Skip to main content
Skip table of contents

Havuz Analizi

Havuz Analizi, kabuk sonlu elemanlar ile yapılır.

Havuz Analizi Komutunun Yeri

Ribbon menü Analiz ve Tasarım sekmesi Analiz başlığı altından Havuz Analizi komutuna ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Havuz analizi yapmak istediğiniz kata geçiniz.

  • Analiz Tasarım ikonu altında bulunan Havız analizi ikonunu tıklayınız.

  • Kabuk analizi seçeneği ekrana gelecektir.

  • Alternatif mesh algoritması kullan seçeneğini işaretleyiniz veya işareti kaldırınız.

  • Tamam butonunu tıklayarak işleme devam ediniz.

  • Çalışılan katta havuz sonlu elemanlar yöntemine göre çözülecektir.

Diğer katlar geçerek, her bir katın havuz analizini ayrı ayrı yapabilirsiniz.


Sonraki Konu

Kubbe Analizi

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.