Skip to main content
Skip table of contents

Kren Birleşimi Tanımlama

Kren Birleşimi komutu ile kolon-kren kirişi birleşimi tanımlanır.


Kren Birleşimi Komutunun Yeri

İşlem Adımları

Kolonlar arasında kreninizi çizdikten sonra;

  • Çelik menüsünden Kren Birleşimi satırını tıklayın.

  • Ana elemanı (kolon) seçin.

  • Kren kirişlerini seçin.

  • Birleşim varsayılan ayarlarla oluşacaktır.

Kren Birleşimi Ayarları Diyaloğunun Yeri

Oluşan birleşim seçilip farenin sağ tuşuna tıklayın. Açılan sağ tuş menüden Özellikler satırını tıklayın.

Kren Birleşimi Ayarları Diyaloğu

Tip ve Geometri Sekmesi

image-20240520-135111.png

Özellikler

Tip

Listeden bağlantı tiplerinden biri seçilir.

Rijitleştirici

Rijitlştirici değerler girilerek belirlenir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir.

Şematik çizim

Birleşim ve levha değerleri şematik çizim üzerinde gösterilir.

Öngörüntü

image-20240520-135642.png

Birleşimin öngörüntüsü yer alır. Yapılan seçim ve girilen değerler öngörüntü de eşzamanlı olarak takip edilebilir.

Mesnet Sekmesi

image-20240520-135137.png

Özellikler

Levha geometrisi

Seçenek işaretlenirse köşebent değerler girilerek belirlenir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir.

Kesit kullan

Seçenek işaretlenerek hazır profillerden biri listeden seçilir. Kesit yükle butonu tıklanarak hazır kesit kütüphanesine ulaşarak Amerikan ve Avrupa hazır hadde kesitlerinin listesine ulaşılır ve listeden seçim yapılır.

Uzunluk

Profil uzunluk değeri girilir.

Şematik çizim

Birleşim ve levha değerleri şematik çizim üzerinde gösterilir.

Öngörüntü

image-20240520-135633.png

Birleşimin öngörüntüsü yer alır. Yapılan seçim ve girilen değerler öngörüntü de eşzamanlı olarak takip edilebilir.

Bağlantı Levhaları Sekmesi

image-20240520-135200.png

Özellikler

Bağlantı levhaları

Bağlantı levhaları değerler girilerek belirlenir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir.

Şematik çizim

Birleşim ve yerleşim değerleri şematik çizim üzerinde gösterilir.

Öngörüntü

image-20240520-135626.png

Birleşimin öngörüntüsü yer alır. Yapılan seçim ve girilen değerler öngörüntü de eşzamanlı olarak takip edilebilir.

Berkitme Levhaları Sekmesi

image-20240520-135216.png

Özellikler

Kolon berkitme levhaları

Kolon berkitme levhaları değerler girilerek belirlenir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir.

Kren berkitme levhaları

Kren berkitme levhaları değerler girilerek belirlenir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir.

Mesnet berkitme levhaları

Mesnet berkitme levhaları değerler girilerek belirlenir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir.

Şematik çizim

Birleşim ve levha değerleri şematik çizim üzerinde gösterilir.

Öngörüntü

image-20240520-135614.png

Birleşimin öngörüntüsü yer alır. Yapılan seçim ve girilen değerler öngörüntü de eşzamanlı olarak takip edilebilir.

Kaynaklar Sekmesi

image-20240520-135241.png

Özellikler

Kaynaklar

Birleşim yerlerine yapılacak kaynakların kalınlık, tip ve açı değerleri verilir. Şantiyede yapılıp yapılmayacağı bilgisi girilir.

Kaynak elektrodu

Tasarım girdilerinde kaynak elektrotlarının dayanımları tanımlanır. Kaynak birleşiminde yer alan ana eleman dayanımı, kaynak dayanımından daha az dayanıma sahip olması koşulu kontrol edilir.

Kaynak elektrodu oluşturmak için "Yeni Oluştur" tıkladıktan sonra açılan diyalogda "Ad" ve "Dayanım" bilgilerini verin.

