Skip to main content
Skip table of contents

Döşeme Boşluğu Çiz

Döşeme Boşluğu Çiz komutu ile çelik döşemelerde döşeme boşluğu oluşturulur.

Döşeme Boşluğu Çiz Komutunun Yeri

Kompozit döşeme komutu çalıştırıldıktan sonra ekrana gelen Çelik İçin Döşeme yardımcı toolbarında bulunmaktadır.

İşlem Adımları

  • Toolbardan Çelik Döşeme ikonunu tıklayın.

  • Çelik için Döşeme toolbarından Döşeme Boşluğu Çiz ikonunu tıklayın.

  • Boşluk açmak istediğiniz döşemeyi seçiniz.

  • Döşeme boşluğunun sınırlarını tanımlayan sürekli elemanlarınızı seçin..

  • Farenin sağ tuşuna tıkladığınızda boşluğunuz oluşacaktır.

İşlem adımı

Döşeme boşluğu çiz öncesi

Boşluk açılacak döşemenin seçilmesi

Boşluk sınırlarının seçilmesi

Döşeme boşluğu çiz sonrası


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.