Objeleri otomatik adlandır komutuyla, tüm yapı tek seferde veya sadece seçilen obje/obje grupları adlandırılır. Her obje grubuna ait ayrı adlandırma ayarları bulunur. Mimari ve statik projeye uygun olarak ayarlar düzenlenir.

Objeleri Otomatik Adlandır Komutunun Yeri

Objeleri otomatik adlandır komutuna ribbon menü Değiştir sekmesi Obje Edit başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Otomatik Adlandırma Seçenekleri

Özellikler

Adlandırma yöntemi seçimi

Bu kattaki objeleri adlandır seçeneği ile sadece çalışılan kattaki objeleri adlandırır.

Diğer kattaki objeleri mevcut kattaki objeleri dikkate alarak adlandır ile diğer katlarda bulunan elemanlar, çalışılan kattaki elemanlar ile aynı olacak şekilde adlandırır.

Uymayan objeleri diğer katlardaki obje adlarından oluştur ile obje adlandırma yapılırken söz konusu elemanın diğer katlardaki pozisyonuna bakılır.

Adlandırma düzeni

Adları baştan ver ile adlandırma yapılırken seçilen elemanlarda tüm isimler proje varsayılana döner.

Adları işlem sonunda hafızada sakla ile elemanlara verilen isimleri hafıza saklar ve yeni adlandırmada tekrar kullanır.

Perdeleri tek yönde adlandır

Perdeleri tek yönde adlandır ile yönden bağımsız olarak perdeler geldiği sırada adlandırılır.

Objeleri Otomatik Adlandır Ayarları

Özellikler

Obje listesi

Listeden objeler seçilerek adlandırma ayarları açılır.

İlk adı

Adlandırılacak objenin başlangıç(ilk) ismi girilir. Örneğin S1 verilirse, işlem yapılırken objeler S1, S2, S3 şeklinde adlandırılırlar.

Adlandırma kriterleri

Açısı seçeneği ile açılı bir sistemde, açıya uygun adlandırma yapılmak istenirse ilgili açı değeri bu satıra girilir. Örneğin 45 derece akslarla birbirine bağlanmış sistemde, 45 dereceyi dikkate alacak yönde adlandırma yapmak için bu satıra 45 değeri girilir.

Toleransı seçeneği ile adlandırma yaparken birbirine yakın objelerden hangisini önce seçeceğini bu satıra girilecek tolerans ile belirler. Bu satırda girilen uzunluk değeri içerisinde kalan en yakın obje önce adlandırılır.

Ana doğrultu/Diğer yön

Adlandırma işleminin öncelikli olarak hangi doğrultu ve yönde yapılacağı seçilir.

Aksa göre adlandır

Kolonlar için geçerli olan bu seçenekle kolonları, kolondan geçen aks isimleri ile adlandırabilirsiniz. Örneğin A ve 1 aksları kolonda tanımlanmış olsun. Önek S verilirse kolon SA1 olarak adlandırılır.

İşlem Adımları

  • Ribbon menüde Objeleri Otomatik Adlandır ikonunu tıklayın.

  • Otomatik adlandırma seçenekleri diyaloğunda adlandırma yöntemi ve adlandırma düzeni ayarlarını yapılır.

  • İsimlendirmek istediğiniz objeleri seçin.

  • Objeleri otomatik adlandır diyaloğunda isimlendirmede kullanılacak ilk isimi girin (P1, K1, P13. K4 vs.). Adlandırma kriterleri ve ana doğrultu seçimlerini yapıp tamam butonunu tıklayın.

  • Seçilen objeler doğrultu tercihlerine göre otomatik isimlendirilecektir.

İşlem adımı

Otomatik obje adlandırma öncesi

Otomatik obje adlandırma sonrası

(Ana doğrultu aşağıdan yukarı, diğer yön sağdan sola seçilmiştir)


Sonraki Konu

Ölçekle