Skip to main content
Skip table of contents

Çatı Saçak Özelliklerini Değiştirme

Çatı Saçak Özelliklerini Değiştir komutuyla çatı komutu ile çizilmiş çatının saçak özellikleri, çatıyı yüzeylerine ayırmadan değiştirilir.

Çatı Saçak Özelliklerini Değiştir Komutunun Yeri

Çatı komutu çalıştırıldıktan sonra ekrana gelen Çatı yardımcı toolbarında ulaşabilirsiniz.

Ayrıca mimari programda ribbon menü Giriş sekmesi Çatı başlığı altından ulaşabilirsiniz

Çatı Saçak Özellikleri Diyaloğu

Seçenekler

Çatı eğimi

Yeni eğim değeri yüzde/derece cinsinden girilir.

Saçak çıkıntısı

Yeni saçak değeri girilir.

3B’de oluştur

İşareti kaldırılırsa 3 boyutlu ekranda görünmez.

2B’de oluştur

İşareti kaldırılırsa 2 boyutlu ekranda görünmez.

Tüm saçaklara uygula

Yapılan ayarlar bütün saçaklara uygulanır.

İşlem Adımları

  • Ribbon menüden Saçak Özelliklerini Değiştir ikonunu tıklayın.

  • Özelliklerini değiştirmek istediğiniz saçak üzerine farenin sol tuşu ile tıklayın.

  • Açılan Çatı Saçak Özellikleri diyaloğunda istenilen değişiklikleri yapın.

  • Tamam butonunu tıklayarak diyalogdan çıkın.

  • Yaptığınız değişikliğe göre çatınız otomatik olarak tekrar oluşturulacaktır.

İşlem adımı

Saçak özelliklerini değiştir komutunda saçak seçilmesi

Çatı saçak özelliklerinin değiştirilmesi - çatı eğimi değerinin %40, saçak çıkıntısı değerinin 5 olarak girilmesi.

Saçak özelliklerini değiştir sonrası çatı

İsterseniz çatı saçak özellikleri değiştir komutu ile beşik çatı oluşturabilirsiniz.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.