Skip to main content
Skip table of contents

Kesit Çizimi

Kesit komutu ile yapı içinden geçirilen hatta göre otomatik kesit çizimleri oluşturulur. Çizilen hattın yerine göre düzlem içinde kalan tüm objeler kesilen, düzlemin önünde bulunan diğer objeler ise görünen objeler olarak değerlendirilir. ideCAD kesit ve görünüşü otomatik olarak ayırır, ancak kesit alınmak isteniyorsa kesit, görünüş alınmak isteniyorsa görünüş hattı çizilmelidir.

Kesit Komutunun Yeri

Mimari Programda

Ribbon menü çizimler sekmesi Araçlar başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Statik Programda

Ribbon menü çizimler sekmesi Araçlar başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Kesit ikonunu tıklayın.

  • Çizim alanında iki nokta tıklayarak kesit hattını belirleyin.

  • Toolbardan OK ikonuna ya da klavyeden Enter tuşuna basarak kesit hattı çizimini tamamlayın.

  • Kesit yönünü belirlemek içi, kesit hattının görüntülenmesini istediğiniz tarafını tıklayın.

  • Kesit hattı oluşacaktır.

  • Çizilen kesit hattını çift tıklayın.

  • Kesit Ayarları açılacaktır. Kesit ayarları diyaloğundan istediğiniz düzenlemeleri yapın.

  • Oluştur butonunu tıkladığınız da kesit oluşturulacaktır.

İşlem adımı

Kesit hattının ilk noktasının belirlenmesi

Kesit hattının ikinci noktasının belirlenmesi

Bakış yönünün belirlenmesi

Kesit hattının oluşması

Kesitin oluşturulması


Sonraki Konu

Görünüş Çizimi

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.