Skip to main content
Skip table of contents

Çift Gergi

Çift gergiler asma çatılarda, çatıyı meydana getiren makasların açılmamasını sağlayan çatı elemanıdır. Çift Gergi komutuyla mertekler arasında gergi çatı detayı oluşturulur. Çift ya da tek olarak tanımlanır.

Çift Gergi Komutunun Yeri

Mimari Programda

Çift gergi komutuna ribbon menü Giriş sekmesi Çatı başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Statik Programda

Çift gergi komutuna ribbon menü Objeler sekmesi Çatı başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Çift Gergi Ayarları Diyaloğu

Özellikler

Genişlik

Çift Gergi kesitinin genişliği girilir.

Yükseklik

Çift Gergi kesitinin yüksekliği girilir.

Kot

Gerginin yerleştirileceği kot girilir. Burada girilen kot değerine göre gerginin saçaktan mesafesi otomatik olarak ayarlanır. Gergi girilen kota yerleştirilir.

Uzaklık

Çift Gergi çiziliyorsa, iki gergi arasındaki uzaklık girilir.

Trim uzaklığı

Gergi uçlarının çapraz olarak nereden trimleneceğini belirler. Negatif ya da pozitif değer girilebilir.

Sol/Sağ gergi yarat

Çift gergi isteniyorsa her iki kutucuk da işaretlenir. Tek gergi isteniyorsa bir tanesi işaretlenir.

İşlem Adımları

Gergi tanımlamak için:

  • Ribbon menüde Çift Gergi ikonunu tıklayın.

  • Çift Gerginin aralarına çizileceği merteklerden birinin üzerine farenin sol tuşu ile tıklayın.

  • Çift gerginin aralarına çizileceği merteklerden diğerinin üzerine farenin sol tuşu ile tıklayın.

  • Çift Gergi diyaloğu ekrana gelecektir. Burada gerekli ayarları yapın ve Tamam butonuna basın.

  • Çift Gergi çizimi tamamlanacaktır.

  • Yukarıdaki işlem sırası ile diğer gergileri de oluşturun.

İşlem adımı

Çift gerginin oluşturulacağı ilk merteğin seçilmesi

Çift gerginin oluşturulacağı ikinci merteğin seçilmesi

Çift gergi diyaloğunda ayarların yapılması

Girilen değerlere göre çift gergi önizlemesinin oluşması

Farenin sol tuşuna tıklanarak çift gerginin oluşması


Sonraki Konu

Kasnak Kirişi

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.