Skip to main content
Skip table of contents

Alan ve Çevre

Alan komutu, noktalarla belirlenen kapalı bir poligonun alanını ve çevresini m² ve metre cinsinden hesaplar.

Alan Komutunun Yeri

Ribbon menü Çizimler sekmesi Referans başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Ribbon menüde Alan ikonunu tıklayın.

  • Rota bölümleri adında yüzer bir toolbar açılacaktır. Bu toolbarda düz, yay ve eğrisel formda rota oluşturmak için butonlar bulunmaktadır. Çizeceğiniz şekle göre ilgili butonu tıklayın.

  • Çizeceğiniz şekle göre ilgili butonu tıklayın.

  • Alanı veya çevresini ölçmek istediğiniz kapalı poligonun köşe noktalarını sırayla tıklayın.

  • İlk noktaya gelerek işlemi tamamlayın.

  • Program tıklanan noktaların belirlediği poligonun çevresini ve alanını hesaplayacak ve Ölçüler diyaloğu ile ekrana gelecektir.

İşlem adımı

Alan komutundayken alan ve çevresi hesaplanacak kapalı poligonun ilk noktasının seçilmesi

Kapalı poligonun ikinci noktasının seçilmesi

Kapalı poligonun üçüncü noktasının seçilmesi

Kapalı poligonun dördüncü noktasının seçilmesi

Kapalı poligonun ilk noktasının tekrar seçilmesi

Alan ve çevre

Ölçüler Diyaloğu

Özellikler ve Açıklamaları

Alan

Alan değeridir.

Çevre

Çevre değeridir.

Hane sayısı

Verilen değerlerin virgülden sonraki hane sayısını düzenler.

Birimler

Verilen değerlerin ölçü birimini ayarlar.

Metre: İşaretlenirse, bilgi yazısının birimi metre olur.
Santimetre: İşaretlenirse, bilgi yazısının birimi santimetre olur.
Milimetre: İşaretlenirse, bilgi yazısının birimi milimetre olur.
Fit: İşaretlenirse, bilgi yazısının birimi fit olur.
İnç: İşaretlenirse, bilgi yazısının birimi inç olur.
Fit ve inç: İşaretlenirse, bilgi yazısının birimi fit ve inç olur.


Sonraki Konu

Uzaklık

İlgili Konular

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.