü sekmesi Çalışma Düzlemi başlığından Hedef Çalışma Düzlemi ikonunu tıklayın.

  • Perspektif penceresinde çalışma düzleminin oluşmasını istediğiniz elemanın yüzeyine farenizin imlecinizi yaklaştırınız.

  • Ekranda eksen farenizin hareketiyle değişin eksen takımı belirecektir.

İmleç hareket ettirildikçe obje yüzeylerine kilitlenen eksen takımı

  • Düzlem oluşturmak istediğiniz obje yüzeyinde farenin sol tuşunu tıklayınız

  • Örnek ekran görüntüsünde perde ön yüzeyi seçilmiştir.

  • Çalışma düzlemini ortografik izdüşümüne almak için perspektif ekranında sağ tuşa basınız ve Çalışma Düzlemi Düzenle tıklayınız.

  • Açılan ekranda ortografik izdüşümü seçiniz.

image-20240514-065856.png
  • Perspektif görüntü seçilen perde ön yüzeyi boyunca oluşturulan düzlem görünümüne dönüşecektir.

image-20240514-070018.png

Örnek ekran görüntüsünde, solda yapının tamamı görünmektedir. Sağda ise seçilen yüzey baz alınarak oluşan çalışma düzleminin ortografik izdüşümü görünmektedir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.