Skip to main content
Skip table of contents

Aşık

Aşıklar çatılarda mertekleri taşıyan, en az 10x10 cm ölçülerdeki merteklere dik yerleştirilen taşıyıcılardır. Aşık komutuyla aşık çatı detayı oluşturulur.

Aşık Komutunun Yeri

Mimari Programda

Aşık komutuna ribbon menü Giriş sekmesi Çatı başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Statik Programda

Aşık komutuna ribbon menü Objeler sekmesi Çatı başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Aşık Ayarları Diyaloğu

Seçenekler ve Açıklamaları

Genişlik

Aşık kesitinin genişliği girilir.

Yükseklik

Aşık kesitinin yüksekliği girilir.

Mesafe

Aşığın çatı saçağından mesafesi girilir.

Kot

Aşık kotu girilir. Aşıkların kotu, girilen mesafeye göre otomatik olarak merteklerin altından teğet geçecek şekilde ayarlanır. Buraya girilen değer, aşığı otomatik hesaplanan bu kottan aşağı ya da yukarı kaldırmak için kullanılır. Kot sıfır girilirse aşık tam olarak merteklerin alt yüzeyine dokunacaktır. Pozitif değer girilirse aşık yukarıya, negatif değer girilirse aşık aşağıya kayacaktır.

Tüm saçaklara uygula

Tüm saçaklara uygula seçeneği işaretlenirse girilen parametrelere göre latalar tüm çatı yüzeylerinde oluşturulacaktır.

İşlem Adımları

Aşık çizmek için:

  • Ribbon menüde Aşık ikonunu tıklayın.

  • Aşık oluşturmak istediğiniz çatı saçağı üzerine farenin sol tuşu ile tıklayın.

  • Aşık diyaloğu ekrana gelecektir. Burada gerekli ayarları yapın ve Tamam butonuna basın.

  • Aşık çizimi tamamlanacaktır.

  • Yukarıdaki işlem sırası ile diğer aşıkları da oluşturun.

İşlem adımı

Aşık komutundayken çatı saçağının seçilmesi

Aşık önizlemelerinin oluşması

Aşık ayarları diyaloğunda ayarların yapılması - aşık mesafesinin 150 girilmesi

Girilen mesafeye göre önizlemenin değişmesi

Aşıkların oluşması


Sonraki Konu

Saçak Pervazı

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.