Skip to main content
Skip table of contents

Tali Çelik Kiriş Oluşturma

Tali Çelik Kiriş komutuyla çelik tasarıma ait tali kirişler oluşturulur. Tali çelik kiriş, çelik kirişler arasına çizilen kiriş elemanlarıdır. Seçilen iki kiriş tıklandıktan sonra ekrana gelen ayarlar diyalogunda, tali kirişlerin kaç adet olacağı, yerleşim düzeni, birleşim özellikleri vb parametreler ayarlanır.

Tali Çelik Kiriş Komutunun Yeri

Ribbon menü Çelik sekmesi Çelik başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Ribbon menüden Tali Kiriş ikonunu tıklayın.

  • Çelik kiriş toolbarı açılacaktır.

  • Tali kirişlerin arasında oluşacağı çelik kirişlerinden ilkini seçin.

  • İkinci çelik kirişinizi seçtiğiniz de tali kiriş ayarları diyalogu açılacaktır. 

  • Diyalogda ayarları yaptıktan sonra tamam butonunu tıklayın.

  • Tali kirişler oluşacaktır.

İşlem adımı

Tali kiriş oluşturulacak alan

Tali kirişlerin arasında oluşacağı çelik kirişlerinden ilkinin seçilmesi

Tali kirişlerin arasında oluşacağı çelik kirişlerinden ikincisinin seçilmesi

Ayarların yapılması

image-20240521-100328.png

Tali kirişlerin oluşması


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.