Skip to main content
Skip table of contents

Trimleme

Trim komutu ile çizim alanında seçilen 2 boyutlu objenin (çember, kesişen çizgiler, yay gibi), belirlenen referans sınırından itibaren kalan parçaları silinir. Silinecek obje, referans sınırının içinde ya da dışında olabilir, ama onunla kesişmelidir.

Trim Komutunun Yeri

Trim komutuna ribbon menü Çizimler sekmesi Değiştir başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Ribbon menüde Trim ikonunu tıklayın.

  • Referans sınırınız olacak çizgiyi seçip farenin sağ tuşuna tıklayın.

  • Diğer çizginizin kesilecek tarafını belirleyin.

  • Çizginiz trimlenecektir.

İşlem adımı

Referans sınırının belirlenmesi

Kesilecek tarafın belirlenmesi

Trimleme sonrası


Sonraki Konu

Uzat

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.