Skip to main content
Skip table of contents

Paralel Referans

Çizilecek objenin, mevcut bir objeye ya da tanımlanacak doğrultuya paralel olarak çizilmesini sağlamak için paralel referans komutu kullanılır.

Paralel Referans Komutunun Yeri

Ribbon menü Çizimler sekmesi Yakalama başlığından ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Hızlı Erişim toolbarından da ulaşabilirsiniz.

Obje Seçerek Paralel Referans Belirlemek

 • Ribbon menüde toolbardan Paralel Referans ikonu tıklanır.

 • Fare imlecinin şekli değişir.

 • İmleç referans olarak alınacak obje üzerine kaydırılır ve sol tuş tıklanır. Tıklanan obje seçilecek ve referans obje olarak atanacaktır.

 • Bu aşamadan sonra çizilecek objeler belirlenen referans objenin doğrultusuna paralel olarak çizilir.

Obje seçim işlemi

 

58.118o açıya kilitli objeyi çizerken

Doğrultu Vererek Paralel Referans Belirlemek

 • Paralel Referans ikonu tıklanır.

 • Fare imlecinin şekli değişir.

 • Obje seçmeden sağ tuşa tıklanır.

 • Çizim alanı üzerinde referans olarak belirlenecek doğrultunun birinci noktası, farenin sol tuşu  ile tıklanır.

 • Çizim alanında farenin sol tuşu tıklanarak ikinci nokta belirlenir. Bundan sonra çizilecek objeler belirlenen referans doğrultuya dik olarak çizilir.

Paralel referans doğrultusunun belirlenmesi

33.240o açıya kilitli objeyi çizerken

Paralel Referans ile Başka Bir Objenin Açısını Ölçmek

 • Paralel Referans ikonu tıklanır.

 • Fare imlecinin şekli değişir.

 • Açısı öğrenilmek istenen obje seçilir.

 • Koordinat kutusunda A (Açı) sütunu seçilen objenin açı değeri görünür.

Obje açı okuma işlemi

 

Açı satırında 58.1180 okunur.

 


Sonraki Konu

Teğet

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.