Skip to main content
Skip table of contents

Kot Çizgisi Oluşturma

Kot Çizgisi komutuyla arazi üzerinde çizilen bir hat boyunca kot noktaları oluşturulur. İlgili kot değerleri de kot ölçüleri olarak ayrıca gösterilir. Gerekli olduğu durumlarda kot çizgisinin özeliklerine girilerek hattın kot değerleri değiştirilir.

Kot Çizgisi Komutunun Yeri

Mimari Programda

Ribbon menü Giriş sekmesi Arazi başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Statik Programda

Ribbon menü Objeler sekmesi Arazi başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Ribbon menüde Kot Çizgisi ikonunu tıklayın.

  • Kot çizgisi tıklandığında açılan Rota Bölümleri toolbarında düz, dairesel ve çok kenarlı eğrisel hat çizmek için kullanılan ikonlar bulunur. Duruma göre uygun ikonu tıklayın.

  • Arazi üzerinde bir noktaları tıklayın. Noktalarını verirken Kot kutucuğuna noktaların kotlarını yazın.

  • Kot çizgisi oluşacaktır.

İşlem adımı

Kot çizgisi verilmeden önce arazi

Kot çizgisi komutundayken açılan arazi toolbarına kot değeri (50 cm) girilmesi

Kot çizgisinin ilk noktasının farenin sol tuşu tıklanarak oluşturulması

Kot çizgisinin ikinci noktasının oluşturulması

Kot çizgisinin üçüncü noktasının oluşturulması

Kot çizgisinin son noktasının oluşturulması

Farenin sağ tuşu tıklanarak kot çizgisi komutundan çıkılması

Kot çizgisi verildikten sonra arazi

Kot Çizgisi Ayarları Diyaloğunun Yeri

Ayarlarına girmek istediğiniz kot çizgisini seçin farenin sağ tuşuna tıklayarak açılan menüden Özellikler satırına tıklayın.

Kot Çizgisi Ayarları

Özellikler ve Açıklamaları

Kot değişikliği

Yerleştirilen kot noktalarının koordinatları verilir. İstenirse z kutusuna yeni bir değeri girilebilir.

Tüm kotlara aynı değeri uygula

Özellik aktif hale getirilerek buraya girilen değerin bütün kot noktalarına uygulanması sağlanır.

Renk

Kot çizgisinin plandaki çizim rengidir. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Çizgi tipi

Kot çizgisinin plandaki çizgi tipi seçilir. Kutucukların sağındaki aşağı ok butonları tıklandığında çizgi tipleri listesi açılır. Bu listeden istenen çizgi tipi farenin sol tuşu ile tıklanarak seçilir.


Sonraki Konu

Plato Oluşturma

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.