Skip to main content
Skip table of contents

Pafta Ayarları

Yeni pafta oluştururken pafta ayarları diyaloğu ekrana gelir. Pafta ayarları komutu kullanılarak oluşturulan paftanın ayarlar diyaloğu açılır.

Pafta Ayarları Komutunun Yeri

Pafta penceresindeyken Pafta Dizaynı başlığından ulaşabilirsiniz.

Pafta Ayarları

image-20240508-083003.png

Özellikler

Kâğıt seçimi

Listeden A, B, C, US ve serbest formatlarından biri, tip listesinden formatlara ait kâğıt tipi seçilir. Kâğıt tipi seçildiğinde Genişlik ve Yükseklik satırlarında seçilen kâğıdın boyutları görünür.

Genişlik

Serbest formatı seçildikten sonra istenen genişlik değeri girilir.

Yükseklik

Serbest formatı seçildikten sonra istenen yükseklik değeri girilir.

Dikey/Yatay

Kâğıdın pozisyonu belirlenir.

Kâğıdı göster

Kâğıt çizim alanı üzerinde beyaz zemin şeklinde gösterilir.

Kâğıt kontur çizgisi rengi

Kâğıdın çevresine çizilen kâğıt konturunun (kağıdı sınırlayan çizginin) rengi ayarlanır.

Kâğıt kontur çizgisi çizgi tipi

Kâğıdın çevresine çizilen kâğıt konturunun (kağıdı sınırlayan çizginin) çizgi tipi listeden seçilir.

Üst, Alt, Sol, Sağ marj

Paftanın içine çizilecek dörtgen çizginin paftanın kenarından ne kadar boşluk bırakılacağı bu satırlara girilen değerlerle belirlenir.

Göster

İşaretlenirse, pafta içinde çizilen sınır çizgisi gösterilir.

Yazdır

İşaretlenirse, pafta içinde çizilen sınır çizgisi yazıcıya/çiziciye gönderilir.

Sınır çizgisi rengi

Pafta içinde çizilen sınır çizgisinin rengi ayarlanır.

Sınır çizgisi çizgi tipi

Pafta içinde çizilen sınır çizgisinin çizgi tipi ayarlanır.

Arka renk

Paftanın arka plan rengi ayarlanır.

Pafta adı

Paftanın adı girilir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.