Skip to main content
Skip table of contents

Düğüm Noktalarını Gösterme/Kapatma

Düğüm noktaları bütün objelerde, objelerin türüne göre bir ya da daha fazla vardır. D.N. Çiz komutuyla düğüm noktaları planda gösterilip kapatılır. İşaretlenirse, düğüm noktaları planda görünür, işaretlenmezse görünmez.

D.N. Çiz Komutunun Yeri

Mimari Programda

Mimari program da ribbon menü Görüntü sekmesi Düğüm Noktaları başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Statik Programda

Statik program da ribbon menü Görüntü sekmesi Görüntü başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Düğüm noktaları açıkken

Düğüm noktaları kapalıyken


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.