Skip to main content
Skip table of contents

Kubbe Analizi

Analiz+Tasarım (F9) komutuyla kubbe analizi yapılır. Kubbe mesnetlenme koşulları yapı ile birlikte çözüm için tanımlanırsa kubbe yapı ile etkileşimli çözülür. Kubbe mesnetlenme koşulları yapı ile ayrı çözüm olarak tanımlanırsa Kubbe+Tonoz Analiz 'i komutu ile kubbe çözümü yapıdan bağımsız yapılır.

Kubbe Analizi Komutunun Yeri

Ribbon menü Analiz ve Tasarım sekmesi Analiz başlığı altından Kubbe ve Tonoz Analizi komutuna ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

Kubbe analizi yapmak istediğiniz kata geçiniz.

  • Analiz Tasarım ikonu altında bulunan Kubbe ve Tonoz Analizi ikonunu tıklayınız.

  • Kabuk analizi seçeneği ekrana gelecektir.

  • Alternatif mesh algoritması kullan seçeneğini işaretleyiniz veya işareti kaldırınız.

  • Tamam butonunu tıklayarak işleme devam ediniz.

  • Kubbe analizi yapılacaktır.


Sonraki Konu

Tonoz Analizi

İlgili Konular

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.