Skip to main content
Skip table of contents

Donatı Alanı Hesaplama

Donatı Alanı Hesabı komutu, 1 metre birim uzunluk için seçilen aralık ve çaptaki donatı alanını cm2 cinsinden hesaplar.

Donatı Alanı Hesabı Komutunun Yeri

Ribbon menü Araçlar sekmesi Referans başlığından ulaşabilirsiniz.

Donatı Alanı Hesabı Diyaloğu 

Seçenekler

Çap

Alanı hesaplanacak donatı çapı.

Aralık

Alanı hesaplanacak donatı aralığı.

Donatı Alanı

1 m 'lik birim uzunluk için hesaplanan donatı alanı


Sonraki Konu

Model Düzenleme

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.