Skip to main content
Skip table of contents

Çizgi Kalınlıklarını Göster

Çizgi Kalınlıklarını Göster komutuyla, ilkel objelere tanımlanan çizgi kalınları plan ekranında gösterilir. Komut tekrar tıklanarak çizgi kalınlık gösterimi kapatılır. Tanımlanan çizgi kalınlıkları sadece ekranda gösterilir. Çizim çıktılarına etki etmez. Çizgi kalınlıkları obje ayarları diyaloğundan tanımlanır.

Çizgi Kalınlıklarını Göster Komutunun Yeri

Ribbon menü Görüntü sekmesi Görüntü başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Ayrıca çizgi kalınlıklarını göster komutuna hızlı giriş araç çubuğundan da ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Çizgi kalınlıklarını göster ikonunu tıklayın.

  • Çizgi kalınlığı tanımlanmış

Çizgi kalınlıklarını göster aktif değilken vaziyet planı

Çizgi kalınlıklarını göster aktifken vaziyet planı


Sonraki Konu

Kat Kopyalama

İlgili Konular

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.