Skip to main content
Skip table of contents

Çelik Döşeme Kenarı

Çelik için döşeme oluşturmak için öncelikle döşeme sınırlarının belirlenmesi gerekir. Alanların kiriş ile kapatılmayan kenarları, çelik döşeme kenarı ile kapatılmalıdır.

Çelik Döşeme Kenarı Komutunun Yeri

Çelik için döşeme toolbarından ulaşabilirsiniz.

image-20240529-105613.png

İşlem Adımları

  • Çelik için döşeme kenarın toolbarından Döşeme Kenarı ikonunu tıklayın.

  • Çizim alanında farenin sol tuşu ile kolonun ya da kirişin ucuna tıklayın. Döşeme kenarınızın ilk noktası oluşacaktır.

  • Farenin sol tuşu ile diğer kolonun ya da kirişin ucuna tıkladığınızda döşeme kenarınız oluşacaktır.

  • Klavyeden esc tuşuna basarak komuttan çıkın. Artık istediğiniz çelik döşemeyi tanımlayabilirsiniz.

İşlem adımı

Çelik döşeme kenarı çizilecek alan

image-20240529-110904.png

Çelik döşeme kenarının ilk noktasının oluşturulması

image-20240529-111334.png

Çelik döşeme kenarının ikinci noktasının oluşturulması

image-20240529-111447.png

Çelik döşeme kenarının oluşması

image-20240529-111518.png

Çelik Döşeme Kenarı Ayarları

Çelik için Döşeme toolbarında Döşeme Kenarı komutu çalıştırıldıktan sonra Ayarlar ikonuna tıklayarak çelik döşeme kenarı ayarlarına ulaşabilirsiniz.

image-20240529-111854.png
image-20240529-111831.png

Özellikler

Renk

image-20240529-112104.png

Çelik döşeme kenarı çizgilerinin rengidir. Farenin sol tuşu ile tıklanıp tuş basılı tutularak açılan renk paleti üzerinde seçim yapılır.

Çizgi Kalınlığı

image-20240529-112117.png

Çelik döşeme kenarının kalınlığı ayarlanır. Burada verilen kalınlık sadece ekranda görünür. Proje çizdirildiğinde, dikkate alınmaz. Çizicide dikkate alınacak kalem kalınlığını kalem kalınlıkları bölümünden veya renk kutucuğunu shift tuşu ile birlikte tıklayarak yapabilirsiniz.

Çizgi Tipi

image-20240529-112122.png

Planda çelik döşeme kenarını oluşturan çizginin çizgi tipi seçilir. Kutucukların sağındaki aşağı ok butonları tıklandığında çizgi tipleri listesi açılır. Bu listeden istenen çizgi tipi farenin sol tuşu ile tıklanarak seçilir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.