Skip to main content
Skip table of contents

Aplikasyon Planı Çizimleri

Aplikasyon planı çizimlerinin hazırlanması için Aplikasyon Planı Çizimleri komutu kullanılır.

Aplikasyon Planı Çizimleri Komutunun Yeri

Ribbon menüde çelik sekmesi Çizim Oluştur başlığından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Aplikasyon Planı Çizimleri ikonuna tıklayın.

  • Aplikasyon planı çizimleri oluşturulacaktır.

  • Çizimleri oluşturmadan önce çelik çizimleri diyaloğundan ayarlar butonuna tıklayarak Çelik Çizim Ayarlarıdiyaloğuna ulaşabilirsiniz. Bu diyalogdan pafta ayarları, ölçekler, yazı tipleri vb. çelik çizimlerle ilgili parametrelere ulaşabilirsiniz. 

Örnek aplikasyon planı çizimi


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.