Skip to main content
Skip table of contents

Kalem Kalınlıkları ve Renk Ayarları

ideCAD’de kalem kalınlıkları ve renk ayarları projenin herhangi bir aşamasında yapılabilir. Çizimlerde 10x12 büyüklüğündeki renk paleti üzerinde bulunan 120 renk kullanılabilir. Bu renklerin her biri kullanıcı tarafından özelleştirilebilir renklerdir. Ayrıca yine kullanıcı tarafından belirlenebilen 20 farklı kalem kalınlığı kullanılabilir.

Kalem ve Renk Ayarları Komutunun Yeri

Mimari Programda

Ribbon menü Ayarlar sekmesi Eleman Özellikleri başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Statik Programda

Ribbon menü Ayarlar sekmesi Ayarlar başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Kalem ve Renk Ayarları

Özellikler

Kalem ve Kalınlık

Kalem numaraları ve bu kalemlere karşılık gelen kalem kalınlıkları listelenir. Kalınlık sütunundaki değerler milimetre cinsindendir ve değiştirilebilir.

Renkler

Programda tanımlı renkler listelenilir. Her renk kutucuğunun altında (1-P5), (12-P12) şeklinde numaralar bulunur. Sol taraftaki numara (1, 12, 113 vs.) ilgili rengin renk paleti üzerindeki konumunu, sağ taraftaki numara ise (P1, P11 vs.) ilgili renge atanmış olan kalem numarasını belirtir.

Kutucukların renkleri ve kalem numaraları kullanıcı tarafından değiştirilebilir.

Yükle

Daha önceden kaydedilen kalem ve renk ayarları yüklenir.

Kaydet

Kalem ve renk ayarları daha sonra kullanılmak üzere kaydedilir.

İşlem Adımları - Kalınlık Değeri Değiştirmek

Kalem kalınlıkları ve renkleri ayarlamak için;

  • Kalem ve Renk Ayarları ikonunu tıklayın.

  • Kalem ve Renk Ayarları diyaloğu ekrana gelecektir.

  • Kalınlık sütunundaki değerleri değiştirmek için ilgili hücre üzerine farenin sol tuşu ile tıklayın ve yeni değeri girin.

İşlem Adımları - Renk Değiştirmek

Kutucukların renkleri ve kalem numaraları kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Renk değiştirmek için;

  • Rengini değiştirmek istediğiniz renk kutucuğu üzerinde farenin sol tuşunu tıklayın.

  • Açılan renk diyaloğunda istediğiniz rengi belirleyin ve Tamam butonunu tıklayarak diyaloğu kapatın.

  • İlgili kutucuk seçilen renge bürünecektir. Aynı zamanda mevcut projede bu rengin kullanıldığı bütün objelerin rengi de değişecektir. Renkli çıktı alınması durumunda ilgili objeler yeni seçilen renkte basılacaktır.

Renk Diyaloğu

İşlem Adımları - Kalem Numarası Değiştirmek

Kalem numarası değiştirmek için;

  • Kalem numarasını değiştirmek istediğiniz renk kutucuğu üzerinde farenin sağ tuşunu tıklayın.

  • Açılan kalem numaraları diyaloğunda yeni kalem numarası girin ve Tamam butonunu tıklayarak diyalogdan çıkın. İlgili renge girilen kalem numarası atanacak, kutucuğun altındaki kalem numarası değişecektir.

Kalem Numaraları Diyaloğu

Özellikler

Kalem no

İlgili renk için istenen kalem numarası girilir.

Kalem kalınlığı

Girilen kalem numarasına karşılık gelen kalem kalınlığı değeri gösterilir.

Kalem kalınlıkları diyaloğunda girilecek kalem numarası 1-20 arasında bir değer olmak zorundadır. Bu aralığın dışında bir değer girilirse dikkate alınmaz ve mevcut kalem numarası korunur.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.