Skip to main content
Skip table of contents

Vektör Çizim Oluşturma

Görünüş, perspektif ve aksonometrik perspektif pencerelerindeki görüntüleri direkt olarak yazıcıya/çiziciye göndermek mümkün değildir. Vektör Çizim Oluştur komutu ile buradaki görünüşlerin vektörel çizimleri oluşturularak, çizim çıktısı alınır.

Yeni bir 2-boyutlu pencere açılır, ilgili görünüş/perspektif penceresindeki görünüş burada vektörel olarak oluşturulur. Bu çizime iki boyutlu olarak müdahale edilebilir.

Vektör Çizim Oluştur Komutunun Yeri

Mimari Programda

Perspektif penceresindeyken ribbon menü araçlar sekmesi Oluştur başlığı altından ulaşabilirsiniz. Plan penceresinde komutu kullanamazsınız.

Statik Programda

Perspektif penceresindeyken ribbon menü araçlar sekmesi Oluştur başlığı altından ulaşabilirsiniz. Plan penceresinde komutu kullanamazsınız.

İşlem Adımları

  • İlgili görünüş/perspektif penceresindeyken Vektör Çizimi Oluştur ikonunu tıklayın.

  • Vektör Çizimi Oluştur diyaloğu karşınıza gelecektir. İstenilen seçimler yaptıktan sonra tamam butonuna tıklayın.

  • Vektör çiziminiz oluşturulacaktır.

Perspektif penceresinde model

Vektörel çizimi

Vektör Çizim Oluştur

Özellikler ve Açıklamaları

Kesit listesi

Projede yer alan kesitler ve görünüşler listelenir. Kesit ile trimle seçeneği işaretlendiğinde aktifleşir.

Kesit ile trimle

Seçilen kesit/görünüş hattı ile projeyi keserek vektör çizime aktarır.

Kesit yönünü değiştir

Seçilen kesitin bakış yönünün tersindeki objeleri vektör çizime aktarır.

Objeleri blokla

Çizimleri blok haline getirerek vektör çizime aktarır.

Çizgi rengi

Vektör çizime aktarılan çizimlerin rengi seçilir.

Çizgi rengi (kesilenler)

Vektör çizime aktarılan çizimlerden kesilen çizimlerin rengi seçilir.


Sonraki Konu

Pafta Tasarımı

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.