Skip to main content
Skip table of contents

Uzaklık Ayarı

Uzaklık ayarı yapılmadığında kapı/pencere duvarın herhangi bir noktasına farenin sol tuşu tıklanarak yerleştirilir. Uzaklık Kullan komutu ile kapı/pencere duvardan belirlenen mesafe kadar uzağa yerleştirilir. Referans Kapı-Pencere Kullan komutu ile mevcut kapı/pencereler dikkate alınarak yerleşim yapılır. Referans kapı-pencere kullan komutu ancak uzaklık kullan komutu aktif hale getirildiğinde kullanılabilir.

Uzaklık Kullan Komutunun Yeri

Kapı/Pencere toolbarından ulaşabilirsiniz.

Referans Kapı-Pencere Kullan Komutunun Yeri

Kapı/Pencere toolbarından ulaşabilirsiniz.

Uzaklık kullan değeri 20 cm

Uzaklık kullan değeri 50 cm

Referans kapı-pencere aktifken uzaklık kullan değeri 50 cm

Referans kapı-pencere aktifken uzaklık kullan değeri 100 cm


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.