Skip to main content
Skip table of contents

Aşıkların Kesit Tesirleri

Aşıklarda oluşan normal kuvvet, kesme kuvveti ve moment değerlerini eleman lokal akslarına göre inceleyebilirsiniz.

Aşık Kesit Tesirleri Görünümü Özelliğinin Yeri

Ribbon menü Analiz ve Tasarım Görüntüleme sekmesi Aşık başlığı altından Moment komutuna tıklayarak Aşık Sonuçları sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Ayrıca ribbon menü Betonarme sekmesi Analiz ve Tasarım Görüntüleme başlığı altından Analiz Modeli komutuna tıklayarak da Aşık Sonuçları sekmesine ulaşabilirsiniz.

Aşık Sonuçları Sekmesi

Özellikler

Eleman isimleri

İşaretlenirse elemanların yapı ağacında elemanlar klasörüne karşılık gelen isimleri her bir elemanın üzerinde gösterilir.

Lokal akslar

İşaretlenirse elemanların lokal aksları elemanlar üzerinde gösterilir.

Değerleri göster

İşaretlenirse diyagramlara ait değerler yapı üzerinde gösterilecektir.

Birimleri göster

Değerleri Göster işaretli ise aktif olur. İşaretlenirse iç kuvvetlere ait birimler yapı üzerinde gösterilecektir.

Ölçek çarpanı

Seçenek işaretli değilse iç kuvvet diyagramları için programın uygun gördüğü ölçek çarpanı uygulanır. İşaretlenirse sağında yer alan kutucuğa istenilen ölçek çarpanı değeri elle girilebilir.

Bileşen

Aşıklarda oluşan normal kuvvet, kesme kuvveti ve moment değerleri eleman lokal akslarında seçilen herhangi bir kombinasyon için gösterilir.

Aşıklarda 1.4G+1.6Q Moment 3-3 diyagram örneği

Kombinasyon

Listeden uygun yük kombinasyonu seçilerek bu kombinasyondan dolayı aşıklarda oluşan, bileşen sekmesinde seçilmiş, iç kuvvetler grafik olarak yapı üzerinde incelenebilir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.