Kaynak geometrisi program tarafından otomatik belirlenir. Birleşim özelliklerini kolayca belirlemek için bu özellikler değiştirilebilir. Geometri özellikleri endüstri standartlarına uygun ve AISC’ de belirtildiği formdadır.

Şematik çizim

Birleşim ve kaynak değerleri şematik çizim üzerinde gösterilir.

Öngörüntü

image-20240520-135550.png

Birleşimin öngörüntüsü yer alır. Yapılan seçim ve girilen değerler öngörüntü de eşzamanlı olarak takip edilebilir.

Kren Bulonları Sekmesi

image-20240520-135301.png

Özellikler

Yatay yerleşim

Bulonların yatay yerleşim uzaklık değeri girilir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir.

Grup 1

Bulonları kirişe ve diğer bulonlara uzaklık değerleri girilir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir.

Bulon özellikleri

Bulon özellikleri butonu tıklanarak Delik ve Bulon Paramatreleri diyaloğu açılır. Bulon özellikleri bu diyalogdan ayarlanır.

Şematik çizim

Birleşim ve bulon yerleşim değerleri şematik çizim üzerinde gösterilir.

Öngörüntü

image-20240520-135540.png

Birleşimin öngörüntüsü yer alır. Yapılan seçim ve girilen değerler öngörüntü de eşzamanlı olarak takip edilebilir.

Tıkaç Sekmesi

image-20240520-135321.png

Özellikler

Kesit kullan

Seçenek işaretlenerek hazır profillerden biri tıkaç olarak listeden seçilir. Kesit yükle butonu tıklanarak hazır kesit kütüphanesine ulaşarak Amerikan ve Avrupa hazır hadde kesitlerinin listesine ulaşılır ve listeden seçim yapılır.

Uzunluk

Tıkaç için uzunluk değeri girilir.

Şematik çizim

Birleşim ve levha değerleri şematik çizim üzerinde gösterilir.

Öngörüntü

image-20240520-135534.png

Birleşimin öngörüntüsü yer alır. Yapılan seçim ve girilen değerler öngörüntü de eşzamanlı olarak takip edilebilir.

Pul Sekmesi

image-20240520-135341.png

Özellikler

Kesit kullan

Seçenek işaretlenerek hazır profillerden biri pul olarak listeden seçilir. Kesit yükle butonu tıklanarak hazır kesit kütüphanesine ulaşarak Amerikan ve Avrupa hazır hadde kesitlerinin listesine ulaşılır ve listeden seçim yapılır.

Uzunluk

Pul için uzunluk değeri girilir.

Şematik çizim

Birleşim ve levha değerleri şematik çizim üzerinde gösterilir.

Öngörüntü

image-20240520-135525.png

Birleşimin öngörüntüsü yer alır. Yapılan seçim ve girilen değerler öngörüntü de eşzamanlı olarak takip edilebilir.

Birleşim Bulonları Sekmesi

image-20240520-135358.png

Özellikler

Yatay yerleşim

Bulonların yatay yerleşim uzaklık değeri girilir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir.

Grup 1

Bulonları kirişe ve diğer bulonlara uzaklık değerleri girilir. Girilecek değerler şematik çizimde gösterilmektedir.

Bulon özellikleri

Bulon özellikleri butonu tıklanarak Delik ve Bulon Paramatreleri diyaloğu açılır. Bulon özellikleri bu diyalogdan ayarlanır.

Şematik çizim

Birleşim ve bulon yerleşim değerleri şematik çizim üzerinde gösterilir.

Öngörüntü

image-20240520-135514.png

Birleşimin öngörüntüsü yer alır. Yapılan seçim ve girilen değerler öngörüntü de eşzamanlı olarak takip edilebilir.

Tasarım Girdileri Sekmesi

image-20240520-135422.png

Tasarım girdilerinde birleşim elemanları malzemesi tanımlanır.

image-20240517-123843.png

Gerekirse listeyi tıklayıp "yeni birleşim elemanları malzemesi" tanımlayın. Birleşim elenaları malzemesi oluşturmak için "Yeni Oluştur" tıkladıktan sonra açılan diyalogda "Malzeme tanımı" ve "Malzeme değerleri" bilgilerini verin.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.